15. výročí ustanovení Traumatologického centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady


Autoři: F. Vyhnánek
Působiště autorů: Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 8, s. 431-432.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Traumatologické centrum FNKV v Praze  10 zahájilo činnost v červenci 1996. Bylo ustanoveno jako jedno z prvních center úrazové chirurgie v České republice s cílem zajistit co nejúplnější péči o závažná poranění. Do péče o tato traumata byly začleněny stávající kliniky a oddělení, které již dříve poskytovaly diagnostické a léčebné postupy u zraněných. Jejich propojením s uvedením jednotlivých priorit pokud jde o příjem nejzávažnějších zraněných s polytraumtam nebo sdruženým poraněním znamenalo zvýšení úrovně jejich diagnostiky a terapie. Péče se stala interdisciplinární a to koordinací činnosti jednotlivých pracovišť (kliniky a oddělení podílejících se na ošetření úrazu). Traumatologický tým pod vedením erudovaného chirurga / viscerálního traumatologa zajišťuje 24hodinové ošetření zraněných. Následná metodická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR stanovila i spádovou oblast Traumatologického centra FNKV tj. přibližně polovina obyvatel Prahy a Středočeského kraje, což znamená více než 1 milion a 250 tisíc obyvatel. Zásadními prioritami Traumatologického centra I. stupně ve FNKV je specializovaná péče o: 1. Závažná poranění včetně polytraumat se zaměřením na kraniocerebrální poranění, maxilofaciální traumata, úrazy hrudníku, břicha a retroperitonea a úrazy cévní. Dále jde o péči u poranění páteře a u komplikovaných zlomenin skeletu pohybového aparátu, vyžadující někdy i následné rekonstrukční výkony. Mimořádné postavení Traumatologického centra ve FNKV je spojeno se zajištěním replantační chirurgie a péče o popálené pro rozsáhlou oblast českých krajů. K tomu i nedílně patří poskytnutí poúrazové rehabilitační péče. K základnímu posouzení rozsahu činnosti úrazového centra ve FNKV patří i uvedení počtu ošetřených zraněných včetně operačních výkonů za posledních 12 let (Tab. 1). Více než 5 000 zraněných bylo v tomto období ošetřeno se závažným poraněním. V léčeném postupu je vedle akutních operací důležité zajištění diferencované poúrazové péče jak na oddělení urgentního příjmu tak i na jednotkách intenzivní péče jednotlivých klinik. Při porovnání počtu ošetřených zraněných a počtu operací ve dvou následujících 6letých období (Graf 1), je patrný nárůst jak počtu přijatých zraněných tak i výkonů.

Tab. 1. Traumatologické centrum FNKV / 1999- 2010 /
Traumatologické centrum FNKV / 1999- 2010 /

Porovnání některých ukazatelů činnosti TC ve dvou obdobích (v %)
Graf 1. Porovnání některých ukazatelů činnosti TC ve dvou obdobích (v %)

Další vývoj v posledních letech  v péči o závažná poranění a to jak pokud jde o diagnostiku (významný přínos MDCT- multidetektorové výpočetní tomografie) tak i o terapii (neoperační léčba poranění nitrobřišních parenchymových orgánů, miniivazivita v operační léčbě  a dále intervenční radiologické výkony k ošetření zdroje krvácení) znamenal významný přínos pro zlepšení výsledků léčby. Standardizace v postupu ošetření polytraumat, sdružených poranění nebo i komplikovaných monotraumat vedla k zlepšení péče o zraněného s poklesem poúrazové morbidity a i letality. Zavedení algoritmu „Definitivní chirurgické péče o trauma“ včetně koncepce „damage control“ chirurgie má zásadní benedit u polytraumatizovaných zraněných. Fázově orientované léčebné strategie respektující poznatky z patofyziologie poúrazové reakce se zapojením multidisciplinární spolupráce poskytne požadované ošetření v dostatečném rozsahu  s možností prevence nebo i včasné terapie  poúrazové systémové zánětlivé a metabolické reakce. Toho lze dosáhnout pouze v traumatologických center s implementovaným systémem péče o závažná poranění. Vytvořením podmínek pro fázové ošetření zraněných (krátkodobé operace k zastavení krvácení, zabránění kontaminace – „damage control chirurgie a ortopedie“ s definitivními  výkony až po zlepšení klinického stavu zraněného), a dále i změny v léčebných režimech u kraniocerebrálních poranění, komplikovaných zlomenin skeletu pohybového ústrojí a dále i páteře zlepšilo léčebné výsledky.

Traumatologické centrum FNKV vytvořilo podmínky stanovené pro nejvyšší stupeň péče o zraněné a především o nemocné s polytraumatem a sdruženým poraněním. Na základě vlastních zkušeností bylo možno vypracovat jednotlivé algoritmy v diagnostice a léčení těchto úrazů, na kterých se podílí řada medicínských oborů. Vedle ošetření životohrožujících úrazových komplikací na příjmovém místě traumatologického centra jako jsou obstrukce dýchacích cest, hemopneumotorax, intrakraniální a krvácení do dalších tělních dutin je i další postup v ošetření zraněného zajištěn vysoce specializovanou mezioborovou péčí. Příkladem mezioborové spolupráce jsou operace, které byly provedeny u 204 závažných poranění v r. 2010 (Graf 2).  Léčebný postup u těchto zraněných proto vyžaduje okamžitou dostupnost řady chirurgických oborů po dobu 24 hodin.

Typ operace u závažného poranění v TC FNKV v r.2010 (n= 204, v %)
Graf 2. Typ operace u závažného poranění v TC FNKV v r.2010 (n= 204, v %)

Vedle léčeného programu se Traumatologické centrum FNKV podílí i na pre a postgraduálním vzdělávání a dále i na vědecké činnosti. Mimo řady výzkumných úkolů včetně úspěšně ukončeného výzkumného záměru jsou výsledky diagnostických a léčebných postupů prezentovány na řadě sympozíí a konferencí. Mezi ně se řadí i traumatologická konference pod odbornou garancií Chirurgické kliniky FNKV s tématy z komplexní péče o polytraumata a sdružená poranění. V letošním roce k 15. výročí ustanovení TC FNKV byl pořádán v květnu již VI. traumatologický den, který byl věnován péči o polytraumata a dále kraniocerebrální a cévní poranění. Tato konference se již stala pravidelnou mezioborovou odbornou akcí, kde se setkávají přední odborníci řady medicínských disciplín a představuje skutečnou platformu k diskusi a uvedení některých závěrů k postupu v ošetření u traumat.

Pro další období je jistě nezbytné vedle implementace nových diagnostických a léčebných postupů u zraněných především vybudování navržené nové budovy Traumatologického centra FNKV, která bude znamenat další významný krok pro zlepšení v zajištění komplexní péče o závažné poranění pro občany Prahy a Středočeského kraje.  Navržená budova Traumatologického centra FKV reprezentuje zdravotnické zařízení nejmodernějšího typu, které v hlavním městě ČR stále chybí.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2011 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se