Regionální a celková anestezie –konkurence, nebo kooperace?


Regional and General Anaesthesia – Rivals or Partners?

The author demonstrates possible advantages in combining methods of general and regionalanaesthesia. Methods of general anaesthesia, such as analgesia and sedation, are often used inperipheral and neuroaxial blocks. The advantages of general and regional anaesthesia remarkablyincrease number of profiting patients.On the other hand,methods of regional anaesthesialower the risk and an amount of complications during and after extensive surgical proceduresunder general anaesthesia. In many patients combination of general and regional anaesthesiarepresents the most rational and simple approach to increase operiperative safety and optimalcare in the postoperative period. Combination of both conflicting principles helps to minimisethe negative influence on physiological functions.

Key words:
general anaesthesia – regional anaesthesia.


Autoři: D. Nalos
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, přednosta MUDr. D. Nalos
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (10): 90-93
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem článku je upozornit na vzájemnou výhodnost kombinace celkové a regionální anesteziev indikovaných případech. Metody celkové anestezie, analgezie a sedace je často vhodné použítpři periferních i centrálních blokádách. Vzájemná výhodnost metod celkové a regionální anestezieznačně rozšiřuje spektrum pacientů, kteří čerpají výhody regionální anestezie. Na druhéstraně metody regionální anestezie snižují rizika i komplikace při závažných a rozsáhlýchchirurgických výkonech vedených v celkové anestezii.U řady pacientů se skloubení principu conejjednoduššího a nejracionálnějšího přístupu a principu minimálního ovlivnění fyziologickýchfunkcí dosáhne právě kombinací celkové a regionální anestezie, což zajistí bezpečný průběhanestezie a optimální pooperační období.

Klíčová slova:
celková anestezie – regionální anestezie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se