Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii – prospektívna štúdia s jednoročným sledovaním


Autoři: R. Opsenak;  B. Kolarovszki;  M. Benco;  R. Richterová;  P. Snopko;  K. Varga;  M. Hanko
Působiště autorů: Clinic of Neurosurgery, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava ;  University Hospital Martin
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 3, s. 115-120.
Kategorie: Original article

Souhrn

Úvod:

Dysfágia je častým nálezom po prednej krčnej diskektómii. Incidencia a závažnosť porúch prehĺtania po tomto operačnom výkone sú variabilné a závisia od mnohých faktorov.

Metódy:

Do prospektívnej monocentrickej štúdie bolo zaradených 73 pacientov po 1- alebo 2- segmentovej prednej krčnej diskektómii a fúzii /ACDF/. Stupeň závažnosti porúch prehĺtania bol hodnotený pomocou Bazaz-You dysfagického skóre pred operačným výkonom, 6 týždňov, 3, 6 a 12 mesiacov po operačnom výkone. Bol verifikovaný vplyv faktorov ako pohlavie, vek, počet operovaných segmentov, fajčenie, refluxná choroba pažeráka, arteriálna hypertenzia, trvanie operačného výkonu a preexistujúca dysfágia na výskyt porúch prehĺtania. Bola sledovaná korelácia medzi trvaním operačného výkonu a závažnosťou pooperačnej dysfágie, podobne medzi vekom pacientov a závažnosťou dysfágie v predoperačnom a pooperačnom období.

Výsledky:

Dysfágia bola prítomná v období 12 mesiacov pooperačne u 22 % pacientov. Žiadny pacient neudával ťažký stupeň dysfágie. Nebol preukázaný signifikantný vzťah medzi pohlavím, vekom, refluxnou chorobou pažeráka, arteriálnou hypertenziou a incidenciou predoperačnej a pooperačnej dysfágie. Rovnako nebol zistený signifikantný vzťah medzi počtom operovaných segmentov, preexistujúcou dysfágiou a incidenciou pooperačnej dysfágie. U fajčiarov bola signifikantne nižšia incidencia dysfágie predoperačne a v období 12 mesiacov po ACDF (p<0,05). Pri operačných výkonoch s trvaním 90 minút a viac bol výskyt porúch prehĺtania signifikantne vyšší v období 3 mesiace po ACDF (p<0,05). Nebola potvrdená významná korelácia medzi trvaním operačného výkonu, vekom a závažnosťou pooperačnej dysfágie.

Záver:

Faktory ako preexistujúca dysfágia, pohlavie, vek, počet operovaných segmentov, refluxná choroba pažeráka a arteriálna hypertenzia nemajú vplyv na incidenciu dysfágie po ACDF. Trvanie operačného výkonu je rizikovým faktorom v období 3 mesiacov po ACDF.

Klíčová slova:

dysfágia – predná krčná diskektómia


Zdroje
 1. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale: Lawrance Earlbaum Associates 1989:567.
 2. Frempong-Bodau A, Houten JK, Osborn B, et al. Swallowing and speech dysfunction in patients undergoing anterior cervical discectomy and fusion: a prospective, objective preoperative and postoperative assessment. J Spinal Disord Tech 2002;15:362−8.
 3. Stewart M, Johnston RA, Stewart I, et al. Swallowing performance following anterior cervical spine surgery. In Br J Neurosurg 1995;9:605−9.
 4. Bazaz R, Lee MJ, Yoo JU. Incidence of dysphagia after anterior cervical spine surgery: a prospective study. Spine 2002;27:2453−8.
 5. Min Y, Kim WS, Kanq SS, et al. Incidence of dysphagia and serial videofluoroscopic swallow study findings after anterior cervical discectomy and fusion: a prospective study. Clin Spine Surg 2016;29:177−81. doi: 10.1097/BSD.0000000000000060.
 6. Riley LH 3rd, Skolasky RL, Albert TJ, et al. Dysphagia after anterior cervical decompression and fusion: prevalence and risk factors from a longitudinal cohort study. Spine 2005;30:2564−9.
 7. Scholz M, Schnake KJ, Pingel A, et al. A new zero-profile implant for stand-alone anterior cervical interbody fusion. Clin Orthop Relat Res 2011;469:666−73.
 8. Kalb S, Reis MT, Cowperthwaite MC, et al. Dysphagia after cervical spine surgery: incidence and risk factors. In World Neurosurg 2012;77:183−7.
 9. Wu B, Song F, Zhu S. Reasons of dysphagia after operation of anterior cervical decompression and fusion. Clin Spine Surg 2017;30:554−59. doi: 10.1097/BSD.0000000000000180.
 10. Reinard KA, Cook DM, Zakaria HM, et al. A cohort study of the morbidity of combined anterior-posterior cervical spinal fusions: incidence and predictors of postoperative dysphagia. Eurospin J 2016;25:2068−77. doi: 10.1007/s00586-016-4429-0.
 11. Yue WM, Brodner W, Highland TR. Persistent swallowing and voice problems after anterior cervical discectomy anf fusion with allograft and plating: a 5- to 11-year follow-up study. Eur Spine J 2005;14:677−82.
 12. Olsson EC, Jobson M, Lim MR. Risk factors for persistent dysphagia after anterior cervical spine surgery. Orthopedics 2015;38:319−23. 
 13. Smith-Hammond CA, New KC, Pietrobon R, et al. Prospective analysis of incidence and risk factors of dysphagia in spine surgery patients: comparison of anterior cervical, posterior cervical, and lumbar procedures. Spine 2004;29:1441−6.
 14. Lee M, Bazaz R, Furey C, et al. The incidence of dysphagia in anterior cervical surgery as a function of plate design: a prospective study. In CSRS 32nd annual meeting. Boston, MA 2004.
 15. Yang Y, Ma L, Liu H, et al. A meta-analysis of the incidence of patient-reported dysphagia after anterior cervical decompression and fusion with the zero-profile implant system Dysphagia 2016; 31: 134−45. doi: 10.1007/s00455-015-9681-7.
 16. Yang H, Chen D, Wang X, et al. Zero-profile integrated plate and spacer device reduces rate of adjacent-level ossification development and dysphagia compared to ACDF with plating and cage system. Arch Orthop Trauma Surg 2015;135:781−7.
 17. Segebarth B, Datta JC, Darden B, et al. Incidence of dysphagia comparing cervical arthroplasty and ACDF. SAS Journal 20104: 3−8.
 18. Fogel GR, McDonnell MF. Surgical treatment of dysphagia after anterior cervical interbody fusion. Spine J 2005;5:140−4.
 19. Anderson KK, Arnold PM. Oropharyngeal dysphagia after anterior cervical spine surgery: a review. Global Spine J 2013;3:273−86.
 20. Pedram M, Castagnera L, Carat X, et al. Pharyngolaryngeal lesions in patients undergoing cervical spine surgery through the anterior approach: contribution of methylprednisolone. Spine J 2003;12:84−90.
 21. Apfelbaum RI, Kriskovich MD, Haller JR. On the incidence, cause, and prevention of recurrent laryngeal nerve palsies during anterior cervical spine surgery. Spine 2000;25:2906−12.
 22. Ratnaraj J, Todorov A, McHugh T, et al. Effects of decreasing endotracheal tube cuff pressures during neck retraction for anterior cervical spine surgery. J Neurosurg 2002;97(2 Suppl.): 176−9.
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×