Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 2. 2010


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 5, s. 326-327.
Kategorie: Zápis z jednání

Místo konání: Hotel Adalbert, Praha
Přítomni členové výboru
(omluveni: prof. Pafko, doc. Neoral, prof. Čapov, prim. Vraný, doc. Šváb)
Přítomní členové revizní komise:
prof. Wechsler
Přítomní hosté:
prof. Antoš, MUDr. Knajfl, MUDr. Liška, MUDr. Pantoflíček, MUDr. Satinský,
prof. Schützner, MUDr. Šerclová, MUDr. Votoček, doc. Vyhnánek, MUDr. Nebeská, MUDr. Kysela

I. J&J

MUDr. Nebeská seznámila přítomné s prezentací: „Koncept vzdělávacích aktivit ETHICON pro chirurgické obory v ČR pro rok 2010“.

Informovala přítomné o podpoře společnosti při vzdělávání chirurgů: Kurzy v roce 2010: Hernia webinary, Kardiovaskulární chirurgie, Plastická, rekonstrukční a trauma chirurgie.

Základní chirurgické techniky, Prevence infekcí v chirurgické ráně.

24. 2. 2010,ve 12.00 webcast z OS v Miláně, Niguaeda, Itálie – více informací: jchenick@its.jnj.com

11. 3. 2010, webinar „I jedna infekce je příliš mnoho“, přímý přenos ze sat. sympozia v rámci kongresu SIS-E v Mnichově, více informací www.ethicon360emea.com.

II. Kontrola zápisu

JUDr. Mach pracuje na textu žaloby týkající se jednorázového rouškování. Dosud výbor nemá žádnou odpověď ze strany Správní rady VZP na urgující dopis, který žádá o vysvětlení postoje ZP k financování jednorázového rouškování.

Zápis byl schválen.

III. Jednání se ZP, kontrola balíčkových cen

Dr. Votoček informoval přítomné o plánu schůzky na VZP, kde bude uzavřen Pilotní projekt „Onkobalíčků“. MUDr. Kysela, jménem prof. Kaly, prezentoval výsledky kontroly RK o správnosti zařazení pacientů do „Onkobalíčků“.

IV. Jednání o certifikovaném kurzuintenzivní medicína

Proběhlo intenzivní jednání s prof. Ševčíkem. Úprava návrhu vzdělávacího programu byla rozeslána e-mailem.

Doc. Vyhnánek připomínkoval chybějící témata traumatologická a pobyt na urgentním příjmu.

Na MZ neexistuje oficiální seznam akreditovaných chirurgických JIPů.

Výbor schválil tyto připomínky ke vzdělávání v intenzivní medicíně:

Souhlasí s předloženou variantou „B“ prvního roku vzdělávacího programu certifikovaného kurzu v intenzivní medicíně

Výbor žádá o udělení certifikátu – odborné způsobilosti, pro lékaře, kteří mohou doložit 10 a více let praxe na JIP. Jednalo by se o přechodné období – takto vzdělaný lékař by mohl o certifikát požádat do 2 let, tak, aby bylo možné výhledově vzdělání v intenzivní medicíně zajistit. Po uplynutí 2 let již bude tato možnost zcela nahrazena certifikovaným kurzem. Žádost osobně doručí prof. Ryska náměstkyni ministryně MUDr. M. Kellerové.

Lékaři s tímto certifikátem se mohou stát školitelem speciální části.

Žádáme o zabudování připomínek, včetně připomínek traumatologické společnosti, do vzdělávacího programu.

V. Specializace chirurgických pracovišť – návrh

Prof. Ryska informoval přítomné o jednáních s pí. náměstkyní MUDr. M. Hellerovou na MZ. Návrh na personální a materiální vybavení pracovišť + nepodkročitelné minimum výkonů/rok. Pracoviště se sama přihlásí do kategorie, ve které splňují podmínky. Po roce by smíšená komise MZ, ZP a výboru ČCHS provedla audit pracovišť na základě dat NRC.

Návrh jednoduchého textu s podmínkami jednotlivých kategorií bude k projednání na příštím výboru.

VI. Nejbližší chirurgické odborné akce

XVII. pražské chirurgické dny, Jiráskovy dny, 13. a 14. 5. 2010.

XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VI. český chirurgický sjezd,

V. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. interaktivní kongres hojení ran, 17. – 20. 10. 2010, Brno.

Loket 2010, 8. a 9. 4. 2010, je organizován jako pracovní setkání. Hlavní téma: diskuse k vytvoření národní program léčby jaterních metastáz KRK. Prof. Ryska navrhl, aby zástupce za kraj prezentoval souhrnnou statistiku JMKRK, rozešle žádosti o statistiku na chirurgická pracoviště v ČR.

XXIII. Petřivalského-Rapantův chirurgický den, 29.–30. 4. 2010 téma: onkochirurgie, varia

3rd CECS, Dubrovník, Croatia, 28. 4.–1. 5. 2010, tč. ve stádiu hodnocení abstrakt,

V. traumatologický den, 27. 5. 2010, hotel Globus, Praha, Sdružená poranění hrudníku a břicha

VII. Sekce mladých chirurgů

Dr. Liška prezentoval návrh na Setkání Mladých chirurgů a vizi na pokračování činnosti sekce Mladých chirurgů. Výbor odsouhlasil MUDr. Lišku jako dočasného zástupce za Mladé chirurgy a plně podpoří jeho činnost do řádných voleb, které se uskuteční v červnu t.r.

VIII. K prohlášení o ambulantních specialistech

Prim. Knajfl informoval o nesouhlasu ambulantních chirurgů se zastoupením prostředků na vlhké hojení ran v kódu převazu pro sestry. Na příštím výboru – informace o výsledku jednání, které bylo posunuto na 24. 2. 2010. Prim. Knajfl a MUDr. Votoček budou zastupovat výbor ČCHS ČLS JEP na dohadovacím řízení.

IX. Varia

Prof. Krška prezentoval první informace o XVII. pražských chirurgických dnech, Jiráskových dnech, 13. a 14. 5. 2010. Valná hromada bude součástí XXXVIII. společného sjezdu českých a slovenských chirurgů, VI. českého chirurgického sjezdu, V. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, Interaktivního kongresu hojení ran, 17.–20. 10. 2010 v Brně (jedna společná akce!). Důvodem je absence předsedy ČCHS v termínu 13. a 14. 5. 2010 v ČR. Místo Valné hromady bude Plenární schůze členů ČCHS s prezentací o činnosti výboru. V průběhu XVII. pražských chirurgických dní bude jednání výboru ČCHS vést doc. Neoral (místopředseda). Na příští výbor je nutné připravit konkrétní program této prezentace.

Děkan 1. LF UK, prof. Zima, požádal výbor o zástupce ČCHS do komise na výběrové řízení na přednostu Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Výbor odsouhlasil: prof. Rysku, doc. Havlíčka a prof. Hocha.

Doc. Havlíček informoval o schůzi RR RvCH. S pí. ředitelkou Ponocnou se musí uzavřít nová smlouva mezi ČCHS a Nakladatelským střediskem ČLS pro rok 2010. Výbor odsouhlasil návrh, aby nová smlouva byla beze změn oproti loňskému roku.

Prof. Antoš informoval o vzniku komise na MZ, která se zabývá vyhláškou o Činnosti lékařů, farmaceutů a zubních laborantů.

Doc. Havlíček informoval výbor o plánu na svolání Čestné rady ČCHS.

Výbor se seznámil o plánu ministryně zdravotnictví na zrušení role IPVZ v procesu vzdělávání a v udělování odborných licencí. Hlavní úloha by přešla na jednotlivé fakulty. Doc. Havlíček informoval o požadavku VR ČLK k vytvoření zkušební komise k přezkoušení kandidátů splňujících stanovená kritéria k získání nejvyšší kvalifikace z chirurgie, obdobné jaká se získává atestací. Získání licence by bylo na základě zkoušky, organizované ČLK, vedené předsedou oborové komise VR ČLK, s lékaři oborové komise pro chirurgii ČLK a se zástupci odborné chirurgické společnosti. Tento způsob získání odbornosti je určen zákonem a není možné vznést zásadní námitky. Výbor může nesouhlasit, cesta ke změně takto koncipované vyhlášky je pouze ve změně příslušného paragrafu v zákoně. Jde o proces nesnadný a velmi zdlouhavý, se kterým vedení komory nebude souhlasit. V této chvíli je pouze aktuální otázka, zda-li pro výbor ČCHS bude tato situace v nějaké podobě přijatelná. Pokud nebude, a to bylo několikrát deklarováno, musí se cestou zástupců – chirurgů – ve VR ČLK, prof. Pafkem a doc. Plevou, vznést podnět, vedoucí ke schůdnému řešení.

Toto téma již bylo probíráno na výboru v roce 2005 a následně 15. 1. 2009 a nepřineslo kromě nesouhlasu potřebné rozhodnutí, vztažené k dikci příslušného zákona. – viz Stanovisko výboru z 15. 1. 2009 (web ČCHS). K tomuto bodu bude nutné během příštího výboru vyvolat nové jednání.

Výbor zavazuje zástupce ČCHS ve vědecké radě ČLK, aby prosazovali požadavky výboru ČCHS.

Doc. Vyhnánek byl schválen jako zástupce ČCHS do výběrového řízení na primáře chirurgie v Novém Jičíně.

Noví členové ČCHS schváleni výborem:

  • MUDr. David Czinner, Nemocnice České Budějovice
  • MUDr. Tereza Mušková, FNKV Praha
  • MUDr. Jan Fulík, FN Bulovka, Praha
  • MUDr. Pavel Kožnar, Nemocnice České Budějovice
  • MUDr. Hana Varechová, Bílovecká nemocnice

Další termíny výboru: 11. 3. Čechtice, 15. 4., 13. 5. (Praha), 11. 6. (Tutlingen)

Zapsala: Radka Schrötterová
Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se