Zemřel primář Michal Leško


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 3, s. 131.
Kategorie: Nekrolog

V ranních hodinách prvního lednového dne zemřel ve věku nedožitých 64 let náš vážený kolega a přítel MUDr. Michal Leško, Ph.D., bývalý dlouholetý primář a také přednosta kliniky, významná osobnost hradecké chirurgie. Narodil se 28. 1. 1955 v Hradci Králové v rodině vojenského pilota. Otec byl velitelem leteckého útvaru, s tím souviselo i několikeré stěhování rodiny, a proto základní školu absolvoval M. Leško v Čáslavi, ale maturitu složil v roce 1974 v Hradci Králové. Tam pak zahájil studium všeobecného lékařství na lékařské fakultě. Úspěšně promoval v r. 1980, nastoupil na Chirurgickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové a tomuto pracovišti i rodnému městu zůstal věrný celý svůj život. Zaměřil se na všeobecnou chirurgii a postupně v tomto oboru složil obě atestace. Od r. 1985 pracoval i jako odborný asistent katedry chirurgie LF UK. V aktivní chirurgické činnosti se podrobněji zabýval abdominální chirurgií, s hlubokým zájmem o chirurgii horního trávicího traktu − chirurgii jícnu a gastroduodena. V r. 1998 obhájil svou disertační práci na téma Prehepatální portální hypertenze − Experimentální sledování intrahepatálního portálního řečiště při extrahepatické obstrukci portální žíly.

M. Leško byl vynikajícím chirurgem s klinicky vytříbeným smyslem pro jasné a logické myšlení při diagnostických i léčebných postupech, tak aby byly co nejprospěšnější a přitom nejméně stresující vůči nemocnému. Výborná operační technika, rozvážný přístup, pečlivost, důslednost a zodpovědnost v každé činnosti byly pro něj charakteristické. Vrozený smysl pro pořádek a kázeň v jakémkoli kolektivu spolu s uměním jednat s lidmi a organizačními schopnostmi významně přispěly k jeho pozdější profesní kariéře. M. Leško získal v průběhu let bohaté, všestranné odborné i lidské zkušenosti z činnosti na chirurgické klinice pod vedením významných chirurgických osobností a v r. 2006 se stal zástupcem přednosty chirurgické kliniky pro léčebnou péči. Po celé desetiletí pak spolu s přednostou prof. A. Ferkem řídil a zabezpečoval chod kliniky ve všech oblastech léčebné péče. Podílel se významně i na výchově mladých chirurgů, aktivně přispíval k zavádění nových diagnostických a léčebných metod, pomáhal při rozvoji celé kliniky. Významnou měrou přispěl k obnovení tradice organizování celostátních chirurgických kongresů − Bedrnova dne. Rozvíjel užitečnou mezinárodní spolupráci, například s chirurgickou klinikou v polské Wroclawi. Spolu s prof. Kielanem organizoval výměnné stáže mladých chirurgů na obou pracovištích. V letech 2015 až 2016 vedl kliniku jako její přednosta a pak na ní působil ještě další dva roky. Za klinickou, pedagogickou a všestrannou činnost ve prospěch české chirurgie byl oceněn 2015 čestným členstvím v ČCHS ČLS JEP.

Primář MUDr. Michal Leško, Ph.D. byl skvělým žákem, pokračovatelem a vynikajícím představitelem hradecké chirurgické školy založené akademikem Bedrnou a profesorem Procházkou. Toto poslání naplňoval svými bohatými praktickými zkušenostmi, které dokázal správně zúročit, s širokým odborným rozhledem, jasným úsudkem, s respektem a úctou ke svým učitelům, s odbornou jistotou, ale i s pokorou k chirurgii a celé medicíně. Přitom byl kamarádský, veselý, měl pochopení pro nejrůznější lidské osudy. Citlivě vnímal společenské dění kolem nás i ve světě a to vše se znalostí historie i zákonitostí přírodních a sociálně-ekonomických dějů. Své racionální pohledy a názory dokázal kultivovaně sdělit i vysvětlit. Přitom všem zůstávala v centru jeho pozornosti rodina, v níž s manželkou Janou vychovali dva syny, dnes již úspěšné lékaře. Jejich rodiny se čtyřmi vnoučaty miloval nade vše. Jeho předčasný odchod zaskočil všechny, kteří ho znali a do posledních chvil ve velké většině netušili, že mezi námi již delší dobu statečně sváděl nerovný boj s těžkou nemocí a krutým osudem.

Čest jeho památce.

brig. gen. doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

e-mail: leo.klein@fnhk.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2019 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se