Prof. MU Dr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, člen České lékařské akademie, se dožívá 85 let


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(5): 442-443
Kategorie: Osobní zprávy

31. března 1925 se v Plzni narodil výjimečný lékař, internista, kardiolog, člověk s velkým kulturním a historickým přehledem, milovník cizích jazyků, přísný examinátor a především učitel, prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. V roce 1944 absolvoval klasické gymnázium. Lékařskou fakultu začal studovat v Plzni v letech 1945–1948 (prvé rigorózum) a pokračoval v letech 1948–1950 v Praze na Lékařské fakultě všeobecného lékařství. Již za studií se aktivně zapojoval do vědecké práce, byl demonstrátorem v Ústavu tělovýchovného lékařství a docházel na IV. interní kliniku prof. Prusíka. Promoval v roce 1950 na FVL UK v Praze a po promoci pracoval jako sekundář jeden rok v krajské nemocnici Karlovy Vary (RTG oddělení, interní oddělení a oddělení pracovního lékařství). V roce 1951 nastoupil do Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči. V letech 1961–1962 získal stipendium Švédské kardiologické společnosti a působil na interní klinice Sahlgrenska University Hospital v Göteborgu. Již zde začíná jeho bohatá publikační činnost, kdy publikoval 6 prací během tohoto pobytu. Později se ještě opakovaně vrací na oddělení klinické fyziologie Sahlgrenska University Hospital vždy na dobu 3–4 měsíců. Po návratu ze Švédska se stal vedoucím kardiopulmonální laboratoře Ústavu pro choroby oběhu krevního (prof. Jan Brod). V letech 1970–1983 se stal přednostou II. interní výzkumné základny IKEM (nynější Kliniky kardiologie) a v letech 1978–1993 byl prvým vedoucím subkatedry (později katedry) kardiologie IPVZ Praha. V současné době je vědeckým pracovníkem Kliniky kardiologie a učitelem subkatedry kardiologie IPVZ.

Titul CSc. získal v roce 1957 za práci „Juvenilní hypertenze“ (Praha, Avicenum 1957, překlad do němčiny 1958 v Archiv für Kreislaufforschung). Docentem vnitřního lékařství byl jmenován na 2. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1968. Název habilitační práce: „Akutní plicní hypertenze – kardiopulmonální funkce při okluzi části plicního řečiště“ (Praha, Avicenum, 1971). Titul DrSc. získal v roce 1969 za monografii „Plicní hypertenze“ (Praha, Avicenum, 1976, později německé vydání „Pulmonale Hypertonie“, Stuttgart, G. Thieme Verlag 1981). Profesorem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 1978 na 3. lékařské fakultě UK Praha. Jeho celoživotní publikační, výzkumná a pedagogická činnost byla oceněna v roce 2003, kdy byl zvolen za člena České lékařské akademie. V roce 2005 získal zvláštní uznání ministra zdravotnictví České republiky za mimořádný přínos pro české zdravotnictví. V roce 2007 mu byla udělena Hlávkova medaile za celoživotní vědeckou práci.

Je autorem neuvěřitelných 56 monografií, z nichž 6 bylo publikováno v zahraničí, dále autorem 56 kapitol v zahraničních monografiích a 36 kapitol v českých monografiích. Editor 5 monografií vydaných ve Švýcarsku. Dále je autorem nebo spoluautorem více než 664 odborných publikací v domácí i zahraniční literatuře nepočítaje abstrakta domácích a zahraničních kongresů. V roce 2005 získal cenu vědecké rady IPVZ za nejlepší monografii roku 2004: Jiří Widimský a kol. „Hypertenze“.

Prof. Widimský se jako jeden z mála našich lékařů prosadil výrazně i v zahraničí. Byla oceněna jeho výzkumná a publikační činnost a stal se členem mnoha odborných mezinárodních společností a v ně­kte­rých zastával významné funkce: 1974–1976 prezident Evropské společnosti pro patofyziologii dýchání; 1976–1980 volený člen výboru Evropské kardiologické společnosti; 1980–1984 volený viceprezident Evropské kardiologické společnosti; od roku 1982 korespondující člen Britské kardiologické společnosti; od roku 1985 International Fellow American Heart Association; od roku 1988 Fellow European Society of Cardiology; od roku 1998 člen EBSC – Evropského výboru pro specializaci v kardiologii Evropské unie; od 1981 člen International Society of Hypertension a European Society of Hypertension; 1974–1983 konzultant Světové zdravotnické organizace. V roce 2007 byl jmenován čestným členem European Society of Hypertension na Evropském kongresu této společnosti v Miláně. Každoročně je vyhlašována na kongresech Evropské společnosti pro hypertenzi Widimského cena za nejlepší vědeckou práci pro mladé vědecké pracovníky ze zemí, které nově přistoupily do Evropské unie.

Taktéž u nás zastával významné funkce: byl dlouholetým členem výboru České kardiologické společnosti a České internistické společnosti, je čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi, České angiologické společnosti a České společnosti pro aterosklerózu. Od roku 2003 je členem České lékařské akademie. V letech 1974–1990 byl šéfredaktorem časopisu Cor et Vasa, je předsedou redakční rady JAMA CS od jejího vzniku v roce 1992.

Přes toto pracovní vytížení si našel čas na sport, dříve kanoistiku, nyní cyklistiku, plavání, vycházky do přírody. Projevuje nevšední zájem o historii, miluje koncerty vážné hudby. Duševní klid a pohodu hledá v rodinném kruhu s manželkou Dagmar a syny Petrem a Jiřím. Pokud čas dovolí, uchyluje se do krásného prostředí Šumavy, na chalupu, kde aktivně relaxuje.

Pan profesor stále přednáší, diskutuje na sjezdech a konferencích, komentuje odborná doporučení v rámci celé kardiologie, vyjadřuje se k diagnostickým a léčebným problémům. Jeho studijní píle, obrovský přehled a orientace v oboru je pro nás inspirující a bohužel těžko dosažitelná. Pan profesor není jen vědec, lékař, ale i člověk se smyslem pro humor a jeho historky, vyprávění a vzpomínání jsou milým rozptýlením při společných akcích.

Vážený pane profesore, je složité vybrat to podstatné z Vašeho plodného života a věnovat se všem Vašim odborným, morálním a lidským kvalitám. Dovolte mi, abych Vám za všechny, kteří Vás obdivují a mají rádi, popřál do dalších let pevné zdraví, osobní pohodu, neutuchající elán a nám ostatním možnost se ještě dlouho potkávat a naslouchat, učit se a čerpat to moudré a krásné, co nám rozdáváte.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
www.fnusa.cz
e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se