Pracovní dny Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP


Autoři: D. Langer
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 3, s. 132.
Kategorie: Zpráva

Ve dnech 21.–22. 2. 2019 se v pražském kongresovém centru Erbia konaly tradiční Pracovní dny Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP. Robotická kolorektální chirurgie, kolorektální a anální karcinom, hemoroidy, prolaps anu a rekta tvořily hlavní témata odborného programu. Akce se zúčastnilo 160 lékařek a lékařů z celé České republiky i zahraničí.

Odborný program zahájil vyzvanou přednáškou prof. Parvaiz (působící v britském Poolu a portugalském Lisabonu), který se věnoval miniinvazivní, resp. robotické chirurgii v léčbě karcinomu rekta (KR). V první části zdůraznil vzrůstající počet a význam laparoskopických kolorektálních výkonů. Některé příznivější výsledky (krátkodobé klinické i onkologické, kvalita života) robotické léčby KR ve srovnání s laparoskopickým přístupem dokumentoval literárně uveřejněnými studiemi, které doplnil výsledky vlastního souboru čítajícího více než 200 nemocných. Finálně zmínil narůstající počet registrovaných chirurgů v Evropské akademii robotické kolorektální chirurgie (EARCS), v jejímž čele stojí společně s prof. Healdem. Akademii již úspěšně absolvovalo 54 chirurgů, mezi kterými jsou i 3 z ČR. V navazujícím bloku se účastníci měli možnost dozvědět informace o činnosti, technickém i personálním zabezpečení jednotlivých robotických pracovišť v ČR. Byl představen kvalitně a pečlivě vypracovaný edukační proces v robotické chirurgii. Významným tématem byly možnosti ovlivnění výskytu anastomotického leaku po robotické resekci rekta při provádění ICG fluorescenční angiografie. Následně byly prezentovány iniciální zkušenosti s robotickými pravostrannými hemikolektomiemi a výsledky robotické léčby lokálně pokročilého KR. Novinky a pohled do nedaleké budoucnosti představené v perspektivách robotické chirurgie zakončily iniciální přednáškový blok. Diagnostiku a léčbu zhoubných novotvarů análního kanálu měla na pořadu následující sekce, ve které zazněla i problematika análních či rektálních malignit u nemocných s nespecifickými střevními záněty. Fekální inkontinenci a možnosti sakrální neuromodulace bylo věnováno sympozium podpořené firmou Medtronic.

Odpolední program se zaměřil na endoskopickou a chirurgickou terapii v rámci klinických doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu časných forem kolorektálního karcinomu. V aktualitách zobrazování KR byl zdůrazněn význam vyšetření MR se strukturovaným popisem. Posluchači se měli možnost seznámit se zkušenostmi a výsledky s léčbou lokálně pokročilého KR při provedení pánevní exenterace nebo využití intraoperační radioterapie. Následně byl srovnán laparoskopický, robotický a konvenční přístup v léčbě lokálně pokročilého KR. Byla představena současná onkologická a chirurgická terapie metastatického kolorektálního karcinomu. Rozvinula se bohatá diskuze o možnostech postupu bez operační léčby u nemocných s kompletní klinickou odpovědí po neoadjuvantní onkologické léčbě KR.

Dalším tématem byl přínos ICG fluorescenční angiografie u provádění intrakorporální anastomózy při laparoskopických resekcích kolorekta. Přednášející přehledně představili rizikové faktory, incidence, důsledky, léčbu i prevenci pooperačního ileózního stavu při miniinvazivní chirurgii. Finálně byly prezentovány indikace, zkušenosti a výsledky s cytoredukční léčbou a HIPEC v léčbě primárních a sekundárních malignit peritoneálního povrchu.

Po skončení odborného programu si mohli účastníci v katedrále sv. Klimenta poslechnout koncert – Vivaldiho Čtyři roční období.

Úvod druhého dne byl věnován přínosu a úskalím využívání sociálních sítí v chirurgické praxi. Edukační blok se zaměřil na operační modality, komplikace a poranění rekta po operaci hemoroidů. Byly také prezentovány dlouhodobé zkušenosti a výsledky s konvenční a laparoskopickou léčbou prolapsu anu a rekta.

V rámci výroční zprávy byly představeny projekty podporované Evropskou koloproktologickou společností (ESCP), možnosti absolvování kurzů a praxí i současné počty členů ESCP. Účastníci se seznámili i s počty členů a plánovanými akcemi Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, s edukačními možnostmi včetně atestační zkoušky z koloproktologie. Odborné sympozium zakončila prezentace zaměřená na robotické abdominální výkony, ve které bylo zdůrazněno rozšiřující se spektrum i zvyšující se počty těchto operací v celosvětovém měřítku.

MUDr. Daniel Langer

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN

e-mail: daniel.langer@uvn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×