Diskusní příspěvek


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 8, s. 490.
Kategorie: Diskusní příspěvek

Reakce na diskuzní příspěvek prof. Hocha „Několik slov k imprimatur a ke článku Přednosti klasického operačního přístupu v chirurgické léčbě plicních metastáz“ (Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 3, s. 162–165) uveřejněném v Rozhledech v chirurgii č. 5/2011 (Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 5, s. 310). 

Vzhledem k tomu, že autoři článku o plicních metastázách jsou ve výše jmenovaném článku prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc. nařčeni, že se dopustili „vědomé odborné krádeže“ a dokonce je zpochybňována jejich morální úroveň, reaguji jako první autor dotčeného textu sdělením následujících faktů: 

  • 1.   V době působení autorů na Chirurgické klinice UK 2. LF a FN v Motole se věnovala problematice hrudní chirurgie a tedy i pacientům s plicními metastázami výhradně autorská skupina pod vedením as. MUDr. Ronalda Pospíšila, který byl jediným atestovaným plicním chirurgem na klinice. Všichni pacienti v publikovaném souboru byli indikováni k operaci touto pracovní skupinou, všichni pacienti byli námi i odoperováni a chirurgicky vedeni i v pooperačním období. Rovněž na statistickém zpracování souboru a celé přípravě výše citovaného příspěvku do Rozhledů v chirurgii se podílela výhradně autorská skupina. 
  • 2.   Soubor pacientů byl zpracován na základě námětu as. MUDr. Pospíšila, byl prezentován se souhlasem přednosty prof. Hocha na celostátních kongresech – problematika plicních metastáz renálního karcinomu přednesena as. MUDr. Pospíšilem na konferencích onkologů a urologů a celý soubor pak MUDr. Horákem na Petřivalského-Rapantově dni v Olomouci v září 2008. Logickým vyústěním zpracování souboru pak byla příprava publikace v odborném časopise. S tímto záměrem a později i s pracovní verzí textu, která se věcně nikterak neliší od verze publikované, jsme přednostu prof. Hocha seznámili v zimě 2008/9, tedy ještě v době působení všech autorů na Chirurgické klinice UK 2. LF a FN v Motole. 
  • 3.   Odeslání publikace do redakce Rozhledů v chirurgii i po změně působiště autorů byla moje iniciativa. Vzhledem k tomu, že v době zveřejnění článku všichni autoři mají nová pracovní působiště, považoval jsem za korektní zdůraznit, kde a v jaké době práce vznikla. Toto je uvedeno jak v souhrnu, tak na konci plného znění textu. 
  • 4.   Na základě výše uvedeného nepovažuji publikaci námi zpracovaného souboru za krádež. Naším cílem bylo jen dokončit práci, kterou jsme souboru našich nemocných věnovali.

K práci na motolské klinice jsme se přihlásili a rozhodně nebylo naším záměrem poškodit nikoho ze zaměstnanců kliniky včetně jejího přednosty. Reakce pana profesora Hocha nás proto udivila. 

  • 5.   Vše ostatní, co by mohlo dále dokreslit celý spor jistě nepatří na stránky tohoto odborného periodika. 

Osobně zastávám názor, že imprimatur k příspěvkům do odborného periodika má být doporučené, ale nemá být povinné. Lze samozřejmě argumentovat tím, že podpis přednosty či primáře garantuje určitou úroveň textu. Toho lze dosáhnout (a jistě se tak i děje) dobrou prací redakční rady a jejích spolupracovníků. Děkuji čtenářům za trpělivost při čtení tohoto příspěvku i za pochopení.

MUDr. Pavel Horák

Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce

e-mail: horak.pavel.mudr@email.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2011 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se