Programové prohlášení nového výboru Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 3, s. 155.
Kategorie: Zprávy

Vážení členové Sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti,

letošní listopadové volby daly mandát novému výboru sekce na funkční období 2013–2016. Počet členů výboru se oproti minulému období plánovaně zredukoval z devíti na stávajících 7 členů, složení výboru z velké části zůstalo v původní sestavě. Mohlo by se tak zdát, že voličská základna považuje dosavadní aktivity výboru za dostatečné a adekvátní jeho možnostem. Nicméně je jasné, že výsledky voleb nelze brát jako signál k sebeuspokojení a že úkolů a cílů stojí před členy výboru více než dost.

Mezi zásadní úkoly patří stabilizace a rozšíření členské základny sekce. Stávající počet členů neodpovídá významu a postavení intenzivní péče v chirurgii, neodpovídá ani požadavkům personálního zabezpečení chodu jednotek intenzivní péče chirurgických pracovišť. Bude snahou výboru sekce, aby ve spolupráci s výborem České chirurgické společnosti aktivovala ty chirurgy, kteří v oblasti intenzivní péče pracují, aby se stali členy sekce, a měli tak vliv na její další směřování. Úkolem pro oba výbory pak bude racionálně argumentovat a vysvětlovat nutnost udržení chirurgického pacienta v intenzivní péči pod přímou kontrolou chirurga v rámci daného chirurgického pracoviště. Základem pro další rozvoj chirurgické intenzivní péče se bude muset stát deklarace výboru ČCHS o nezbytnosti udržet intenzivní péči jako nedělitelnou součást komplexní chirurgické péče prováděnou chirurgy a intenzivisty na chirurgických pracovištích.

Zvýšení atraktivity členství v sekci by mělo stát na podpoře vzdělávání v intenzivní medicíně, na zvyšování kvality poskytované péče, na vzájemné spolupráci jak mezi jednotlivými chirurgickými pracovišti, tak mezi jednotlivými obory. Vhodným prostředníkem pro komunikaci by měly být webové stránky sekce, které je nutno zásadně přestavět a aktualizovat.

Důležitým úkolem sekce je i vědecká, výzkumná a publikační činnost. Zde je cílem výboru integrovat do programu chirurgických a intenzivistických odborných akcí jednotlivá sdělení nebo i celé bloky přednášek zabývající se chirurgickou intenzivní péčí. Výbor také hodlá vyvinout aktivity směrem k nelékařským zdravotnickým profesím s úmyslem podílet se na jejich vzdělávání a výměně zkušeností.

Před novým výborem stojí i cíl formulovat dokumenty, které by měly doporučující a závazný charakter odpovídající úrovni současného vědeckého poznání. Mezi prvními takovými doporučeními by měl být dokument o postupech vedoucích ke zrychlené rehabilitaci po operacích (strategie ERAS).

Výbor vyvine maximální úsilí o spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, které se na diagnostice a léčbě intenzivního chirurgického pacienta podílejí – zejména to jsou Společnost úrazové chirurgie, Společnost intenzivní medicíny a Společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Výbor je přesvědčen, že v následujícím období 2013–2016 společně s členskou základnou zmíněné cíle naplní.

Prosinec 2012      

Výbor Sekce intenzivní péče ČCHS

Výbor sekce intenzivní péče ČCHS (období 2012–2016)

Předseda

MUDr. Igor Satinský, Ph.D. (Havířov)

Místopředsedové

Doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. (Hradec Králové)

MUDr. Zuzana Šerclová (Praha)

Členové

MUDr. Eduard Havel, Ph.D. (Hradec Králové)

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. (Praha)

MUDr. Petr Prusenovský (Ostrava)

MUDr. Libor Urbánek, Ph.D. (Brno)


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunodeficience
nový kurz
Autoři:

Aktuální trendy v léčbě roztroušené sklerózy
Autoři: MUDr. Eva Němá, Ph.D.

Mukopolysacharidóza typ II – Hunterův syndrom
Autoři:

Přenašečky hemofilie – nepřehlížíte je náhodou?
Autoři:

Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy
Autoři: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se