15. výročí ustanovení Traumatologického centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady


Autoři: F. Vyhnánek
Působiště autorů: Traumatologické centrum FNKV, Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 8, s. 431-432.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Traumatologické centrum FNKV v Praze  10 zahájilo činnost v červenci 1996. Bylo ustanoveno jako jedno z prvních center úrazové chirurgie v České republice s cílem zajistit co nejúplnější péči o závažná poranění. Do péče o tato traumata byly začleněny stávající kliniky a oddělení, které již dříve poskytovaly diagnostické a léčebné postupy u zraněných. Jejich propojením s uvedením jednotlivých priorit pokud jde o příjem nejzávažnějších zraněných s polytraumtam nebo sdruženým poraněním znamenalo zvýšení úrovně jejich diagnostiky a terapie. Péče se stala interdisciplinární a to koordinací činnosti jednotlivých pracovišť (kliniky a oddělení podílejících se na ošetření úrazu). Traumatologický tým pod vedením erudovaného chirurga / viscerálního traumatologa zajišťuje 24hodinové ošetření zraněných. Následná metodická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR stanovila i spádovou oblast Traumatologického centra FNKV tj. přibližně polovina obyvatel Prahy a Středočeského kraje, což znamená více než 1 milion a 250 tisíc obyvatel. Zásadními prioritami Traumatologického centra I. stupně ve FNKV je specializovaná péče o: 1. Závažná poranění včetně polytraumat se zaměřením na kraniocerebrální poranění, maxilofaciální traumata, úrazy hrudníku, břicha a retroperitonea a úrazy cévní. Dále jde o péči u poranění páteře a u komplikovaných zlomenin skeletu pohybového aparátu, vyžadující někdy i následné rekonstrukční výkony. Mimořádné postavení Traumatologického centra ve FNKV je spojeno se zajištěním replantační chirurgie a péče o popálené pro rozsáhlou oblast českých krajů. K tomu i nedílně patří poskytnutí poúrazové rehabilitační péče. K základnímu posouzení rozsahu činnosti úrazového centra ve FNKV patří i uvedení počtu ošetřených zraněných včetně operačních výkonů za posledních 12 let (Tab. 1). Více než 5 000 zraněných bylo v tomto období ošetřeno se závažným poraněním. V léčeném postupu je vedle akutních operací důležité zajištění diferencované poúrazové péče jak na oddělení urgentního příjmu tak i na jednotkách intenzivní péče jednotlivých klinik. Při porovnání počtu ošetřených zraněných a počtu operací ve dvou následujících 6letých období (Graf 1), je patrný nárůst jak počtu přijatých zraněných tak i výkonů.

Tab. 1. Traumatologické centrum FNKV / 1999- 2010 /
Traumatologické centrum FNKV / 1999- 2010 /

Graf 1. Porovnání některých ukazatelů činnosti TC ve dvou obdobích (v %)
Porovnání některých ukazatelů činnosti TC ve dvou obdobích (v %)

Další vývoj v posledních letech  v péči o závažná poranění a to jak pokud jde o diagnostiku (významný přínos MDCT- multidetektorové výpočetní tomografie) tak i o terapii (neoperační léčba poranění nitrobřišních parenchymových orgánů, miniivazivita v operační léčbě  a dále intervenční radiologické výkony k ošetření zdroje krvácení) znamenal významný přínos pro zlepšení výsledků léčby. Standardizace v postupu ošetření polytraumat, sdružených poranění nebo i komplikovaných monotraumat vedla k zlepšení péče o zraněného s poklesem poúrazové morbidity a i letality. Zavedení algoritmu „Definitivní chirurgické péče o trauma“ včetně koncepce „damage control“ chirurgie má zásadní benedit u polytraumatizovaných zraněných. Fázově orientované léčebné strategie respektující poznatky z patofyziologie poúrazové reakce se zapojením multidisciplinární spolupráce poskytne požadované ošetření v dostatečném rozsahu  s možností prevence nebo i včasné terapie  poúrazové systémové zánětlivé a metabolické reakce. Toho lze dosáhnout pouze v traumatologických center s implementovaným systémem péče o závažná poranění. Vytvořením podmínek pro fázové ošetření zraněných (krátkodobé operace k zastavení krvácení, zabránění kontaminace – „damage control chirurgie a ortopedie“ s definitivními  výkony až po zlepšení klinického stavu zraněného), a dále i změny v léčebných režimech u kraniocerebrálních poranění, komplikovaných zlomenin skeletu pohybového ústrojí a dále i páteře zlepšilo léčebné výsledky.

Traumatologické centrum FNKV vytvořilo podmínky stanovené pro nejvyšší stupeň péče o zraněné a především o nemocné s polytraumatem a sdruženým poraněním. Na základě vlastních zkušeností bylo možno vypracovat jednotlivé algoritmy v diagnostice a léčení těchto úrazů, na kterých se podílí řada medicínských oborů. Vedle ošetření životohrožujících úrazových komplikací na příjmovém místě traumatologického centra jako jsou obstrukce dýchacích cest, hemopneumotorax, intrakraniální a krvácení do dalších tělních dutin je i další postup v ošetření zraněného zajištěn vysoce specializovanou mezioborovou péčí. Příkladem mezioborové spolupráce jsou operace, které byly provedeny u 204 závažných poranění v r. 2010 (Graf 2).  Léčebný postup u těchto zraněných proto vyžaduje okamžitou dostupnost řady chirurgických oborů po dobu 24 hodin.

Graf 2. Typ operace u závažného poranění v TC FNKV v r.2010 (n= 204, v %)
Typ operace u závažného poranění v TC FNKV v r.2010 (n= 204, v %)

Vedle léčeného programu se Traumatologické centrum FNKV podílí i na pre a postgraduálním vzdělávání a dále i na vědecké činnosti. Mimo řady výzkumných úkolů včetně úspěšně ukončeného výzkumného záměru jsou výsledky diagnostických a léčebných postupů prezentovány na řadě sympozíí a konferencí. Mezi ně se řadí i traumatologická konference pod odbornou garancií Chirurgické kliniky FNKV s tématy z komplexní péče o polytraumata a sdružená poranění. V letošním roce k 15. výročí ustanovení TC FNKV byl pořádán v květnu již VI. traumatologický den, který byl věnován péči o polytraumata a dále kraniocerebrální a cévní poranění. Tato konference se již stala pravidelnou mezioborovou odbornou akcí, kde se setkávají přední odborníci řady medicínských disciplín a představuje skutečnou platformu k diskusi a uvedení některých závěrů k postupu v ošetření u traumat.

Pro další období je jistě nezbytné vedle implementace nových diagnostických a léčebných postupů u zraněných především vybudování navržené nové budovy Traumatologického centra FNKV, která bude znamenat další významný krok pro zlepšení v zajištění komplexní péče o závažné poranění pro občany Prahy a Středočeského kraje.  Navržená budova Traumatologického centra FKV reprezentuje zdravotnické zařízení nejmodernějšího typu, které v hlavním městě ČR stále chybí.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2011 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se