Doc. MUDr. Juraj Hrnči ar, CSc., osemdesiatnikom


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(7-8): 784
Kategorie: Osobní zprávy

Docent Hrnči ar, prominentný československý internista –  endokrinológ, sa v a uguste roku 2008 dožíva v dobrom zdraví a plnej tvorčej aktivite vzácneho životného jubile a. Narodil sa v stredoslovenskej dedine. Už počas štúdi í na Lekárskej fakulte UK prejavoval mimori adny záujem o internú medicínu (pracoval ako volontér na II. internej klinike profesora Havi ara). Od ukončeni a štúdi í až dodnes neopustil Banskú Bystricu, v ktorej vybudoval internú kliniku. Nepochybujem, že solídne základy z endokrinológi e získal na Charvátovej klinike v Prahe.

Vymenujem len telegraficky pracovné aktivity jubilanta. V našom obore zostavil alebo sa podi eľal na 12 monografi ách. So spolupracovníkmi publikoval vyše 300 prác v domácich aj zahraničných časopisoch. Medzi spolupracov-níkmi sa objavujú také mená ako Blahoš, Dzúrik, Ďuriš, Hyrdel, Izakovič, Kréze, Lichardus, Podoba a manželka Mári a. Za svoju obdivuhodnú prácu dostal cenu Charvátovu aj Dérerovu, cenu SES a cenu predsedníctva SLS. Predni esol nespočetné prednášky, počnúc SL v Banskej Bystri ci, konči ac Svetovým kongresom ISIM v Kjóte. V celej odbornej práci jubilanta rezonujú samozrejme endokrinopáti e, ale jeho medicínsky záber je oveľa širší. Metabolický syndróm s inzulínovo u rezistenci o u zasahuje v celej interne ni elen kardi ocerebrovaskulárne, ale aj onkologické ochoreni a. Nemôžem nespomenúť jeho angažovanosť v regi onálnom SL, vo výbore SIS, vo výbore SES a v redakčných radách časopisov. Fundovane sa venoval aj pedagogickej činnosti ako pregraduálnej, tak aj postgraduálnej.

Stretol som sa s ním ako s krajským internistom (dokázal schôdzu viesť aj s renálnou kolikou) a vynikajúcim znalcom endokrinných paraneoplastických syndrómov. Naše dobré vzťahy sa datujú od spoločných zážitkov vo vojenských uniformách. Poznal som ho ako vysokovzdelaného lekára, vtipného spoločníka s averzi o u k tomu, na čo nás nútil totalitný režim ako v medicíne, tak aj v bežnom živote. Rozdeleni e republiky sme pociťovali ako negatívum pre zdravotníctvo.

Dobré zdravi e a veľa inšpiráci í k ďalšej tvorbe Ti želá za všetkých Tvojich pri ateľov a obdivovateľov

Doručeno do redakce: 14. 3. 2008

MUDr. Milan Žuffa, CSc.

Vrbická 20

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovenská republika


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2008 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×