Prim. MU Dr. Petr Svačina –  významné životní jubileum


Autoři: M. Souček
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(6): 522-523
Kategorie: 65. narozeniny vedoucího redaktora 
časopisu Vnitřní lékařství prim. MUDr. Petra Svačiny

30. května 1945 se v Novém Městě na Moravě narodil významný internista, výborný organizátor lékařského vzdělávání a medicínských akcí, všestranně kulturně vzdělaný člověk, milovník Vysočiny a kamarád, prim. MU Dr. Petr Svačina.

Maturoval na gymnáziu v Novém Městě na Moravě, na nynější Masarykově univerzitě v Brně studoval Lékařskou fakultu –  obor všeobecné lékařství –  a toto studium ukončil s vyznamenáním dne 14. července 1969 promocí.

Po promoci nastoupil do nemocnice v Novém Městě na Moravě a od října roku 1971 získal místo na II. interní klinice tehdejší Fakultní nemocnice s poliklinikou na Pekařské ulici vedené prof. MU Dr. Františkem Hendrichem, CSc. Během tohoto svého působení se věnoval problematice nefrologické včetně dialyzačního a transplantačního programu.

V Nemocnici s poliklinikou na Kolišti působil mnoho let ve funkci primáře. Podařilo se mu vytvořit komplexní interní oddělení s ordinariátem kardiologickým, diabetologickým, hematologickým a gastroenterologickým, a to na vysoké úrovni.

Krátce působil také ve funkci primáře I. interního oddělení s hemodialyzační jednotkou a JIP nemocnice v Hodoníně.

V letech 1994– 2002 zastával prim. MU Dr. Petr Svačina funkci ředitele Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně (NCO NZO Brno).Zde se celou dobu věnoval postgraduálnímu vzdělávání nejen sester, ale i lékařů a připravoval, v rámci možností daných zákonem, intenzivní spolupráci s vysokými školami na postgraduálním vzdělávání lékařů a nelékařských profesí v rámci nových podmínek před vstupem do EU. Pod jeho vedením byl Institut rekonstruován, byla zaváděna počítačová technika a vybudována přístavba moderní přednáškové haly s kapacitou 200 míst. Aktivně se podílel na četných zahraničních aktivitách IDVPZ Brno, hlavně při spolupráci s Nizozemskem, byl členem širšího vedení projektu PHARE pro přestavbu primární péče v České republice (Irsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko). Absolvoval četná školení pro vedoucí pracovníky v nových podmínkách řízení včetně kurzu pro vedoucí pracovníky projektu HOPE, ekonomické vzdělávání, které doplňoval intenzivním studiem v rámci celoživotního vzdělávání pro manažery v IPVZ Praha.

Protože medicína a především interna stále prim. Svačinu lákala, vrátil se v lednu roku 2003 na II. interní kliniku, nyní již Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, do funkce zástupce přednosty pro LPP. Zde se dalších 5 let podílel na přestavbě kliniky, na jejím vybavení a na medicínské i publikační činnosti. Organizoval přípravu lékařů k atestacím a zasazoval se o profilaci kliniky jako jediné kliniky v Brně se širokým internistickým zaměřením.

Kromě I. a II. atestace z vnitřního lékařství absolvoval prim. Svačina zahraniční stáže v Belgii a Itálii a také byl členem pohyblivého oddílu neodkladné pomoci, nasazeného v roce 1987 v Nikaragui.

Od roku 1971 externě spolupracoval s IDVPZ Brno, zvláště s katedrou zdravotních sester, kde přednášel problematiku nefrologickou a problematiku hemodialyzačních pracovišť. Mnoho let spolupracoval při výuce oboru vnitřní lékařství s Lékařskou fakultou tehdejší UJEP. Od roku 2003 vyučoval s kolegy vnitřní lékařství na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně, je spoluautorem knihy „Vnitřní lékařství pro stomatology“ a zcela zásadním způsobem se podílel na knize „Vnitřní lékařství“ brněnských autorů.

Prim. Petr Svačina mnoho let vykonával funkci vědeckého sekretáře a později místopředsedy Spolku českých lékařů v Brně a i nyní je členem jeho výboru. V rámci této funkce organizoval četné odborné internistické akce včetně akcí pro nejširší lékařskou veřejnost, byl u zrodu dnešních „Vanýskových dnů“ ve spolupráci s prof. MU Dr. Klabusayem, DrSc., a u příležitosti kulatých výročí Spolku českých lékařů v Brně organizoval pravidelná setkání lékařů –  odborníků i praktických lékařů –  na vybraná témata. V roce 1984 byl za tuto činnost jmenován čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Od roku 2004 se každý druhý rok podílí na organizování internistických kongresů v Brně, dále na organizování hypertenzních sjezdů na Moravě a na řadě dalších vzdělávacích akcí.

Je dlouholetým členem výboru České internistické společnosti a v roce 1999 převzal funkci šéfredaktora časopisu Vnitřní lékařství, který významným způsobem posunul kupředu jak po stránce odborné, tak grafické. Je opakovaně volen členem akreditační komise pro obor vnitřní lékařství a zastává funkci jejího místopředsedy.


Milý Petře,

není možné se věnovat všemu, co jsi udělal pro vnitřní lékařství, doškolování ve vnitřním lékařství, pro časopis Vnitřní lékařství, ale především své interní pacienty. Stále opakuji „vnitřní lékařství“, protože jsi jeden z mála, který vždy ctil komplexní přístup k pacientovi. Toho si nesmírně vážím a bylo to, k čemu jsi přivedl i mě. Jsem nesmírně rád, že jsi stále tak aktivní v přednášení, v diskuzích na konferencích či seminářích, v připomínkách k organizaci doškolování. Je obdivuhodný Tvůj přístup k časopisu Vnitřní lékařství, to obrovské úsilí se snahou, aby byl časopis stále lepší a lepší pro potřeby především mladých lékařů. Děkuji Ti za 5 let, které jsme spolu prožili, a to i mimo kliniku. Jsem velice rád, že jsi již znalcem vína. Společné cesty na výbor České internistické společnosti či na jih Moravy zůstanou natrvalo zapsány ve vzpomínkách na Tebe a lidi kolem Tebe. Ať ještě dlouho Ti jízda na kole či vycházky po krásné Vysočině přináší nejen radost z pohybu, ale i pevné zdraví.

Dovol mi, abych Ti za všechny, kteří obdivují Tvoji práci a mají Tě rádi, popřál do dalších let pevné zdraví, osobní pohodu, elán a humor, abychom se mohli ještě dlouho setkávat a diskutovat nad otázkami vnitřního lékařství. A nejen to.

prof. MU Dr. Miroslav Souček, CSc.
www.fnusa.cz
e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 15. 5. 2010


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×