75. výročí narození doc. MUDr. Josefa Kopeckého, DrSc.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 5, s. 325.
Kategorie: Zpráva

Je mi ctí připomenout 75. výročí narození doc.  MUDr. Josefa Kopeckého, DrSc., emeritního přednosty Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, který se narodil 7. 5. 1935 v Ostravě-Vítkovicích.

Po skončení základní školní docházky pokračoval v letech 1946–1953 ve studiu na Matičním gymnáziu v Ostravě 1.

V letech 1953–1959 studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již během studia působil jako demonstrátor v Ústavu patologie a později na Ortopedické klinice.

V roce 1959 nastoupil na chirurgické oddělení Krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu, vedeném tehdy doc. MUDr. Kamilem Typovským, CSc. Pod jeho vedením získal v roce 1962 atestaci I. stupně z chirurgie, v roce 1967 atestaci z dětské chirurgie a v roce 1975 II. atestaci z chirurgie. Vybudoval a rozvinul obor dětské chirurgie v Ostravě. V letech 1966–1976 pracoval jako ordinář dětské chirurgie Chirurgického oddělení Krajské nemocnice v Ostravě.

V roce 1976 převzal po doc. MUDr. Kamilu Typovském, CSc., vedení krajského chirurgického pracoviště v jehož čele stál i coby krajský odborník pro chirurgii Severomoravského kraje až do roku 1990. Patří mu nepopiratelná zásluha za to, že chirurgické oddělení získalo statut Chirurgické kliniky ILF Praha. Doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc., v roce 1979 obhájil vědeckou hodnost CSc., v roce 1992 DrSc. V roce 1981 získal pedagogickou hodnost docenta pro obor chirurgie na I. chirurgické klinice LF UP a FN v Olomouci, kde byl externím členem chirurgické katedry. Po mnoho let byl rovněž členem poradního sboru hlavního chirurga a ministerstva zdravotnictví. Po více funkčních období byl členem výboru České chirurgické společnosti i členem výboru České pediatricko-chirurgické společnosti.

V letech 1992–1998 působil jako vedoucí lékař ambulance pro všeobecnou a dětskou chirurgii, současně také jako vedoucí lékař centrálních operačních sálů v Nemocnici ve Frýdku-Místku.

V nelehké době pro ostravskou chirurgii byl od 1. 2. 1999 jmenován ministrem zdravotnictví a ministrem školství ČR přednostou chirurgické kliniky FN v Ostravě, kterou vedl 2 roky do 1. 2. 2001. Podařilo se mu konsolidovat práci kliniky a opět restaurovat klinickou úroveň pracoviště ve spolupráci s tehdejším výborem České chirurgické společnosti, který tehdy dal k úvaze na zasedání výboru společnosti v Pelhřimově, zda-li by nebylo vhodné při počtu přes 4 500 operací za rok, při plném spektru rozsahu výkonů odpovídajících klinickému pracovišti, vytvořit dvě kliniky.

Doc. MUDr. Josef Kopecký, DrSc., je stále aktivně činný v ambulanci pro mamologii, všeobecnou a dětskou chirurgii v Ostravě a nejméně lx týdně dojíždí operovat na chirurgické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku. Je rovněž členem vědecké rady Zdravotně-sociální fakulty v Ostravě, na které rovněž přednáší. Dosud publikoval 119 odborných publikací doma i v zahraničí, přednesl 311 přednášek, z toho 27 na sjezdech a kongresech s mezinárodní účastí, 7x v zahraničí. Zpracoval 23 oponentských posudků habilitačních dizertací.

K výše uvedenému výčtu o úctyhodné aktivitě a práci oslavence je nutno dodat, že přes všechna údobí byla u doc. MUDr. Josefa Kopeckého, DrSc., na prvním místě chirurgie a i své spolupracovníky hodnotil vždy z tohoto pohledu.

Vážený a milý pane docente, jménem Vašich žáků a i spolupracovníků Vám přeji do dalších let pevnou chirurgickou ruku a zdraví tělesné i duševní včetně přízně Nejvyššího. Ať se můžete i nadále po mnohá další léta těšit a čerpat sílu z Vašich zálib – výtvarného umění, hudby a krásné literatury.

MUDr. Tomáš Malý, Ph.D., FEBPS
I. chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se