Operační léčba bronchogenníhokarcinomu v letech 1970–2001


Surgical Treatment of Lung Cancer in Years 1970–2001

Background.
Lung cancer (LC) is a permanent medical and social problem. 5709 patients diedin the year 2000 of this disease in Czech Republic. Its incidence in men is 100/100 000 and itshows only small trend to decrease. In women the incidence has reached 22/100 000 and is stillrising. The ratio males/females in the whole country is 4:1, in pulmonary department ofUniversity hospital Motol is close to 2:1. The optimal way of treatment is a surgery.Methods and Results. From the data about diagnostics and operability in Pneumological Clinicof the 1st Medical Faculty of the Charles University (former 2nd Clinic of Tuberculosis andRespiratory Diseases) and from adequate data obtained from the Pulmonary department ofUniversity hospital Motol we can see that the number of operated patients increased from 20 %in 1970 to 28 % in 2001. When compared two set of patients operated in the period 1985-1990and 1998-2001 we learned the change of the ratio males/females (from17:1 to 2:1), lower numberof pneumonectomies (from 34%to 31 %), lower number of exploratory thoracotomies (from 13 %to 5 %), decrease of perioperative mortality from 10 % do 2 %. The percentage of correct clinicalwhen compared to pathological TNM staging was similar in both periods (55 % in the period1985–1990 and 53 % in the period 1998–2001). In the article we describe also results ofdiagnostics, induction and adjuvant treatment and possibilities of the increase of operability ofthe patients with lung cancer.Conclusions. The authors think that despite some improvements in several parameters, the5-year survival of patients with lung cancer is in our country and the whole world stillunsatisfactory. We recommend the revision of current attitude to the screening of lung cancerand we recommend joining the running European-American trials of screening of such patientswith the help of low-dose spiral CT.

Key words:
lung cancer, surgical treatment, neoadjuvant and adjuvant treatment.


Autoři: MARELM.;  Z. Skácel;  B. Šťastný 1;  L. Melínová 1;  P. Pafko 2;  J. Schützner 2;  S. Čermák 3;  R. Pospíšil 4
Působiště autorů: Oddělení TRN FNM, Praha 1Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha – Veleslavín 2III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha 3I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (10): 88-92
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Plicní rakovina (PR) je trvalým medicínským a sociálním problémem. V roce 2000zemřelo na toto onemocnění v České republice 5709 osob. Incidence je u mužů 100/100 000 a jevíjen malou tendenci ke snížení. U žen dosáhla hodnot 22/100 000 a dále roste. Poměr mužůk ženám je celorepublikově 4:1, na oddělení TRN ve FN Motol se blíží 2:1. Optimální léčbou jeplicní resekce.Metody a výsledky. Z údajů o diagnostice a operabilitě PR na Pneumologické klinice 1. LF UK(dřívější II. klinika TRN) v Praze Veleslavíně z let 1970–1990 a obdobných údajů z odd. TRNFN Motol vyplynulo, že se počet operovaných v souborech všech nemocných s PR na těchtozařízeních zvýšil z 20 % v roce 1970 na 28 % v roce 2001. Při porovnání dvou skupin operovanýchz let 1985–1990 a 1998–2001 jsme zjistili změnu poměru mužů k ženám (z 17:1 na 2:1),nižší počet pneumonektomií (z 34 % na 31 %), nižší počet explorativních torakotomií (13 %pokles na 5 %), snížení perioperativní mortality z 10 % na 2 %. Obdobný byl počet souhlasnýchnálezů mezi klinickým a patologickým TNM 55 % v letech 1985–1990 a 53 % v letech1998–2000. Ve sdělení jsou dále popsány výsledky diagnostiky, neoadjuvantní a adjuvantníléčby a možnosti zvýšení počtu operovaných nemocných s PR.Závěry. Autoři soudí, že přes některá zlepšení v ukazatelích léčby nemocných s PRje 5leté přežitínemocných u nás, stejně jako jinde ve světě, neuspokojivé. Doporučují revidovat dosavadnípostoje ke skríninku PRa napojit se na probíhající evropsko-americké studie vyhledávání těchtonemocných pomocí low dose spiral CT.

Klíčová slova:
plicní rakovina, chirurgická léčba, neoadjuvantní a adjuvantní léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se