Kutnohorská J. Etika ve zdravotnictví.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(10): 1127-1128
Kategorie: Z odborné literatury

Kutnohorská J. Etika ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing 2007. 163 stran. ISBN 978-80-247-2069-2.

Ošetřovatelství v posledních letech doznalo u nás velikého rozvoje. Je záslužné, že se publikace Jany Kutnohorské Etika ve zdravotnictví nevěnuje pouze rozvoji ošetřovatelství ve fyzickém slova smyslu, které často vede k odlidštění zdravotní péče o nemocné, ale že obrací pozornost rovněž k etickým problémům ošetřovatelství, ke vztahu sestry k pacientovi i vzájemným vztahům zdravotníků. Prvních 100 stan knihy je zaměřeno na historii,vysvětlení pojmů z etiky i přiblížení etických hodnot a principů. Všímá si vztahů etiky a práva. Důležitou kapitolou je Vymezení etiky v ošetřovatelství, role sestry, cílů etiky, pravidel a zdrojů. Kořeny ošetřovatelské etiky hledá v rozvoji etiky lékařské. Do hloubky jde i vysvětlení návaznosti zdrojů zdravotnické etiky nejen na tradiční hippokratovské tradice, ale i na tradice židovsko-křesťanské i novodobé filozofické směry a holizmus. K praxi sestry se obrací v dalších kapitolách, v nichž zdůrazňuje nutnost sebezdokonalování a rozvíjení morálních vlastností, jako je trpělivost, vlídnost, čestnost, ochotu pomoci i při náročné ošetřovatelské práci. Další kapitoly jsou věnovány ochraně lidských práv a důstojnosti pacienta, právu na informaci, povinnost mlčenlivosti, což vše přispívá k optimalizaci poskytování komplexní zdravotní péče. V kapitole 6 jsou rozebrány jevy, které souvisejí s poškozením pacienta. Velmi aktuální jsou další 3 kapitoly knihy, jejichž tématem je sdělování pravdy pacientovi na nemocničním lůžku, etika umírání a smrti a eutanazie. Obzvláště vedoucí pracovníci se jistě se zájmem seznámí s kapitolou o předcházení konfliktům. Poslední kapitola je věnována etice v ošetřovatelském výzkumu.

Třetí významná část knihy je věnována přílohám. Připomene nám či seznámí nás se zásadními etickými kodexy a doporučeními.

Kniha je napsána přehledně a je vhodná nejen pro ošetřovatelskou praxi, ale i pro získání informací studujícím všech zdravotnických oborů a v mnohém i lékařům. Je to její 1. vydání.

MUDr. Alena Štětková, CSc.

www.fnusa.cz

e-mail: alena.stetkova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 29. 8. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2007 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se