Autotransfuze v České republice v roce 2001


Autologous Blood Transfusions in the Czech Republic in 2001

Introduction:
Autologous blood transfusions remain despite the increasing safety and quality ofallogeneic transfusions an important part of haemotherapy. Methods: 151 departments were sentquestionnaires mapping the implementation of autologous programmes in the CR in 2001. Results: 101departments responded. 19318 preoperative autologous whole blood donations were made (4.5 % of allwhole blood donations, incl. allogeneic ones). This number included 100 donations in children and 7 inpregnant women. In 2001 182 autologous donations by erythrocytopheresis and 118 by plasmapheresis,2642 acute normovolaemic haemodilution (ANH) and 208 cases of perioperative blood salvage (PBS)were made. From collected autologous blood two thirds served production of whole blood, one thirdproduction of red blood cells and somewhat less plasma. Discussion and conclusion: Among autologoustransfusions preoperative autologous blood donation (PAD) dominates, although since 1999 the numberof PADhas been declining.MorePADwere implemented in the Moravian regions.Detection of anti-HCV,anti-HIV 1,2, HBsAg, and syphilis is higher in autologous blood donations than in alogeneic ones. Insubjects who donated for the first time the incidence ofHCVwas surprisingly higher than in autologousblood donors. The number of apheretic autologous donations declined as compared with previous year.Data on ANH and PBS are underrated due to the non-participation of many anaesthesiological andresuscitation departments incl. large hospitals.

Key words:
autologous blood transfusion, apheresis, acute normovolaemic haemodilution, perioperativeblood salvage, preoperative blood donation


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 3, p. 107-111.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Autotransfuze i přes zvyšování bezpečnosti a kvality alogenních transfuzních přípravků zůstávajíplatnou součástí hemoterapie. Metody: 151 zdravotnickým zařízením byly zaslány dotazníky,mapující provádění autologních programů v ČR v roce 2001. Výsledky: Odpovědělo 101 zdravotnickýchzařízení. V roce 2001 bylo v ČR provedeno 19318 předoperačních odběrů plné krve (4,5 % ze všechodběrů plné krve včetně alogenních), z toho 100 u dětí a 7 u těhotných, 182 autologních odběrů erytrocytaferézoua 118 plazmaferézou; 2642 výkonů akutní normovolemické hemodiluce (ANH) a 208 přístrojovýchperioperačních sběrů krve (PSK). Z odebrané autologní krve se vyrobila ze dvou třetin plná krev,z jedné třetiny erytrocyty a o něco méně plazmy. Diskuse a závěr: Z autologních odběrů dominujepředoperační autologní odběr (PAO), třebaže od roku 1999 počet PAO klesá. Více PAO bylo provedenov moravských krajích. Záchyt anti-HCV, anti-HIV 1, 2, HBsAg a syfilis je u autotransfuzí vyšší nežu alogenních odběrů. U prvodárců byl však výskyt anti-HCV překvapivě vyšší než u autotransfuzí.Provádění aferetických autologních odběrů oproti minulému roku pokleslo. Údaje o ANH a PSK jsoupodhodnoceny neúčastí mnoha anesteziologicko-resuscitačních oddělení, včetně velkých nemocnic.

Klíčová slova:
autotransfuze, aferéza, akutní normovolemická hemodiluce, perioperační sběr krve,předoperační autologní odběr

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2002 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se