Synoviální cysta vycházející z kyčelního kloubu prezentující se jako stehenní kýla – kazuistika


Hip synovial cyst presenting as femoral hernia – case report

We are pleased to introduce this interesting case report. A female patient presented to emergency department with a new lump in her right groin. Although there was quite convincing history for femoral hernia, the clinical findings were not correlating with this completely. The patient underwent ultrasound examination which showed synovial cyst originating from the right hip. This is a rare presentation of hip synovial cyst and we have therefore decided to publish this case report.

Keywords:

inguinal hernia – femoral hernia – synovial cyst


Autoři: M. Řezáčová;  G. Husada
Působiště autorů: Department of General Surgery Kingston Hospital, Kingston upon Thames
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 3, s. 125-126.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autoři prezentují kazuistiku mladé ženy, která se dostavila na pohotovost s nově vzniklým zduřením v pravém třísle. Ačkoliv byla historie tohoto zduření typická pro tříselnou, resp. stehenní kýlu, byly zde jisté diskrepance s klinickým nálezem. Pacientka byla proto poslána na sonografické vyšetření, které potvrdilo synoviální cystu vycházející z pravé kyčle. Toto je vzácný případ prezentace synoviální cysty, který byl v dostupné literatuře jen minimálně zdokumentován.

Klíčová slova:

tříselná kýla – stehenní kýla – synoviální cysta

Úvod

Stehenní kýla je relativně běžná záležitost, která se vyskytuje především u ženských pacientek. Nese s sebou ovšem rizika uskřinutí či poškození střeva a jako takovou je potřeba ji rychle adresovat. Naproti tomu synoviální cysty kyčelního kloubu, které se prezentují útlakem povrchových struktur v okolí kloubu, jsou velice vzácné a v literatuře se vyskytují zřídka.

Kazuistika

Na pohotovost naší nemocnice se dostavila 39letá pacientka s nově vzniklým zduřením v pravém třísle. Poprvé je zpozorovala 2 dny před svým příchodem na pohotovost při předklonu během fitness lekce. Od té doby se zduření začalo zvětšovat a bylo stále bolestivější. Pacientka neměla žádné přidružené příznaky, ale z důvodu zvyšující se bolestivosti se rozhodla přijít na pohotovost.

Pacientka se běžně těšila dobrému zdraví a byla velmi aktivní. Neměla žádné choroby, které by vyžadovaly monitorování a nebrala pravidelně žádné léky. V minulosti měla laparoskopicky odstraněný apendix z důvodu zánětu a prodělala 2 spontánní vaginální porody před 7 a 5 lety. Pacientka nikdy nekouřila a alkohol požívala pouze zřídka.

Při vyšetření pohledem nebylo možné identifikovat abnormality v pravé tříselné oblasti, ale vyšetření pohmatem odhalilo asi 1 cm velké vyklenutí nacházející se zřetelně pod ligamentum inguinale. Chyběl ovšem typický pohyb při zvýšení nitrobřišního tlaku (kašli). K dalším odlišným znakům od typické stehenní kýly patřil fakt, že se hrana vyklenutí dala nahmatat po celém obvodu. Vyklenutí nebylo možné vrátit zpět do dutiny břišní. Nebyly přítomny žádné systémové příznaky či znaky mechanického ileu. Vyšetření dalších tělních systémů neprokázala žádné zřetelné abnormality.

Všechna vyšetření byla v normě, včetně krevních testů (i laktát) a rentgenu. Vyšetření ultrazvukem ukázalo cystu 2,3x1,6 cm s jasnou komunikací s pravým kyčelním kloubem. V okolí cysty se nacházela také jedna reaktivní lymfatická uzlina. Z důvodu tohoto nálezu bylo vyšetření ultrazvukem opakováno odborníkem na muskuloskeletální sonografii, který potvrdil diagnózu synoviální cysty vycházející z pravé kyčle a projikující se do oblasti pravého stehna (Obr. 1, 2, 3).

Ultrazvuk pravé kyčle zobrazující cystu<br>
Fig. 1: US right groin showing cyst
Obr. 1. Ultrazvuk pravé kyčle zobrazující cystu
Fig. 1: US right groin showing cyst

Ultrazvuk pravé kyčle zobrazující cystu<br>
Fig. 2: US right groin showing cyst
Obr. 2. Ultrazvuk pravé kyčle zobrazující cystu
Fig. 2: US right groin showing cyst

Ultrazvuk pravé kyčle zobrazující cystu a vztah
k velkým cévám<br>
Fig. 3: US right groin showing cyst and its relation to big
vessels
Obr. 3. Ultrazvuk pravé kyčle zobrazující cystu a vztah k velkým cévám
Fig. 3: US right groin showing cyst and its relation to big vessels

Nález byl konzultován s ortopedy, kteří pacientce nabídli několik možností řešení – od aktivního monitoringu (watch and wait) po operaci pro odstranění cysty. Pacientka se rozhodla pro aktivní monitorování, neboť operace by výrazně ovlivnila její návrat do pracovního procesu. Při kontrole po 4 týdnech bylo zjištěno, že cysta přetrvává, ale bolestivost byla minimální i bez užití analgetik. Pacientka zůstala pod dohledem ortopedů.

Závěr

Po odhalení této zajímavé etiologie jsme se snažili pátrat v dostupné literatuře. Našli jsme několik pramenů, které popisují synoviální cysty při revmatoidní artritidě, které dosahovaly velkých rozměrů a způsobovaly zduření pod kůží. Tyto ovšem vycházely z jiných kloubů [1].

Našli jsme také několik zmínek o synoviálních cystách vycházejících z kyčelních kloubů a utlačujících n. ischiadicus [2]. Nikde jsme však neobjevili srovnatelný případ s projekcí cysty ventrálně.

Poděkování

Poděkování pacientce za umožnění publikace tohoto vzácného problému.

Konflikt zájmů

Autoři článku prohlašují, že nejsou v souvislosti se vznikem tohoto článku ve střetu zájmů a že tento článek nebyl publikován v žádném jiném časopise.

MUDr. Monika Řezáčová

Portsmouth NHS Hospital Trust

Queen Alexandra Hospital

PO6 3LY

United Kingdom

e-mail: rezacovamonika@gmail.com


Zdroje
  1. Burt TB, MacCarter DK, Gelman M, et al. Clinical manifestation of synovial cysts. West J Med 1980;133:99−104. Available from: https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC1272219&blobtype=pdf
  2. Lakhotia S, Prashant K, Shon WY, Ganglion cyst of the hip mimicking lumbar disk herniation − a case report. J Clin Orthop Trauma 2017;8:153−5. doi: 10.1016/j.jcot.2016.07.001. Epub 2017 Feb 7. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28720992
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×