Proteinovákontaktní dermatitida


Protein Contact Dermatitis

Protein contact dermatitis (PCD) is according to contemporary views a chronic relapsing eczemain response to proteins which develops as a result of a combined early and late type ofimmunoallergic sensitivity. It affects atopic and non-atopic subjects, the domaine is above allfood allergy and the hand (forearm).In the diagnosis of PCD above all major suspicion of exposure, the clinical picture, skin testsfor early allergy are important (scratch, scratch-patch tests, prick-tests, i.c. tests) supplementedby specific IgE. Simple patch tests produce almost always false negative reactions and may bethe source of major diagnostic errors: normal values of specific IgE do not rule out immunereactivity either.Definition (and knowledge) of this subtype in the group of contact eczema is an importantcontribution to diagnosis in practice and to medical assessment as previously some patientswith PCD (in particular of the hands) were not correctly diagnosed and classified. It is expedientto preserve the subtype of protein contact dermatitis as an itemin the mosaic of contact eczema.

Key words:
protein contact dermatitis - skin tests - IgE - contact eczema.


Autoři: Z. Kulíková;  M. Novák
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (10): 3-13
Kategorie: Články

Souhrn

Proteinová kontaktní dermatitida (PKD) představuje podle současného názoru chronicko-recidivujícíkontaktní ekzém po proteinech vzniklý kombinací časného a pozdního typu imunoalergicképřecitlivělosti. Postihuje atopiky i neatopiky, doménou bývá především profese,potravinová alergie a ruka (předloktí).V diagnostice PKD platí především vysoká míra podezření na expozici, klinický obraz, kožnítesty na časnou alergii (skarifikační, skarifikačně-pláténkové testy, prick-testy, i.c.-testy),doplňované specifickými IgE. Jednoduché pláténkové testy dávají téměř vždy klamně negativníreakce a samotné mohou být příčinou velkých diagnostických omylů, rovněž normální hodnotyspecifických IgE nevylučují imunologickou reaktivitu.Ohraničení (a znalost) tohoto subtypu ve skupině kontaktního ekzému je důležitým přínosempro praktickou diagnostiku i posudkovou činnost, neboť předtím někteří pacienti s PKD (zejménarukou) nebyli správně rozpoznáváni a zařazováni. Je účelné nadále ponechat subtyp proteinovákontaktní dermatitida jako další v mozaice kontaktního ekzému.

Klíčová slova:
proteinová kontaktní dermatitida - kožní testy - IgE - kontaktní ekzém.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se