Müllerová D et al. Obezita –  prevence a léčba. Praha: Mladá fronta, a.s. 2009. 261 stran.
ISBN 978- 80- 204- 2146- 3.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(5): 444
Kategorie: Z odborné literatury

Narůstající celosvětová epidemie obezity způsobuje, že toto onemocnění svými komplikacemi zasahuje prakticky do všech medicínských oborů a tvoří oblast, kterou se lékaři kromě vlastní odbornosti musí rovněž zabývat. Editorka, přední plzeňská odbornice v oblasti obezitologie MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., předkládá s autorským kolektivem publikaci, která je proto nyní velmi potřebná.

Vlastní obsah knihy lze obrazně rozdělit na dvě rozsahem shodné části: v první části jsou kapitoly týkající se epidemiologie obezity, fyziologie regulace tělesné hmotnosti a energetického příjmu, problematiky obezity a těhotenství a v dětském věku. Druhá polovina knihy je věnována obezitě v dospělosti.

Kapitoly věnované epidemiologii a společenské zodpovědnosti za prevenci obezity uvádějí nejnovější data celosvětová i data z České republiky. Je prezentována řada většinou evropských projektů, které mají podporovat zdravý životní styl a prevenci obezity. Kapitola rekapitulující základní poznatky fyziologické regulace tělesné hmotnosti, energetického příjmu a výdeje je přehledně koncipovaná, nezachází do zbytečných detailů a obsahuje nejnovější poznatky, stejně jako kapitola obecně charakterizující obezitu a její komorbidity.

Významná část knihy pojednává o obezitě v dětském věku, kde čtenář najde informace o genetických faktorech, o zásadách léčby v jednotlivých obdobích dětského věku i léčby obézních dětí s komorbiditami.

Část publikace věnovaná obezitě dospělých obsahuje kapitoly věnované diagnostice obezity a všem pěti součástem její léčby (dieta, fyzická aktivita, psychologická intervence, farmakoterapie a chirurgická léčba). Zvláštní kapitola je věnována léčbě obézních pacientů s komorbiditami, jako např. hypertenze, nádory, diabetes 2. typu, deprese apod.

Zvláště lze ocenit zařazení kapitoly týkající se poruch dýchání ve spánku u obézních a kapitoly Obézní pacient v intenzivní péči.

Kniha je doplněna pro praxi důležitými tabulkami (výpočet klidového energetického výdeje, základy skladby jídelníčku základních nízkokalorických diet, energetický obsah potravin, stanovení energetického příjmu v terapii obezity u dětí na základě percentilových tabulek BMI apod.). Publikace obsahuje rejstřík, seznam zkratek a za každou kapitolou seznam literatury.

Záměrem mého článku bylo upozornit internistickou veřejnost na tuto knihu. Uspořádání kapitol umožňuje výbornou orientaci v knize, a tím i možnost rychlého získání potřebných informací. Domnívám se, že kniha zcela úspěšně plní záměr, který editorka MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., prezentuje v předmluvě: „Kniha je určena široké odborné veřejnosti. Jejím cílem je poskytnout vědecky podložené znalosti v oblasti prevence a léčby obezity tak, aby bylo srozumitelné, jaké jsou reálné možnosti a z hlediska zdraví optimální cíle váhové redukce a jak komplexně přistupovat k léčbě komorbidit.“

Ještě dodávám, že knihu lze doporučit také studujícím medicíny i nelékařských oborů, mj. jako zdroj nejnovějších informací k vypracování diplomových prací.

as. MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
wwww.fnusa.cz
e-mail: hana.svacinova@fnusa.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se