XXVII. dny mladých internistů v Martině


Autoři: P. Horák ;  D. Prídavková
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(7-8): 783
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 22.– 23. května 2008 se v Martině uskutečnily XXVII. dny mladých internistů. Dny mladých internistů byly konány pod patronací Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS), České internistické společnosti (ČIS), pod záštito u děkana Jesseni ovej lekárskej fakulty (JLF) UK V Martině, ředitele Martinské fakultní nemocnice a Spolku lékařů v Martině. Kongres organizovala I. interní klinika JLF UK v Martině, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. M. Mokáň, hlavním ko ordinátorem doc. J. Sadloňová.

XXVII. dnů mladých internistů se aktivně účastnilo více než 90 mladých lékařů s 97 přihlášenými příspěvky s proporci onálním zasto upením účastníků ze Slovenské a České republiky. Konference se zúčastnilo i několik studentů medicíny. Mezi aktivními účastníky byli zasto upeni lékaři z fakultních, krajských a okresních nemocnic obo u států. Abstrakta jednotlivých sdělení, která účastníci zaslali do uzávěrky programu, byla publikována jako příloha časopisu Vnitřní lékařství.

Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků dle tematiky příspěvků a probíhal v posluchárně klinických oborů JLF. Tradičně silně byla zasto upena kardi ologická (17 prací), gastroenterologická (21 příspěvků) a di abetologická problematika (11 prací), samostatné sekce byly věnovány také endokrinologii, hematologii, revmatologii a vari ím, nefrologii a pne umologii.

Za Česko u internisticko u společnost se konference zúčastnil místopředseda ČIS a spolupořadatel Dnů mladých internistů prof. V. Ščudla, člen výboru ČIS doc. A. Martínek a doc. P. Horák. Aktivní účastníci setkání měli po oba dny náročný odborný program. Úroveň většiny příspěvků byla velmi dobrá a byla doprovázena kvalitní dataprojekcí. Do diskuze se zapojila řada mladých internistů i jejich starších kolegů. Předsednictví jednotlivých sekcí se zhostila také řada odborníků z JLF v Martině. Společenský večer proběhl tradičně v krásném prostředí Jasenské doliny s možností bohatého občerstvení a tance při diskotéce.

Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní školu mladých internistů EFIM v Sintře v Portugalsku. To uto ceno u byly oceněny přednášky MUDr. R. Sýkory (FN Plzeň) „Plazmafiltrace spojená s adsorpcí v experimentálním modelu septického šoku“ a MUDr. D. Kantárové (FN Martin) „Genotypizáci a paci entov s a uto imunitním di abetes mellitus“. Dále byly oceněny přednášky MUDr. E. Horové (VFN Praha) „Vliv rychlé změny glykemi e během clampu na mikrovaskulární re aktivitu a funkci endotelu u paci entů s di abetem 1. typu“, MUDr. P. Štrébla (FN Olomo uc) „Transplantace ledviny a oxidační stres, vliv imunosuprese“ a studentská práce MUC. A. Kuby (FN Olomo uc) „Aktivace odpovědi na poškozeno u DNA u Barrettova jícnu“. Slovenská strana ocenila práce MUDr. P. Penze (FN Bratislava) „MCP- 1 genotyp ovplyvňuje hladinu hsCRP paci entov s ischemicko u chorobo u srdca“ a MUDr. V. Lisé (FN Martin) „Vplyv neinvazívnej pretlakovej ventiláci e na základné charakteristiky syndrómu spánkového apnoe“.

Setkání bylo uzavřeno hodnocením konference profesory Mokáněm a Ščudlo u a předáním cen. Prof. V. Ščudla poděkoval jménem všech zúčastněných pořadatelům z I. interní kliniky JLF v Martině za zdařilo u organizaci XXVII. a pozval všechny účastníky na XXVIII. dny mladých internistů, které se budo u konat v posledním květnovém týdnu příštího roku v Olomo uci.

Doručeno do redakce: 26. 6. 2008

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

www.fnol.cz

e‑mail: Pavel.Horak@fnol.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2008 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se