Onkologové požadují pravidla pro poskytování a úhradu léčby


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(6): 373
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

PRAHA: Zdravotní pojišťovny otevřeně hovoří o nedostatku finančních prostředků. Nicméně onkologové v letošním roce dosud neobdrželi od plátců péče žádná pravidla, podle kterých by měli léčit jejich pojištěnce, tedy své pacienty. Žádný nemocný nemá uzavřenou smlouvu s lékařem či zdravotnickým zařízením; je ve smluvním vztahu se svou zdravotní pojišťovnou. Plátci péče by proto měli jednoznačně specifikovat, kterým pacientům, jakou léčbu a v jaké výši uhradí.

Místo toho plátci péče poskytli Komplexním onkologickým centrům pouze sumu peněz odpovídající stejné výši jako v roce 2009 sníženou o 2 procenta. Onkologicky nemocní však díky moderní léčbě přežívají déle a další nově diagnostikovaní pacienti neustále přibývají. Pro optimální léčbu všech nemocných dle standardů péče jsou tak stávající finanční možnosti nabídnuté zdravotními pojišťovnami nedostatečné.

„Česká onkologická společnost si je vědoma nedostatku peněz. Pro léčbu onkologicky nemocných však potřebuje od zdravotních pojišťoven znát jasná pravidla. Paušální hrazení nákladů bez ohledu na potřebu péče a bez ohledu na reálnou potřebu ze strany pacientů je v rozporu jak se zásadou solidarity, tak i se zásadou stejného přístupu k péči,“ prohlásil prof. Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP.

Plátcům péče přitom Česká onkologická společnost (ČOS) poskytla dokument Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění i předpovědi počtu pacientů s různými diagnózami, kteří budou v letošním roce onkologickou léčbu potřebovat včetně odhadů potřeby péče v jednotlivých regionech České republiky. Ze strany zdravotních pojišťoven neobdržela ČOS na tyto zaslané materiály žádnou reakci.

ČOS požaduje od zdravotních pojišťoven vypracování jasných pravidel pro poskytování péče a jejich komunikaci směrem k veřejnosti, ke stávajícím i budoucím pacientům.

„Lidé mají právo vědět, jakou péči, kolika pacientům, v jakém rozsahu a na jakém pracovišti jsou plátci péče ochotni v letošním roce hradit,“ zdůraznil prof. Vorlíček. „Neexistence pravidel nejenže znesnadňuje lékařům jejich každodenní práci, ale také znemožňuje celé společnosti zúčastnit se nutných reforem zdravotnictví – tedy zvýšit zapojení pacienta do celé léčby, dodržovat principy solidarity, poskytovat péči na základě skutečných potřeb a usnadnit stejný přístup k péči pro všechny,“

Čtyřleté volební období současného výboru České onkologické společnosti ČLS JEP končí; v úterý 21. června si členové nově zvoleného výboru tajným hlasováním zvolí předsedu a další funkcionáře společnosti. ČOS zaznamenala v uplynulém volebním období 2007 až 2011 mnoho úspěchů. Zásadním způsobem se rozšířila členská základna; v současné době má společnost téměř 800 členů. Dařilo se plnit Národní onkologický program, reakreditováno bylo 13 Komplexních onkologických center a skupin na základě 4 základních kompetencí vyhodnocených výběrovým řízením, rozvíjel se Národní onkologický registr, byl vyvinut nový informační systém umožňující pre­dik­ce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Pro segment klinické onkologie byly každý rok aktualizovány terapeutické standardy pokrývající celou farmakoterapii. V oblasti financování onkologické péče v ČR byly podporovány racionální přístupy k léčbě v souladu se zásadami současných farmakoekonomických a etických principů a přístupů.

Výbor ČOS se stal aktivním účastníkem těchto jednání předkládajících návrh řešení situace v hrazení onkologické péče včetně odhadů nutných nákladů. Probíhala intenzivní spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Českou lékařskou komorou, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi České lékařské spo­lečnosti J. E. Purkyně (například chi­rurgickou, urologickou, gynekologickou, gastroenterologickou, pneumologickou) a dalšími institucemi.

Výbor podporoval rovněž rozvoj onkologických screeningových programů, ak­tivně spolupracoval s řadou pacientských organizací a za všech okolností hájil zájmy onkologických pacientů. Zajistil přímý a stálý přístup pacientů k informacím o prevenci a léčbě onemocnění na internetové stránce ČOS – www.linkos.cz – a zvýšil tak jejich účast na léčbě.

Všechny výše uvedené činnosti a do­sažené cíle jsou v souladu s nutnými změnami systému řízení a financování zdravotnictví, a tedy i s programovým prohlášením současné vlády. Pokud by ze strany zdravotních pojišťoven byla spolupráce na výše uvedených činnostech vstřícnější, přínos pro celou společnost by byl nyní ještě výraznější.

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
e-mail: vorlicek@mou.cz
tel.: 602 109 451
www.linkos.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Článek Jubilea

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2011 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se