Šlampa P et al. Radiační onkologie v praxi. 2. aktualizované vydání.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(3): 316
Kategorie: Z odborné literatury

Brno, Masarykův onkologický ústav 2007. 275 stran. ISBN 978-80-86793-08-5.

Již druhé a aktualizované vydání knihy bylo vydáno za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Radioterapie patří mezi základní léčebné modality v onkologii, spolu s chirurgickou a farmakologickou léčbou. Je používána jak v indikacích kurativních, tak i paliativních. V České republice je stále ještě ozařováno menší procento onkologicky nemocných než v zemích západní Evropy. S přibývajícím přístrojovým vybavením, především lineárními urychlovači v jednotlivých komplexních onkologických centrech, se situace pomalu zlepšuje a lze předpokládat, že se během několika málo let procentem ozářených onkologicky nemocných vyrovnáme nejvyspělejším zemím.

Kniha, která má 275 stran, je rozdělena do 15 kapitol podle jednotlivých druhů nádorů. Úvodní kapitola je věnována metodikám ozařování a plánování léčby. Zvláštní kapitola je věnována paliativní radioterapii včetně takto léčených akutních stavů. I v dnešní době má své místo radioterapie nenádorových chorob - jejich výčtu a způsobům ozařování je věnována 13. kapitola. Ve 14. kapitole najdeme doporučené polohy a fixace pacientů při zevním ozařování, jsou probrány otázky odpovědnosti na oddělení radiační onkologie, plánování radioterapie Je zde uvedena také část vyhlášky MZ č. 424/2004 Sb o činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí a navazující legislativní dokumentace vztahující se k oboru radiační onkologie. Na závěr je uvedena základní literatura vztahující se k radiační onkologii.

Kapitoly jsou přehledné, lze se v nich dobře orientovat. Kniha dobře poslouží lékařům k postgraduálnímu vzdělávání, především radiačním onkologům a klinickým onkologům léčícím solidní i hematologické malignity u dospělých i dětí. I lékaři jiných oborů mohou z knihy získat cenné informace ku prospěchu nemocných.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

předseda České onkologické společnosti ČLS J. E. Purkyně

Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

www.fnbrno.cz

e-mail: jvorlic@fbrno.cz

Doručeno do redakce: 8. 3. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×