K nedožitým 85. docenta Jiřího Kováře


Autoři: K. Havlíček
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 3, s. 156-157.
Kategorie: Zprávy

Dne 26. 11. 2012 zemřel emeritní primář chirurgického oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích, doc. MUDr. Jiří Kovář. CSc. Bylo mu téměř 85 roků.


Patřil k nejvýznamnějším spolupracovníkům profesora Jaroslava Procházky, významným osobnostem chirurgické kliniky lékařské fakulty v Hradci Králové a celé české chirurgie.

Jiří Kovář se narodil 2. 3. 1928 v malé vesničce Slavný v okrese Náchod. Po zabrání Sudet se gymnázium přestěhovalo do školy v českém městě Úpici, kde existovalo pouze dva roky.

Jiří Kolář maturoval v roce 1946 v Trutnově a potom studoval na lékařské fakultě Karlovy univerzity, vždy s výborným prospěchem. Promoval v říjnu roku 1951 a stal se tak věkově nejmladším lékařem v republice. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Broumově, které bylo současně spojeno s gynekologií a porodnicí. V r. 1953 nastoupil prezenční vojenskou službu ve škole pro důstojníky v záloze v Hradci Králové při Vojenské lékařské akademii.

V propůjčené hodnosti kapitána byl poslán do Koreje, kde se tehdy válčilo. Československo bylo jedním z členů mezinárodní dozorčí komise OSN. Tam pobyl celý rok. Sdílel stan spolu s profesorem Františkem Řehákem, budoucím přednostou 3. chirurgické kliniky v Praze, a jejich tehdy vzniklé přátelství přetrvalo celý život. Cesta do Koreje i zpátky se uskutečnila vlakem po sibiřské magistrále, jako jeli naši legionáři z první světové války, kolem Bajkalu, přes Mandžurii do rozbombardované Koreje.

Po návratu nastoupil Jiří Kolář na chirurgickou kliniku v Hradci Králové. Tak jako se mu stalo samozřejmým dělat maximum pro své vzdělání v roli malého studenta, tak usilovně zvyšoval svou kvalifikaci i později. V lednu 1964 obhájil titul kandidáta lékařských věd. Od 1. 6. 1969 byl jmenován docentem chirurgie a současně získal specializaci v torakochirurgii.

V roce 1963 pobyl na dlouhodobé stáži ve středisku hrudní chirurgie v Sully Hospital ve Velké Británii. Další dlouhodobou stáž absolvoval v roce 1974 na klinice profesora Belseyeho v Bristolu. To bylo jednoznačně nejlepší pracoviště v oblasti chirurgie jícnu. Získané zkušenosti využil k založení a rozvoji jícnové chirurgie na chirurgické klinice v Hradci Králové a pomohl mnoha nemocným jak s benigním, tak maligním onemocněním jícnu. Na delší stáži byl také v plicním sanatoriu Bad Berka v tehdejší NDR, vedeném profesorem Dr. med. Haschem.

Celý život velmi úzce spolupracoval se zakladatelem hradecké hrudní chirurgie a kardiochirurgie profesorem Jaroslavem Procházkou, který zde v roce 1948 provedl první anatomickou plicní resekci u plicního karcinomu. Jiří Kolář se stal jedním z jeho nejvýznamnějších a nejoblíbenějších žáků.

V dalších letech v týmu spolu s profesorem Vladimírem Brzkem provedl mnoho hrudních operací u plicní tuberkulózy. Byly to různé torakoplastiky a torakokaustiky, ale i rozsáhlé plicní resekce. Získali tak téměř virtuózní techniku u operací v hrudníku. Samotné výkony se často uskutečňovaly v plicních léčebnách v Žamberku nebo v Nechanicích. Závažné resekční operace vyžadující komplexní přístup včetně zajištění kvalitní pooperační péče se později přesunuly na tehdejší chirurgickou kliniku v Hradci Králové.

O svých zkušenostech a výsledcích své práce často přednášel a mnohokrát publikoval v odborných časopisech.

V roce 1971 byl odborným poradcem při natáčení filmu Pět mužů a jedno srdce a v jedné scéně je také zachycený jako asistující lékař.

V roce 1980 se stal doc. MUDr. Jiří Kovář, CSc. přednostou chirurgického oddělení nemocnice v Pardubicích. Svými znalostmi a přehledem výrazně zvýšil odbornost i prestiž tohoto pracoviště. Zavedl všechny druhy prováděných hrudních operací včetně jícnových náhrad. S potěšením předával svoje bohaté zkušenosti spolupracovníkům.

Za svou práci získal mnoho ocenění, z nich je možné uvést alespoň některá – pamětní medaili děkana za dlouholetou práci pro lékařskou fakultu KU v Hradci Králové, pamětní medaili akademika Jana Bedrny, medaili Adalbertina v Žamberku, medaili Karla Maydla udělenou v roce 2003 chirurgickou společností za celoživotní zásluhy o rozvoj hrudní a všeobecné chirurgie. Byl Čestným členem České chirurgické společnosti.

Mnoho roků vedl výuku posluchačů lékařské fakulty a učil ve zdravotnické škole.

Docent Jiří Kovář byl vzácný člověk s širokým klasickým vzděláním, ovládal několik jazyků, uměl řecky a latinsky. Rozsáhlé znalosti měl nejen z medicíny, ale i z literatury, a z různých oblastí umění a hudby. Byl vášnivý nimrod a znalec přírody. Mluvit s ním vyžadovalo naprosté soustředění a velkou pozornost, stejně ale bylo velmi těžké obstát ve svém přesvědčení a obhájit vlastní tvrzení. Jeho lehce ironický projev však nikdy nepostrádal vtip a laskavost. Bylo úžasné poslouchat jeho úvahy, myšlenky a filozofická rozjímání.

Zemřel po operaci, při které mu byla nahrazena srdeční aortální chlopeň. Podobné výkony pomáhal rozvíjet s profesorem Jaroslavem Procházkou. Jeho životní cesta se tak uzavřela téměř symbolicky.

Děkuji paní primářce MUDr. Soně Kovářové za osobní sdělení méně známých událostí ze života pana docenta Kováře.

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Pardubická krajská nemocnice, a. s.

Kyjevská 44532 03 Pardubice

e-mail: karel.havliček@nemocnice-pardubice.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se