Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii – prospektívna štúdia s jednoročným sledovaním


Autoři: R. Opsenak ;  B. Kolarovszki ;  M. Benco ;  R. Richterová ;  P. Snopko ;  K. Varga ;  M. Hanko
Působiště autorů: Clinic of Neurosurgery, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava ;  University Hospital Martin
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 3, s. 115-120.
Kategorie: Original article

Souhrn

Úvod:

Dysfágia je častým nálezom po prednej krčnej diskektómii. Incidencia a závažnosť porúch prehĺtania po tomto operačnom výkone sú variabilné a závisia od mnohých faktorov.

Metódy:

Do prospektívnej monocentrickej štúdie bolo zaradených 73 pacientov po 1- alebo 2- segmentovej prednej krčnej diskektómii a fúzii /ACDF/. Stupeň závažnosti porúch prehĺtania bol hodnotený pomocou Bazaz-You dysfagického skóre pred operačným výkonom, 6 týždňov, 3, 6 a 12 mesiacov po operačnom výkone. Bol verifikovaný vplyv faktorov ako pohlavie, vek, počet operovaných segmentov, fajčenie, refluxná choroba pažeráka, arteriálna hypertenzia, trvanie operačného výkonu a preexistujúca dysfágia na výskyt porúch prehĺtania. Bola sledovaná korelácia medzi trvaním operačného výkonu a závažnosťou pooperačnej dysfágie, podobne medzi vekom pacientov a závažnosťou dysfágie v predoperačnom a pooperačnom období.

Výsledky:

Dysfágia bola prítomná v období 12 mesiacov pooperačne u 22 % pacientov. Žiadny pacient neudával ťažký stupeň dysfágie. Nebol preukázaný signifikantný vzťah medzi pohlavím, vekom, refluxnou chorobou pažeráka, arteriálnou hypertenziou a incidenciou predoperačnej a pooperačnej dysfágie. Rovnako nebol zistený signifikantný vzťah medzi počtom operovaných segmentov, preexistujúcou dysfágiou a incidenciou pooperačnej dysfágie. U fajčiarov bola signifikantne nižšia incidencia dysfágie predoperačne a v období 12 mesiacov po ACDF (p<0,05). Pri operačných výkonoch s trvaním 90 minút a viac bol výskyt porúch prehĺtania signifikantne vyšší v období 3 mesiace po ACDF (p<0,05). Nebola potvrdená významná korelácia medzi trvaním operačného výkonu, vekom a závažnosťou pooperačnej dysfágie.

Záver:

Faktory ako preexistujúca dysfágia, pohlavie, vek, počet operovaných segmentov, refluxná choroba pažeráka a arteriálna hypertenzia nemajú vplyv na incidenciu dysfágie po ACDF. Trvanie operačného výkonu je rizikovým faktorom v období 3 mesiacov po ACDF.

Klíčová slova:

dysfágia – predná krčná diskektómia – rizikové faktory


Zdroje
 1. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale: Lawrance Earlbaum Associates 1989:567.
 2. Frempong-Bodau A, Houten JK, Osborn B, et al. Swallowing and speech dysfunction in patients undergoing anterior cervical discectomy and fusion: a prospective, objective preoperative and postoperative assessment. J Spinal Disord Tech 2002;15:362−8.
 3. Stewart M, Johnston RA, Stewart I, et al. Swallowing performance following anterior cervical spine surgery. In Br J Neurosurg 1995;9:605−9.
 4. Bazaz R, Lee MJ, Yoo JU. Incidence of dysphagia after anterior cervical spine surgery: a prospective study. Spine 2002;27:2453−8.
 5. Min Y, Kim WS, Kanq SS, et al. Incidence of dysphagia and serial videofluoroscopic swallow study findings after anterior cervical discectomy and fusion: a prospective study. Clin Spine Surg 2016;29:177−81. doi: 10.1097/BSD.0000000000000060.
 6. Riley LH 3rd, Skolasky RL, Albert TJ, et al. Dysphagia after anterior cervical decompression and fusion: prevalence and risk factors from a longitudinal cohort study. Spine 2005;30:2564−9.
 7. Scholz M, Schnake KJ, Pingel A, et al. A new zero-profile implant for stand-alone anterior cervical interbody fusion. Clin Orthop Relat Res 2011;469:666−73.
 8. Kalb S, Reis MT, Cowperthwaite MC, et al. Dysphagia after cervical spine surgery: incidence and risk factors. In World Neurosurg 2012;77:183−7.
 9. Wu B, Song F, Zhu S. Reasons of dysphagia after operation of anterior cervical decompression and fusion. Clin Spine Surg 2017;30:554−59. doi: 10.1097/BSD.0000000000000180.
 10. Reinard KA, Cook DM, Zakaria HM, et al. A cohort study of the morbidity of combined anterior-posterior cervical spinal fusions: incidence and predictors of postoperative dysphagia. Eurospin J 2016;25:2068−77. doi: 10.1007/s00586-016-4429-0.
 11. Yue WM, Brodner W, Highland TR. Persistent swallowing and voice problems after anterior cervical discectomy anf fusion with allograft and plating: a 5- to 11-year follow-up study. Eur Spine J 2005;14:677−82.
 12. Olsson EC, Jobson M, Lim MR. Risk factors for persistent dysphagia after anterior cervical spine surgery. Orthopedics 2015;38:319−23. 
 13. Smith-Hammond CA, New KC, Pietrobon R, et al. Prospective analysis of incidence and risk factors of dysphagia in spine surgery patients: comparison of anterior cervical, posterior cervical, and lumbar procedures. Spine 2004;29:1441−6.
 14. Lee M, Bazaz R, Furey C, et al. The incidence of dysphagia in anterior cervical surgery as a function of plate design: a prospective study. In CSRS 32nd annual meeting. Boston, MA 2004.
 15. Yang Y, Ma L, Liu H, et al. A meta-analysis of the incidence of patient-reported dysphagia after anterior cervical decompression and fusion with the zero-profile implant system Dysphagia 2016; 31: 134−45. doi: 10.1007/s00455-015-9681-7.
 16. Yang H, Chen D, Wang X, et al. Zero-profile integrated plate and spacer device reduces rate of adjacent-level ossification development and dysphagia compared to ACDF with plating and cage system. Arch Orthop Trauma Surg 2015;135:781−7.
 17. Segebarth B, Datta JC, Darden B, et al. Incidence of dysphagia comparing cervical arthroplasty and ACDF. SAS Journal 20104: 3−8.
 18. Fogel GR, McDonnell MF. Surgical treatment of dysphagia after anterior cervical interbody fusion. Spine J 2005;5:140−4.
 19. Anderson KK, Arnold PM. Oropharyngeal dysphagia after anterior cervical spine surgery: a review. Global Spine J 2013;3:273−86.
 20. Pedram M, Castagnera L, Carat X, et al. Pharyngolaryngeal lesions in patients undergoing cervical spine surgery through the anterior approach: contribution of methylprednisolone. Spine J 2003;12:84−90.
 21. Apfelbaum RI, Kriskovich MD, Haller JR. On the incidence, cause, and prevention of recurrent laryngeal nerve palsies during anterior cervical spine surgery. Spine 2000;25:2906−12.
 22. Ratnaraj J, Todorov A, McHugh T, et al. Effects of decreasing endotracheal tube cuff pressures during neck retraction for anterior cervical spine surgery. J Neurosurg 2002;97(2 Suppl.): 176−9.
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se