4. pražské mezioborové onkologické kolokvium – Prague ONCO 2013
Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu


Autoři: J. Pudil
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 3, s. 154.
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 24.–25. 1. 2013 se uskutečnilo v hotelu Clarion 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium pod záštitou Evropské onkologické společnosti. Prezidentem kolokvia a hlavním organizátorem akce byl profesor L. Petruželka.

Větší část pátečního programu byla vyhrazena pro blok přednášek a diskuzi u kulatého stolu na téma léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Zahraničními hosty této sekce byli onkochirurg profesor R. Adam (Paul Brousse Hospital, Villejuif, France) a klinický onkolog profesor W. Scheithauer (Medical University Vienna, Austria). V předsednictvu dále zasedali z onkologů kromě profesora L. Petruželky (VFN Praha) profesor J. Fínek (FN Plzeň) a chirurgové profesor Z. Krška (VFN Praha) a profesor M. Ryska (ÚVN Praha).

Sekce byla zahájena interaktivní diskuzí u kulatého stolu, kterou moderoval profesor L. Petruželka a která byla zaměřena zejména na neoadjuvantní terapii před resekcí jater.

MUDr. V. Dytrych (VFN Praha) shrnul současné poznatky o neoadjuvanci a zmínil indikační kritéria. Neoadjuvantní léčba je v současné době indikována, pokud jsou splněny alespoň 2 z následujících 5 bodů: více než 1 metastáza, synchronní metastatický proces, velikost metastázy (> 5 cm), uzlinové postižení při resekci primárního tumoru, elevace CEA.

Dále probíhala diskuze po kazuistice MUDr. J. Pudila (ÚVN Praha), která se týkala otázky vhodnosti resekce při progresi onemocnění během neoadjuvance. Účastníci se shodli, že resekce jater, ač třeba technicky proveditelná, není v těchto případech indikována.

Sezení u kulatého stolu zakončil profesor R. Adam, kdy na kazuistice mladé ženy s mnohočetným bilobárním postižením jater ukázal, že při výtečné spolupráci onkologa s chirurgem a opakovaných operačních výkonech lze i u pacientů s velice rozsáhlým postižením jater dosáhnout dlouhotrvající remise.

Přednáškový blok poté pokračoval v hlavním sále, zahájil ho přednáškou profesor M. Ryska. Zdůraznil nutnost fungování multioborových týmů, neboť pouze mezioborová spolupráce může zvýšit počet pacientů, kteří podstoupí resekční výkon. Ten i nadále zůstává jedinou kurabilní metodou v léčbě jaterních metastáz. Nejvíce pak kladl důraz na skupinu potenciálně resekabilních pacientů, kdy při správně indikované neoadjuvantní biochemoterapii dojde ke konverzi až u třetiny pacientů a tito pacienti mohou podstoupit R0 resekci jater. Na tuto přednášku navázal profesor R. Adam a na začátku zmínil velmi výrazné rozdíly v poměrném počtu resekcí jater pro kolorektální metastázy nejenom mezi evropskými státy, ale i mezi jednotlivými oblastmi daných států. Poté se věnoval léčbě potenciálně resekabilních pacientů. Dvoudobé resekce s portální venózní embolizací u pacientů s bilobárním postižením jater jsou na jeho pracovišti standardním výkonem. Nyní se navíc osvědčuje i ošetření metastáz II. a III. segmentu společně s ligací pravé portální žíly a transsekcí jaterního parenchymu pod ligamentem falciforme až k hilovým strukturám. Nárůst objemu II. a III. segmentu je pak velice rychlý a umožňuje provést rozšířenou pravostrannou hepatektomii již po jednom týdnu během jedné hospitalizace. Jako raritní výkony se zatím nejistými výsledky považuje „ex situ“ resekce jater s náhradou velkých žil při napojení na mimotělní oběh. Další fázi bloku dominovali onkologové, profesor L. Petruželka s profesorem W. Scheithauerem ve svých přednáškách shrnuli poznatky týkající se biologické léčby zejména pak u pacientů wt kras. Program zakončila panelová diskuze, během níž byla zodpovězena řada zajímavých dotazů.

Na závěr lze říci, že část Prague Onco týkající se metastazujícího kolorektálního karcinomu byla velice kvalitní a podnětná. Zlatým hřebem dle mého názoru byla přednáška profesora Adama, kterou by si měl poslechnout každý chirurg zabývající se chirurgií jater. Celý blok spojovala jasná myšlenka, že je nutná daleko užší spolupráce mezi chirurgy a klinickými onkology. Jen tak dosáhneme u našich pacientů lepších výsledků.

MUDr. Jiří Pudil

U vojenské nemocnice 1200

160 00  Praha 6

e-mail: jiri.pudil@uvn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se