Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 7. 6. 2011


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 8, s. 491-492.
Kategorie: Zápis z jednání

Místo konání: Park hotel, Plzeň

Přítomni členové výboru (omluven: prof. Čapov, prof. Pafko, doc. Neoral)

Přítomní členové revizní komise: prof. Wechsler, prof. Kala

Přítomní hosté: prof. Fried, prim. Knajfl, dr. Pantoflíček, dr. Votoček, doc. Vyhnánek, dr. Winkler,

pí. Mlejnková, doc. Skalický

I.

Fa Covidien představila produkty a činnost společnosti v roce 2011.

II. Kontrola zápisu

Výbor Sekce hrudní chirurgie vypracuje návrh textu na minimální personální a přístrojové vybavení chirurgických pracovišť zabývajících se hrudní chirurgií v ČR.

Zápis byl schválen. 

III. Jednodení chirurgie

Prof. Fried vysvětlil princip vykazování v režimu jednodenní chirurgie. Doc. Havlíček znovu otevřel diskusi o doplňku seznamu výkonů JCH. Diskuse nad seznamem, který byl schválen na dubnového jednání výboru byla ukončena bez úprav v seznamu. 

IV. Aktualizace seznamu krajských konzultantů

Navržený seznam z květnového jednání výboru byl schválen jednomyslně.

Seznam bude odeslán na MZ, zdrav. radům a hejtmanům jednotlivých krajů. 

V. Návrh změny ve stanovách ČCHS – volby

Doc. Havlíček opět vysvětlil návrhy na změny ve stanovách.

 • 1.   Nominace výboru, který zvolí 6 stávajících členů výborů a ti projdou do druhého kola voleb.

Hlasování:

 • pro: 3
 • proti: 9
 • zdržel se hlasování: 0

Neodsouhlaseno. 

 • 2.   Forma voleb: elektronická x korespondenční

Elektronická forma voleb:

 • pro: 3
 • proti: 9
 • zdržel se hlasování: 0

Odsouhlasena korespondenční forma voleb. 

Návrh na využití distribuce volebních lístků cestou RvCH (potřeba zjistit, zda je tento způsob proveditelný). 

Změna bude ke schválení předložena na Valné hromadě v Brně.

Na Valné hromadě musí být zvoleno 7 členů volební komise včetně předsedy.

Návrhy na termíny voleb, které byly schváleny výborem na dubnovém jednání (pro připomenutí: – první kolo: 15. 4. – 20. 5. 2012, druhé kolo: 1. 6. – 5. 7. 2012), budou též předloženy ke schválení na Valné hromadě. 

VI. Stanovisko k věcnému vybavení chirugických pracovišť

Prof. Knajfl seznámil přítomné s připomínkami ambulantních chirurgů k Vyhlášce MZ. Prim. Knajfl rozešle elektronicky text (do týdne) s návrhy těchto změn členům výboru. Bod na příští výbor. 

VII. Jednorázové rouškování

Jednorázové rouškování – jednání je opět bez posunu ze strany pana ministra zdravotnictví.

Odpověď z MZ na dopis ČCHS o otázce použití HS: odpověď je neuspokojivá a celá záležitost je stále k řešení. Na 8. 6. 2011 je plánován pracovní seminář na MZ ohledně budoucího sazebníku. Za ČCHS se zúčastní dr. Votoček. Bod na příští výbor. 

VIII. Rozhledy v chirurgii

Problém se včasným vydáváním čísel

Problém s financováním časopisu (reklamy apod.)

Otázkou je, kde je problém, zda v Nakladatelském a tiskovém středisku ČLS nebo v osobě odpovědné redaktorky? Stále přetrvává nízká odborná úroveň některých článků. Obecně je příspěvků málo. Změna nakladatelského střediska? Otázka na zamyšlení pro členy výboru.

Základním úkolem pro členy výboru je více se věnovat RvCh.

Prof. Ryska upozornil na roli editora, který zodpovídá nejen za obsahovou stránku čísla, ale i za grafickou úpravu časopisu.

Návrh z řad členů výboru

 • určení editora na každé číslo RvCh
 • je nutné zpracovat a rozeslat ediční plán na rok 2012

Návrh na změnu výkonné RR. 

IX. Stanovisko výboru k požadavku ze strany MZ na úhradové standardy

Výbor se distancuje od různých výkladů pojmu standard, který je různými složkami zdravotnictví v současné době používán, v celé řadě souvislostí, od tzv. úhradových standardů, které připravuje MZ až po doporučené postupy.

Prof. Ryska vypracuje pracovní verzi textu, která bude per rollam odeslána k připomínkám členům výboru.

X. Vária

Žádost o vyjádření se k požadavku ORL na změnu názvu jejich odborné společnosti. Dopis k rukám nám. Vavruška. Výbor nesouhlasí se změnou. Návrh textu odpovědi vypracuje prof. Duda.

Prof. Duda informoval o jednání Akreditační komise na MZ – byly schváleny nadstavbové obory koloproktologie a onkochirurgie. Na další schůzi akreditační komise budou řešeny návrhy na členy zkušební komise a návrhy na pracoviště, kde budou probíhat nadstavbové pobyty.

Proběhlá výběrové řízení

 • přednosta CHIRK ve FTN – doc. Šimša
 • vedoucí katedry chirurgie na fakultě

v FN HK – doc. Kaška 

XV.

Harrachovské chirurgické dny věnované problematice TEN v chirurgii proběhly důstojně jak po stránce odborné, tak společenské.

Doc. Vyhnánek se zúčastnil jednání na MZ – traumatologická péče v ČR. Jednalo se především a zvýšení počtu trauma center II. stupně. Jednání budou probíhat nadále. Tato problematika není zdaleka uzavřena.

Prim. Štembera – výbor se seznámil s návrhem textu dopisu, který vypracoval prof. Pafko, a souhlasí se závěrem:

Podle názoru výboru ČCHS se tedy primář Štembera nedopustil neetického jednání. Zda bylo protiprávní, může rozhodnout pouze soud. Propuštění odborníka, který upozorňoval na vážnost hrozící situace výbor ČCHS odsuzuje a vnímá ho jako neopodstatněný projev, unáhleného rozhodnutí o osudu člověka, který úspěšně vedl, jako primář, oddělení, na kterém působil třicetšet let! 

Akce v druhé polovině roku 2011:

3. odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem

Miniinvazivní chirurgie, artroskopie, LCP dlahy, 8.–9. 9. 2011, Roudnice nad Labem (Odborná garance výboru ČCHS – NE, akce získala registraci výboru ČCHS) 

Krčský chirurgický den, Kolorektální karcinom, 22. 9. 2011, Hotel Chateau St. Havel, Praha 4 (Odborná garance výboru ČCHS – ANO) 

VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, Miniinvazivní chirurgie, NOTES, robotika, varia, 16. 10.–19. 10. 2011, Brno (Odborná garance výboru ČCHS – ANO) 

8.ostravské dny miniinvazivní chirurgie, Jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony, 3.–4. 11. 2011, Ostrava (Odborná garance výboru ČCHS – ANO) 

Pelhřimovské chirurgické dny 2011, I. Mininvazivní chirurgie – kudy dál? II. Chirurgie štítné žlázy, III. Traumatologie břicha, pánve a femuru, IV. Varia, 25. 11. 2011, Pelhřimov (Odborná garance výboru ČCHS – NE, akce získala registraci výboru ČCHS) 

Pracovní den KPS ČCHS ČLS JEP, Divertikulitida a jiné záněty v koloproktologii, 1. 12. 2011 FN Motol Praha (Odborná garance výboru ČCHS – ANO)

Noví členové ČCHS schváleni výborem:

MUDr. Pavel Šiška, Sokolov

MUDr. Veronika Procházková, Pardubice

MUDr. Tomáš Musil, Prostějov

MUDr. Fatima Galgóczyová, Roudnice nad Labem

MUDr. Miroslav Syrový, Pardubice

MUDr. Sabina Wasiková, Brno

MUDr. Jana Čápová, Brno

MUDr. Antonia Vašátková, Strakonice

MUDr. MUDr. Filip Marek, Ph.D., Brno

MUDr. Miroslav Urban, Slovenská republika 

Schváleni snížení členských příspěvků – MD:

MUDr. Jindřiška Roškotová

MUDr. Markéta Španková

MUDr. Michaela Hodboďová

MUDr. Markéta Bocková 

Schválení snížení členských příspěvků – starobní důchod:

MUDr. Jan Šimek 

Další termíny výboru: 1. 9. hotel Naháč, Chocerady,

17. 10. Brno, prosinec – termín a místo bude upřesněno       

Zapsala: Radka Schrötterová 

Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2011 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se