Významné životní jubileum prof. MUDr. Vladimíra Brzka, CSc.


Autoři: Z. Vobořil
Působiště autorů: Chirurgická klinika KN Pardubice
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 7, s. 425-426.
Kategorie: Jubileum

Dne 13. února tohoto roku oslavila své významné, neuvěřitelné životní jubileum jedna z předních osobností naší chirurgie, univ. prof. MUDr. Vladimír Brzek, CSc., emeritní třetí přednosta chirurgické kliniky Lékařské fakulty v Hradci Králové. Profesor Brzek nebyl jen významným třetím přednostou tohoto pracoviště, ale spolu se svými předchůdci – akademikem Bedrnou a profesorem Procházkou byl jednou z osobností, které se významnou měrou účastnily utváření, formování a směřování tohoto univerzitního pracoviště a královéhradecké chirurgické školy vůbec.

Profesor Brzek se narodil v Hradci Králové dne 13. 2. 1921. V tomto městě prožil své dětství, navštěvoval základní školu a absolvoval gymnázium. Maturoval v roce 1940. Pro uzavření českých vysokých škol nacisty však mohl ve studiu dále pokračovat až po osvobození v roce 1945, kdy byl přijat ke studiu medicíny. Lékařská studia absolvoval na pražské a královéhradecké lékařské fakultě a zakončil promocí 3. března 1950. Dne 1. října 1950 nastoupil mladý lékař MUDr. Vladimír Brzek na chirurgickou kliniku profesora Bedrny. Vášnivého chirurga profesora Bedrnu upoutal mladý lékař podle svědectví součastníků svým neobvyklým chirurgickým citem, nevšedním talentem, vzděláním a neobyčejnou manuální zručností. V roce 1953 jmenoval prof. Bedrna MUDr. Brzka svým asistentem. Chirurgií nadšený mladý lékař se svému oboru plně a navždy oddal. Studoval, operoval, vědecky pracoval, přednášel, publikoval. Byl spolupracovníkem Jaroslava Procházky, který se v roce 1956 stal Bedrnovým nástupcem.

V roce 1963 byl MUDr. Vladimír Brzek po obhajobě dizertační práce jmenován kandidátem lékařských věd. Dne 1. 6. 1965 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován docentem chirurgie. Bravurně ovládl všechna pole svého oboru. V dalším vývoji se docent Brzek vědecky i medicínsky soustředil na kardiochirurgii, na hrudní chirurgii, lymfologii a problematiku pankreatu. Byl zástupcem a nejbližším spolupracovníkem II. přednosty chirurgické kliniky v Hradci Králové profesora Jaroslava Procházky. Po odchodu prof. Procházky do důchodu byl 1. 12. 1979 jmenován třetím přednostou chirurgické kliniky. Současně pracoval i jako vedoucí katedry chirurgie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Veškeré svoje odborné schopnosti i organizační talent věnoval docent Brzek rozvoji svého pracoviště, kliniky i katedry. Byl autorem bohaté výzkumné a vědecké činnosti. Mimo jiné přednesl přes 70 odborných přednášek doma i v zahraničí a publikoval přes 120 původních vědeckých prací. Mnohé výsledky jeho prací byly a zůstávají prioritními a dodnes jsou citovány ve světovém písemnictví. Profesor Brzek je spoluautorem také mnoha vědeckých monografií a učebních textů. Profesor Brzek prokázal, že je velice důstojným pokračovatelem v díle prvních dvou přednostů královéhradecké chirurgie. Po stránce chirurgické měl neobyčejně a neobvykle široký odborný záběr. Pokračoval v budování hrudní chirurgie a kardiochirurgie. Neexistovala vrozená nebo získaná srdeční vada, kterou by docent Brzek úspěšně neoperoval. Pro své výjimečné zásluhy se stal v roce 1985 prvním přednostou nově zřízené kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové a v této funkci setrval až do svého odchodu do důchodu v roce 1987.

Prof. Brzek žil v nelehké době. Jeho mládí poznamenala nacistická okupace. Jako zásadový a čestný občan pevného charakteru to neměl lehké po stránce politické. V roce 1969 proběhlo u docenta Brzka úspěšné jmenovací řízení na profesora. Pro nepřízeň politických orgánů v době tzv. normalizace však docent Brzek profesorem jmenován nebyl. Jmenování univerzitním profesorem bylo možné až po sametové revoluci a uskutečnilo se teprve 17. 7. 1990 – 21 let po úspěšném profesorském řízení.

Profesor Brzek je nevšední, skutečně renezanční osobností, která se svým celoživotním dílem neobyčejnou měrou zasloužila o rozvoj chirurgie, kardiochirurgie, hrudní chirurgie a pankreatobiliární chirurgie a významně přispěla k rozvoji královéhradecké chirurgické školy a rozvoji a budování chirurgie v celém východočeském regionu. Profesor Brzek byl i vynikajícím pedagogem – vychoval několik generací chirurgů. Svým maximálně odpovědným pojetím chirurgické a lékařské práce, prodchnutím nejhlubším humanismem, nevšedním chirurgickým mistrovstvím a virtuozitou byl a zůstává zcela mimořádnou lékařskou a chirurgickou osobností. Byl Mistrem chirurgické elegance políbeným všemi chirurgickými múzami. Přes všechny získané pracovní úspěchy a nevšední společenský respekt, který si svojí činností získal, zůstal profesor Brzek celý život skromný, neobyčejně odpovědný vůči svým nemocným a ke svým spolupracovníkům i žákům a především ke svému svědomí. Nikdy a za žádných okolností nepodlehl poplatným dobovým a zevním vlivům. Vždy zůstal čestným a zásadovým občanem.

Zásluhy profesora Brzka jsou skutečně výjimečné a všechny pocty, kterých se mu dostalo a které mu mohly být udíleny až po revoluci, je nestačí pokrýt. Profesor Brzek je mj. čestným členem České chirurgické společnosti, která jej vyznamenala i svým nejvyšším vyznamenáním – Maydlovou medailí. Královéhradecká lékařská fakulta jej vyznamenala zlatou medailí, rektor Univerzity Karlovy mu udělil zlatou medaili Univerzity Karlovy. Mateřské město Hradec Králové poctilo profesora Brzka prestižní cenou Primus inter pares.

Všichni, kteří jsme měli možnost a čest s profesorem Brzkém pracovat a učit se od něho, jsme mu vděčni za jeho osobní vzor nevšedního lékaře, chirurga, humanisty. Jsme mu vděčni za jeho vzor velkého člověka. A přejeme váženému a milému panu profesorovi do dalších let pevné zdraví.

Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.

Chirurgická klinika KN Pardubice


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2011 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×