Produkce transfuzní služby v ČR v roce 2001


Production of Blood Transfusion Service in the Czech Republic in 2001

Production of the Blood Transfusion Service in 2001 follows trends of previous years. Despite discussionson organization and principal change of control of good manufacture practice (the majority ofblood banks had to pass a control of the State Drug Control Institute according to new law) theorganization and structure of the blood transfusion service remains the same. The great majority ofcollections is performed in not very big centres and locally processed, only 7.2 % of collections are sentfor processing to an other centre. The donor population is stable but lower than recommended (36.7donors per 1000 inhab.). The great majority of donations is without remuneration (97.5% of whole bloodcollections). The number of collections is stable (40 donations per 1000 inhab.). Number of plasmapheresesincreased to 49 thds. after the drop last year. The number of platelet collections is stable, someblood banks introduced multicomponent collections and /or erythrocytapheresis. Production shifts toproducts with lower leukocyte contamination. The proportion of plasma used in clinics is relativelyhigh (14 units per 1000 inhab.). The number of donors with positive markers of infection is steadilydecliing, probably due to better instructions of donors. Prevalence of HIV+ remains very low.

Key words:
blood transfusion service, production, statistics


Autoři: P. Turek, kol.
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 3, p. 105-106.
Kategorie: Články

Souhrn

Produkce transfuzní služby v ČR v roce 2001 sleduje trendy předchozích let. Diskuse o koncepci anizásadní změna režimu kontrol správné výrobní praxe nevedly zatím ke změně organizační struktury.Převážná většina odběrů je provedena v nepříliš velkých zařízeních a zpracována na místě odběru,pouze asi 7,2 % odběrů je předáno ke zpracování jinému zařízení. Dárcovský kádr je stabilizovaný,celkový počet dárců je o málo nižší než doporučované hodnoty (36,7 dárců/1000 obyvatel). Naprostávětšina odběrů je provedena bezplatně (97,5 % odběrů plné krve). Počet odběrů plné krve je stabilní(40/1000 obyv.). Počet plazmaferéz po loňském propadu poněkud stoupl (na 49 tis.). Počet přístrojovýchodběrů krevních destičekje stabilní,některá zařízení zavedlamultikomponentní odběry či přístrojovouerytrocytaferézu. Produkce se dále přesunuje k přípravkům s nižší kontaminací leukocyty. Podílplazmy používané ke klinickým účelům zůstává relativně vysoký (14 T.U./1000 obyv.). Trvale klesá početdárců s pozitivními markery infekce, pravděpodobně díky zlepšujícímu se poučení dárců. PrevalenceHIV+ zůstává velmi nízká.

Klíčová slova:
transfuzní služba, produkce, statistika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se