Komentář k článku


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 2, s. 102.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Liška V. a spol.:

Embolizace portální žíly – zvýšení resekability pro maligní onemocnění

Jednou z příčin poruchy jaterních funkcí, zvýšené morbidity a letality po velkých jaterních resekcích je nedostatečná velikost ponechaného jaterního parenchymu. Jako velkou jaterní resekci zpravidla označujeme odstranění pěti a více jaterních segmentů. Riziko pooperačních komplikací výrazně narůstá při resekčních výkonech s ponecháním 20 % normálního jaterního parenchymu a 40 % parenchymu s přítomnou chronickou jaterní lézí. Principem selektivní embolizace větví portální žíly (PVE) je dosažení hypertrofie jaterního parenchymu na kontralaterální straně a snížení rizika jaterní insuficience po následné rozsáhlé jaterní resekci. Od prvních klinických zkušeností s PVE publikovaných v roce 1990 byla tato metoda využita při léčbě řady nemocných s primárními a sekundárními tumory jater. Postupně byly zpřesňovány indikace a technické aspekty PVE, objevily se nové poznatky o jaterní regeneraci, stále se upřesňuje optimální strategie léčby jaterních malignit. V současné době je na řadě pracovišť PVE prováděna jako předoperační příprava před plánovanou rozsáhlou resekci jater u vybrané skupiny nemocných. Přes dosažené zkušenosti s touto metodou a současné diagnostické možnosti není k dispozici standardizovaný postup a metoda, která by umožnila přesně definovat u kterých nemocných předoperační PTE indikovat. Z dosavadních studií vyplývá, že zřejmý profit s ovlivněním pooperační morbidity a letality přináší PTE před resekci jater u nemocných s chronickým postižením jater cirhózou, steatofibrózou či chemoterapií.

Autoři článku uvádějí vlastní zkušenosti s PVE provedenou u 24 nemocných, ve snaze zvýšit resekabilitu nádorového onemocnění jater. Jedná se zřejmě v našich poměrech o nejširší sestavu nemocných u kterých byla systematicky indikována předoperační PVE. Je třeba vyzdvihnout snahu autorů o zavedení této metodiky do klinické praxe a multidisciplinární přístup při ošetřování nemocných s jaterními malignitami. Ke gratulaci k dosaženým výsledkům bych rád připojil i několik dotazů k autorům článku.

  1. Autoři uvádějí úspěšnou kanylaci portálních větví a provedení PVE u 24 nemocných. Byla v některých případech PVE neúspěšná?
  2. Jaká byla indikace k provedení PVE u nemocného s jaterní metastázou karcinomu žaludku?
  3. Z jakého důvodu, podle mínění autorů, nedošlo u třetiny nemocných k dostatečné hypertrofii kontralaterálního laloku jater po technicky úspěšné PVE?
  4. Třetina nemocných s PVE podstoupila radikální chirurgický výkon. Lze resekční výkon v kombinaci s radiofrekvenční ablací na kontralaterální straně považovat za radikální výkon?

Doc. MUDr. František Bělina, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se