Zemřel primář Michal Leško


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 3, s. 131.
Kategorie: Nekrolog

V ranních hodinách prvního lednového dne zemřel ve věku nedožitých 64 let náš vážený kolega a přítel MUDr. Michal Leško, Ph.D., bývalý dlouholetý primář a také přednosta kliniky, významná osobnost hradecké chirurgie. Narodil se 28. 1. 1955 v Hradci Králové v rodině vojenského pilota. Otec byl velitelem leteckého útvaru, s tím souviselo i několikeré stěhování rodiny, a proto základní školu absolvoval M. Leško v Čáslavi, ale maturitu složil v roce 1974 v Hradci Králové. Tam pak zahájil studium všeobecného lékařství na lékařské fakultě. Úspěšně promoval v r. 1980, nastoupil na Chirurgickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové a tomuto pracovišti i rodnému městu zůstal věrný celý svůj život. Zaměřil se na všeobecnou chirurgii a postupně v tomto oboru složil obě atestace. Od r. 1985 pracoval i jako odborný asistent katedry chirurgie LF UK. V aktivní chirurgické činnosti se podrobněji zabýval abdominální chirurgií, s hlubokým zájmem o chirurgii horního trávicího traktu − chirurgii jícnu a gastroduodena. V r. 1998 obhájil svou disertační práci na téma Prehepatální portální hypertenze − Experimentální sledování intrahepatálního portálního řečiště při extrahepatické obstrukci portální žíly.

M. Leško byl vynikajícím chirurgem s klinicky vytříbeným smyslem pro jasné a logické myšlení při diagnostických i léčebných postupech, tak aby byly co nejprospěšnější a přitom nejméně stresující vůči nemocnému. Výborná operační technika, rozvážný přístup, pečlivost, důslednost a zodpovědnost v každé činnosti byly pro něj charakteristické. Vrozený smysl pro pořádek a kázeň v jakémkoli kolektivu spolu s uměním jednat s lidmi a organizačními schopnostmi významně přispěly k jeho pozdější profesní kariéře. M. Leško získal v průběhu let bohaté, všestranné odborné i lidské zkušenosti z činnosti na chirurgické klinice pod vedením významných chirurgických osobností a v r. 2006 se stal zástupcem přednosty chirurgické kliniky pro léčebnou péči. Po celé desetiletí pak spolu s přednostou prof. A. Ferkem řídil a zabezpečoval chod kliniky ve všech oblastech léčebné péče. Podílel se významně i na výchově mladých chirurgů, aktivně přispíval k zavádění nových diagnostických a léčebných metod, pomáhal při rozvoji celé kliniky. Významnou měrou přispěl k obnovení tradice organizování celostátních chirurgických kongresů − Bedrnova dne. Rozvíjel užitečnou mezinárodní spolupráci, například s chirurgickou klinikou v polské Wroclawi. Spolu s prof. Kielanem organizoval výměnné stáže mladých chirurgů na obou pracovištích. V letech 2015 až 2016 vedl kliniku jako její přednosta a pak na ní působil ještě další dva roky. Za klinickou, pedagogickou a všestrannou činnost ve prospěch české chirurgie byl oceněn 2015 čestným členstvím v ČCHS ČLS JEP.

Primář MUDr. Michal Leško, Ph.D. byl skvělým žákem, pokračovatelem a vynikajícím představitelem hradecké chirurgické školy založené akademikem Bedrnou a profesorem Procházkou. Toto poslání naplňoval svými bohatými praktickými zkušenostmi, které dokázal správně zúročit, s širokým odborným rozhledem, jasným úsudkem, s respektem a úctou ke svým učitelům, s odbornou jistotou, ale i s pokorou k chirurgii a celé medicíně. Přitom byl kamarádský, veselý, měl pochopení pro nejrůznější lidské osudy. Citlivě vnímal společenské dění kolem nás i ve světě a to vše se znalostí historie i zákonitostí přírodních a sociálně-ekonomických dějů. Své racionální pohledy a názory dokázal kultivovaně sdělit i vysvětlit. Přitom všem zůstávala v centru jeho pozornosti rodina, v níž s manželkou Janou vychovali dva syny, dnes již úspěšné lékaře. Jejich rodiny se čtyřmi vnoučaty miloval nade vše. Jeho předčasný odchod zaskočil všechny, kteří ho znali a do posledních chvil ve velké většině netušili, že mezi námi již delší dobu statečně sváděl nerovný boj s těžkou nemocí a krutým osudem.

Čest jeho památce.

brig. gen. doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

e-mail: leo.klein@fnhk.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se