Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(10): 1130
Kategorie: Personalia

Dne 3. října 2007 se dožil 70 let profesor MUDr. Petr Broulík, DrSc. Narodil se v Plzni a vystudoval FVL UK v Praze. Téměř celý jeho profesionální život je spjat s III. interní klinikou 1. lékařské fakulty UK, na kterou nastoupil v roce 1964; pracuje zde tedy dlouhých 43 let.


Petr Broulík patří po generace k nejoblíbenějším učitelům fakulty. Po roce 1989 se stal proděkanem fakulty pro studium, léta je členem Akademického senátu a při volbách dostává vždy téměř nejvíce hlasů. Mnoho let už se interna nepřednáší, a tak Petr získává svou popularitu u studentů přímo v seminářích a stážích, zejména svým důrazem na propedeutiku. Celé generace absolventů fakulty vědí, že začínal lékařskou dráhu v malé nemocnici v Podbořanech, kde pobyl na interním oddělení několik let od promoce v roce 1961. Každý medik zná otázku: „Co byste dělal s pacientem v Podbořanech?“ a Petr tím myslí, co by mladý medik dělal, až bude sám na malém oddělení bez pomoci a složitých vyšetřovacích metod. V letech 1963 - 1964 pracoval v Ústavu experimentální fyziologie fakulty. V roce 1964 přešel na naši kliniku nejprve jako sekundární lékař a od roku 1970 jako odborný asistent. Byl tak jedním z posledních asistentů, uvedeným do školské funkce ještě prof. Charvátem. Od roku 1968 působil 2 roky v Ústavu experimentální endokrinologie v Alabamě ve Spojených státech a tyto kontakty udržuje dodnes. Zasloužil se nejen o výjezdy našich studentů, ale pravidelně přijíždí na letní stáž i studenti z Univesity of Birmingham v Alabamě. V letech 1980-1981 pobýval na Endokrinologickém oddělení University v Aarhusu v Dánsku. Odborného asistenta Broulíka - od roku 1988 docenta a od roku 1992 profesora - vyhledávali vždy zástupy studentů i pacientů. Je zajímavé, že našel čas i na experimentální práci na zvířatech. V roce 1977 obhájil kandidátskou práci na téma „Regulace výdeje kalcitoninu štítnou žlázou“ a doktorskou práci v roce 1988 na téma „Metabolické účinky parathormonu“. Spoluzaložil v Česku i další obor, osteologii. Z originálních nápadů, prokázaných pak na experimentálních zvířatech, vycházejí jeho publikace, z nichž mnoho bylo otištěno v impaktovaných časopisech - první v roce 1972 v Endocrinology, ten zatím poslední v lednu roku 2007 v Horm Metab Research. Jako skvělý pedagog napsal i několik monografií a mnoho kapitol do skript a učebnic. V roce 2003 dostal cenu České lékařské společnosti za monografii „Poruchy fosfokalciového metabolizmu“. Prof. Broulík byl dlouholetým funkcionářem výborů odborných společností ČLS, a je i dlouholetým členem předsednictva České lékařské společnosti JEP. Připomenutí jubilea by nebylo úplné bez vzpomenutí sportovních zásluh. Prof. Broulík hrál do vysokého věku vrcholově košíkovou, mnoho let byl sportovním funkcionářem a na klinice máme v jeho složce založeno například poděkování od ČSTV za přípravu účasti košíkářů na Olympijských hrách v Montrealu v roce 1976, kam ho nakonec nepustili. Ještě před 5 lety hrál Petr Broulík basketbal nerekreačně v řádné soutěži.

Petr Broulík pracuje stále na plný úvazek a na klinice pobývá dlouho do večera. Dlouhá léta byl členem vedení kliniky a nyní má více času na studenty a pacienty. Jubilantovi přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, ale také šetření se a úspěchy ve výchově dalších žáků, neboť si neumíme představit, kdo by na klinice ta kvanta pedagogické práce, ale hlavně všechny ambulantní pacienty s osteoporózou a hyperparatyreózou. zvládl.

Za kolektiv kliniky

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSC., MBA

Prim. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1

128 08 Praha 2

e-mail: stepan.svacina@vfn.cz

Doručeno do redakce: 13. 8. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 10

2007 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se