XXVII. dny mladých internistů v Martině


Autoři: P. Horák;  D. Prídavková
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(7-8): 783
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 22.– 23. května 2008 se v Martině uskutečnily XXVII. dny mladých internistů. Dny mladých internistů byly konány pod patronací Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS), České internistické společnosti (ČIS), pod záštito u děkana Jesseni ovej lekárskej fakulty (JLF) UK V Martině, ředitele Martinské fakultní nemocnice a Spolku lékařů v Martině. Kongres organizovala I. interní klinika JLF UK v Martině, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. M. Mokáň, hlavním ko ordinátorem doc. J. Sadloňová.

XXVII. dnů mladých internistů se aktivně účastnilo více než 90 mladých lékařů s 97 přihlášenými příspěvky s proporci onálním zasto upením účastníků ze Slovenské a České republiky. Konference se zúčastnilo i několik studentů medicíny. Mezi aktivními účastníky byli zasto upeni lékaři z fakultních, krajských a okresních nemocnic obo u států. Abstrakta jednotlivých sdělení, která účastníci zaslali do uzávěrky programu, byla publikována jako příloha časopisu Vnitřní lékařství.

Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v posluchárně klinických oborů JLF. Tradičně silně byla zasto upena kardi ologická (17 prací), gastroenterologická (21 příspěvků) a di abetologická problematika (11 prací), samostatné sekce byly věnovány také endokrinologii, hematologii, revmatologii a vari ím, nefrologii a pne umologii.

Za Česko u internisticko u společnost se konference zúčastnil místopředseda ČIS a spolupořadatel Dnů mladých internistů prof. V. Ščudla, člen výboru ČIS doc. A. Martínek a doc. P. Horák. Aktivní účastníci setkání měli po oba dny náročný odborný program. Úroveň většiny příspěvků byla velmi dobrá a byla doprovázena kvalitní dataprojekcí. Do diskuze se zapojila řada mladých internistů i jejich starších kolegů. Předsednictví jednotlivých sekcí se zhostila také řada odborníků z JLF v Martině. Společenský večer proběhl tradičně v krásném prostředí Jasenské doliny s možností bohatého občerstvení a tance při diskotéce.

Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní školu mladých internistů EFIM v Sintře v Portugalsku. To uto ceno u byly oceněny přednášky MUDr. R. Sýkory (FN Plzeň) „Plazmafiltrace spojená s adsorpcí v experimentálním modelu septického šoku“ a MUDr. D. Kantárové (FN Martin) „Genotypizáci a paci entov s a uto imunitním di abetes mellitus“. Dále byly oceněny přednášky MUDr. E. Horové (VFN Praha) „Vliv rychlé změny glykemi e během clampu na mikrovaskulární re aktivitu a funkci endotelu u paci entů s di abetem 1. typu“, MUDr. P. Štrébla (FN Olomo uc) „Transplantace ledviny a oxidační stres, vliv imunosuprese“ a studentská práce MUC. A. Kuby (FN Olomo uc) „Aktivace odpovědi na poškozeno u DNA u Barrettova jícnu“. Slovenská strana ocenila práce MUDr. P. Penze (FN Bratislava) „MCP- 1 genotyp ovplyvňuje hladinu hsCRP paci entov s ischemicko u chorobo u srdca“ a MUDr. V. Lisé (FN Martin) „Vplyv neinvazívnej pretlakovej ventiláci e na základné charakteristiky syndrómu spánkového apnoe“.

Setkání bylo uzavřeno hodnocením konference profesory Mokáněm a Ščudlo u a předáním cen. Prof. V. Ščudla poděkoval jménem všech zúčastněných pořadatelům z I. interní kliniky JLF v Martině za zdařilo u organizaci XXVII. a pozval všechny účastníky na XXVIII. dny mladých internistů, které se budo u konat v posledním květnovém týdnu příštího roku v Olomo uci.

Doručeno do redakce: 26. 6. 2008

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

www.fnol.cz

e‑mail: Pavel.Horak@fnol.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2008 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×