Významné životní jubileum prof. MU Dr. Karla Horkého, DrSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2013; 59(6): 424-425
Kategorie: 80. narozeniny prof. MUDr. Karla Horkého, DrSc., FACP (Hon.)

K významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Karla Horkého, DrSc., FACP (Hon.),

internisty, kardiologa, dlouholetého předsedy České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, nynějšího čestného předsedy České internistické společnosti, bývalého přednosty II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, člena mnoha mezinárodních odborných společností, člena redakční rady časopisu Vnitřní lékařství etc. etc., v tomto čísle svými články přispěli a oslavenci vše nejlepší přejí:

A. Adamíková (Zlín), M. Aschermann (Praha), D. Baláž (Bratislava, Slovenská republika), I. Balažovjech (Bratislava, Slovenská republika), J. Bulas (Bratislava, Slovenská republika), R. Češka (Praha), K. Derzsiová (Košice, Slovenská republika), A. Dukát (Bratislava, Slovenská republika), Ľ. Fábryová (Bratislava, Slovenská republika), M. Filková (Bratislava, Slovenská republika), K. Frank (Columbus, Ohio, USA), P. Galajda (Martin, Slovenská republika), Ľ. Gašpar (Bratislava, Slovenská republika), P. Gavorník (Bratislava, Slovenská republika), P. Klener (Praha), L. Kotík (Praha), krajští konzultanti České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, I. Lazúrová (Košice, Slovenská republika), Z. Lazúrová (Košice, Slovenská republika), J. Marek (Praha), L. Mistríková (Košice, Slovenská republika), Marián Mokáň (Martin, Slovenská republika), Michal Mokáň (Martin, Slovenská republika), J. Murín (Bratislava, Slovenská republika), M. Mydlík (Košice, Slovenská republika), S. Oravec (Bratislava, Slovenská republika), M. Potočárová (Bratislava, Slovenská republika), J. Reiterová (Praha), J. Rybka (Zlín), P. Sabaka (Bratislava, Slovenská republika), M. Souček (Brno), A. Šimková (Bratislava, Slovenská republika), J. Špinar (Brno), L. Špinarová (Brno), V. Tesař (Praha), J. Václavík (Olomouc), J. Vítovec (Brno), Výbor České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, J. Widimský (Praha), J. Widimský jr. (Praha)

Dne 9. května 2013 oslavil pan profesor Karel Horký, DrSc., 80 let! A je to i neuvěřitelných 47 let, kdy jsme se s Karlem poprvé potkali –  medika začal učit na III. interní klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pan asistent Horký, tehdy v laboratoři zaměřené na výzkum v oblasti hypertenze, především na systém renin‑angiotenzin‑aldosteron.


Profesor Horký se narodil 9. 5. 1933 v Brně, kde pak vystudoval na Masarykově univerzitě Lékařskou fakultu. Po promoci nastoupil na umístěnku na interní oddělení nemocnice v Děčíně, kde po 3 letech složil interní atestaci I. stupně a v roce 1960 byl vyzván k přestupu na Charvátovu III. interní kliniku v Praze na Karlově náměstí. Na této klinice pak pracoval až do roku 1990, kdy byl opět vyzván k tomu, aby se stal přednostou II. interní kliniky Vše­obecné fakultní nemocnice. Na III. interní klinice obhájil v roce 1966 kandidátskou dizertační práci, složil atestaci II. stupně z vnitřního lékařství, v roce 1988 habilitoval a po 2 letech byl pak po obhájení doktorské práce také jmenován profesorem vnitřního lékařství. Z uvedeného časového sledu je patrné, že celý profesionální postup byl ovlivněn režimem, který jej zásadním způsobem zpomalil, ale neodradil od trpělivé vědecké práce, zaměřené především na humorální regulaci krevního tlaku a patogenezi hypertenze. V období kolem roku 1968 se Karlovi Horkému podařila realizace významného zahraničního pobytu (který opakoval 2krát) na Clinical Research Institute of Montreal v Kanadě. Zde se již cíleně věnoval zmíněnému systému renin‑angiotenzin‑aldosteron, publikoval řadu zásadních prioritních poznatků z této oblasti v prestižních zahraničních časopisech. Stal se postupně mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti humorálních faktorů u hypertenze, přednášel jako zvaný řečník po celém světě, bohužel s jistým zpožděním především až po roce 1989.

Stejně tak to bylo teprve po roce 1989, kdy se mohl stát přednostou II. interní kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zde se stal velmi úspěšným pokračovatelem mnoha slavných předchůdců, jako byli páni profesoři Thomayer, Pelnář, Vančura a Herles. Vytvořil pracoviště, které se komplexně věnovalo interní medicíně s výrazným zaměřením na studium hypertenze a na obor kardiologie. Pod jeho vedením vznikla laboratoř zaměřená na molekulární bio­logii a otázky etiologie a patogeneze hypertenze, vedoucím této laboratoře zůstal i řadu let po ukončení pozice přednosty kliniky v roce 1999. Na klinice zůstal až do současné doby a podílí se na pedagogické činnosti, přednáší studentům, zkouší státní zkoušky z vnitřního lékařství, aktivní je ve výuce postgraduální, stále zkouší atestace z vnitřního lékařství. Mnoho let byl předsedou komise pro obhajoby kandidátských dizertačních prací, pracoval v prezidiu České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Publikační činnost profesora Horkého je také pozoruhodná, publikoval více než 450 časopiseckých sdělení, z toho více než 120 ve významných zahraničních časopisech, je autorem 22 monografií a skript, jeho monografie opakovaně získaly ocenění jako nejlepší publikace, jak od vydavatelství Avicenum, tak od rektora Univerzity Karlovy. Jako hlavní pořadatel realizoval opakované vydání ohromného díla –  Repetitoria vnitřního lékařství (poslední vydání je před publikací), monografie, která svým obsahem přesahuje všechny obory vnitřního lékařství. Znalost problematiky a zkušenosti Karel Horký také zúročil jako člen redakčních rad špičkových časopisů, jako jsou European Journal of Internal Medicine, Endocrine Regulation, Cor et Vasa, Vnitřní lékařství a česká verze Journal of American Medical Association.

Jeho odborné kvality vedly k tomu, že se stal členem prestižní Evropské společnosti pro klinický výzkum, členem International Society of Medicine, čestným členem American College of Physicians, Slovenské internistické společnosti a Polské internistické společnosti, České a Slovenské endokrinologické společnosti a čestným členem České kardiologické společnosti. Samostatnou kapitolou je pak jeho působení ve funkci předsedy České internistické společnosti, kterou vykonával v letech 1990– 2006, potom byl jmenován čestným předsedou této společnosti a zůstává i dnes členem jejího výboru.

Stejně jako před 10 lety, kdy byla sepsána laudace k narozeninám sedm­desátým, je nutné připomenout ohrom­-nou pracovitost, cílevědomost, pocti­vost a skromnost, která profesora Karla Horkého provází celým životem. Pro ty, kdo měli možnost s ním spolupracovat, byl vždy velkým vzorem, tahounem, inspirací, pomocníkem a přítelem, který uměl odborně nasměrovat všechny ty, kteří mu uměli naslouchat. Své velké zkušenosti předával rád a nemohu si odpustit ani osobní vzpomínku na první společnou publikaci –  sepsal ji v podstatě sám, nabídl k doplnění (těch nebylo ani třeba) a pak ponechal první autorství tomu, koho učil!

Milý Karle, prakticky celý profesionální život jsi mi byl nablízku, vážil jsem si vždy tvé pracovitosti, skromnosti a vzdělání, rád jsem tě potkával nejen při odborných akcích, ale také na koncertech tvé oblíbené vážné hudby. Díky za ty roky přátelství, přeji ti za všechny pracovníky kliniky i za celou internistickou společnost dobré zdraví a hezké další roky života!

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

www.vfn.cz

e‑mail: aschermann@seznam.cz

Doručeno do redakce: 18. 3. 2013 


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se