Průzkum veřejného mínění bezpříspěvkových dárcůkrve


Survey of Public Opinion of Non-remunerated Blood Donors

In 2001 in 7 departments of the transfusion service an inquiry was made addressed to non-remuneratedblood donors pertaining to some problems of donation of blood and blood components. 561 respondentsresponded to 5 questions. More than 78 % of the respondents would not change their attitude to blooddonation if blood or plasma were sold abroad. A more friendly response was obtained from women andfrom respondents with secondary education. Almost 70 % of the donors of blood and blood componentswould not object to attendance in the afternoon or evening, in another 14% this would reduce theirattendance. It would be more acceptable for men and donors with secondary education.More than 70 %donors do not consider the difference in attitude to non-remunerated donation of whole blood andplasma important and 67 % of the donors do not differentiate between the type of remuneration (medalsor plaques). Almost 73 % of the respondents do not perceive differences between blood collection byapheresis and other blood collection as regards their remuneration.

Key words:
blood donation, evaluation of donors, willingness of donors, time of blood collection


Autoři: M. Bohoněk 1;  L. Michalák 2
Působiště autorů: Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze, ÚVN Praha 2Katedra marketingu, obchodu a služeb, FEK ZČU, Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 3, p. 101-104.
Kategorie: Články

Souhrn

V roce 2001 byl v 7 zařízeních transfuzní služby uspořádán výzkum veřejného mínění bezpříspěvkovýchdárců krve, týkající se některých aktuálních otázek vztahujících se k dárcovství krve a krevních složek.Na položených 5 otázek odpovědělo 561 respondentů. Přes 78 % dotázaných by nezměnilo své chovánídárců krve v případě prodeje krve či plazmy do zahraničí, vstřícněji reagovali ženy a jedinci s maturitou.Téměř 70 % dárců krve či krevních složek by zásadně nevadilo provádění odběrů v odpoledních čivečerních hodinách, u dalších 14 % by došlo ke snížení frekvence odběrů. Více by tuto skutečnostdokázali akceptovat muži a dárci s maturitou. Přes 70 % dárců nepokládá za důležité rozdíl v přístupuk čestnému oceňování dárců plné krve a plazmy a 67 % dárců nerozlišuje formu odměňování (medailenebo plaketa). Téměř 73 % dotázaných nevnímá rozdíly mezi odběry na separátorech krevních buněka ostatními odběry, pokud se jedná o jejich ohodnocení.

Klíčová slova:
dárcovství krve, hodnocení dárců, ochota dárců, doba odběrů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se