Prof. Radomír Čihák – anatom a univerzitní učitel Medailon k 80. výročí narození


Autoři: Rastislav Druga;  Miloš Grim
Působiště autorů: Anatomické ústavy 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(6): 371-372
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Dne 30. května 2008 se v plném zdraví a stále aktivní dožil osmdesáti let prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., dlouholetý přednosta Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty UK a významný představitel pražské anatomické školy.

Radomír Čihák se narodil v Soběslavi, v rodině středoškolského profesora. Větší část gymnaziálních studií absolvoval v době 2. světové války. Po maturitě v r. 1947 studoval na lékařské fakultě UK v Praze. Od počátku studia pracoval na anatomickém ústavu nejprve jako volontér, demonstrátor a později jako výpomocný asistent. Po promoci v r. 1952 nastoupil na ústav jako odborný asistent a ústavu zůstal věrný do dnešní doby.

jp_121_f_1
jp_121_f_1

Od počátku své odborné kariéry byl významně ovlivněn prof. Borovanským. Prof. Borovanský byl charizmatickou osobností a dokázal své zkušenosti a rozsáhlé znalosti morfologických oborů, získané od svých učitelů prof. Jánošíka a prof. Weignera, přenášet na svoje žáky a spolupracovníky. Představoval tak důležitý spojovací článek mezi předválečným obdobím, kdy vedle sebe existovala česká a německá fakultní pracoviště, a poválečnou dobou, kdy bylo třeba řešit řadu úkolů spojených s organizací fakulty a výchovou nových generací mediků.

Borovanský vypracoval na svoji dobu velmi efektivní systém výuky anatomie opírající se o fundované přednášky, praktická cvičení s množstvím preparátů a podrobná pitevní cvičení. Výukový program pražské anatomie obsahoval již v té době mnoho vstupů z topografické a klinické anatomie. Součástí výuky byl i propracovaný systém průběžného zkoušení, který ke studiu motivoval prakticky každého posluchače.

Jubilant se postupně věnoval všem formám výuky, vedl praktická a pitevní cvičení, přednášel a zkoušel. Od počátku svého působení byl znám jako obětavý a přísný učitel a jako brilantní preparátor. Na svoje mladší spolupracovníky a na studenty měl vysoké nároky a vyžadoval pečlivou přípravu. U méně výkonných nebo méně zapálených proto nebyl oblíben. Byl přísnějším examinátorem v pitevně a na praktiku než u závěrečné rigorózní zkoušky. Za dobu svého působení vyzkoušel přes čtyři a půl tisíce studentů při závěrečné rigorózní zkoušce z anatomie.

Po penzionování prof. Borovanského byl v r. 1970 pověřen vedením ústavu a převzal tak i odpovědnost za odborný růst mladších spolupracovníků a výuku posluchačů. Jedním z prvních úkolů bylo přepracování programu výuky z třísemestrového na dvousemestrový kurz, při zachování jeho kvality. Ve výuce prosazoval její klinické zaměření a systematické využívání RTG dokumentace. O sepětí s klinickou medicínou usiloval nejen ve své vědecké práci, ale vybízel mladší pracovníky ústavu k tomu, aby docházeli na kliniky, skládali klinické atestace a hledali témata k výzkumné práci v klinických, zejména operativních oborech. Mnoho asistentů anatomického ústavu odešlo v tomto období na chirurgické a ortopedické kliniky a další pracoviště a postupně se stávali vedoucími osobnosti svých oborů. Je třeba zdůraznit, že nikdy s ústavem a s prof. Čihákem neztratili kontakt.

Prof. Čihák je klasicky vzdělaným anatomem, ale kromě toho má rozsáhlé znalosti z embryologie, srovnávací anatomie, antroopologie a zoologie. Tyto vědomosti a zkušenosti ochotně předával v přednáškách, v nespočetných konzultacích a odborných spolupracích. Nezapomenutelné byly jeho kurzy embryologie a srovnávací anatomie pro postgraduální studenty.

Působení univerzitního učitele však není omezeno jen na vlastní výuku, ale důležitou složkou této činnosti je tvorba výukových pomůcek, skript, učebnic a odborných monografií. Ani této oblasti nezůstal jubilant svému oboru nic dlužen. V letech 1963–1966 spolu s dr. Richterem a dr. Lemežem vydal třídílné skriptum „Návod k anatomické pitvě “. Tato oblíbená příručka se dočkala tří vydání. Je autorem čtyřdílných skript „Anatomie pro posluchače lékařství“, která vycházela v letech 1980–1989. Tato skripta byla textovou přípravou na vydání velké třídílné učebnice Anatomie I. – III., která se dočkala dvou vydání. Bohatě ilustrovaná publikace je sice koncipována jako učebnice systematické anatomie, ale poskytuje i základní informace z mikroskopické anatomie z embryologie a z cytologie a i přes svůj značný rozsah je mezi studenty oblíbena. V letech 1972–1976 prof. Čihák redigoval čtvrté a páté vydání Borovanského učebnice „Soustavná anatomie člověka I a II.“

Spolu s L. Lemežem přeložil a redigoval třídílný anatomický atlas R.D. Sinělnikova (1980–1982) a spolu s L. Lemežem a M. Grimem Feneisův obrazový slovník anatomie. Všechny učebnice a anatomické příručky, na jejichž vzniku se prof. Čihák podílel, jsou součástí základního fondu oboru.

Prof. Čihák v době svého aktivního působení prosazoval, aby studenti lékařství dodržovali etické zásady, aby jejich vystupování bylo korektní a aby jejich zevnějšek odpovídal jejich budoucímu poslání. U některých studentů narážel na odpor. V současné době probíhá na našich předních medicínských pracovištích mezinárodní akreditační řízení, které mu však dává zcela za pravdu. Akreditační pravidla nejenom důrazně doporučují, jak má být lékař upraven, ale velmi striktně regulují i chování lékařů a dalších zdravotnických pracovníků k pacientům.

Ve výzkumné práci se od počátku svého působení orientoval na anatomii a embryologii pohybového aparátu. Do morfologického výzkumu přinesl nové téma – komplexní výzkum vývoje končetiny člověka. Tento výzkum mu umožnil nalézt dosud neznámé vztahy mezi vývojem končetiny člověka a historickým vývojem končetiny obratlovců. Vývojové studie končetinových svalů a jejich inervace byly využity v klinické medicíně a staly se podkladem pro řadu rekonstrukčních výkonů, které navrhl a prováděl s  našimi předními ortopedy (dr. Eiselt, dr. Fleischmann, prof. Hněvkovský, prof. Popelka).

V posledních letech se věnoval biomechanické problematice axiálního skeletu.

Vědecká orientace prof. Čiháka ovlivnila řadu jeho mladších spolupracovníků, kteří pokračovali ve studiu vývoje pohybového systému.  Řešení těchto problémů je obsaženo v řadě kandidátských, doktorských a habilitačních prací, které prof. Čihák tématicky a metodicky vedl.

Publikoval 78 původních prací většinou v mezinárodních časopisech. Jeho práce a vývoji skeletu a svalů lidské ruky jsou často citovány a je uveden i v nejrozšířenější učebnici anatomie – Gray’s Anatomy. Přednášel na mnoha mezinárodních anatomických kongresech a výz-namně přispěl k rozvoji mezinárodních kontaktů československé anatomie. Z jeho iniciativy na ústavu přednášela řada významných zahraničních anatomů.

V současné době působí prof. Čihák jako emeritní profesor na 1. lékařské fakultě UK. Vybrané kapitoly anatomie ruky přednáší na 1. lékařské fakultě a na LF v Hradci Králové. V posledních letech se rovněž věnuje přednáškové činnosti a organizaci Univerzity 3. věku.

Prof. Čihák si zachoval plnou duševní svěžest, zájem o obor a o 1. lékařskou fakultu.

Vážený pane profesore, jménem vašich spolupracovníků a žáků Vám přejeme k osmdesátým narozeninám všechno nejlepší, dobré zdraví a spokojenost z práce, kterou jste vykonal pro rozvoj anatomie v naší zemi.

Rastislav Druga, Miloš Grim

Anatomické ústavy 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se