Technika operací kýlv oblasti tříslaČást II.


Surgical Technique in Hernias in the Groin. Part. II.

During 1999-2000 at the First Surgical Clinc 604 patients were operated on account of herniasin the groin, 81.3% on account of primary hernias and 18.7% on account of relapsing hernias.In relapsing hernias in 81% a first relapse was involved,in 15% a second relapse and in 4% atleast a third relapse. During surgery the following plastic procedures were used:McVay-Lotheis¦en (20.3%), TAPP (31%), PHS (21.2%, plug (16.8%) and Lichtenstein (9.7%).Recurrence during the follow-up of 12 months occurred once after TAPP, once after McVay-Land once after Lichtenstein plastic operation (the follow-up comprises 95% patients after plugand 88% patients after TAPP).Both methods are safe and reliable surgery of relapsing inguinalhernias.

Key words:
inguinal hernia - relapse - laparoscopic plastic operation - mesh-plug.


Autoři: Gürlich R. Šváb J.
Působiště autorů: I. chirurgická klinika VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Šváb, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (11): 671-673
Kategorie: Články

Souhrn

V období let 1999-2000 bylo na I. chirurgické klinice odoperováno 604 nemocných pro kýluv oblasti třísla, 81,3 % pro primární, 18,7 % pro kýlu recidivující. V případě recidivujících kýlse v 81 % jednalo o první, v 15 % o druhou, ve čtyřech procentech pak o minimálně třetí recidivu.Při operaci recidiv jsme použili následné plastiky: McVay-Lotheissen (20,3 %), TAPP (31 %),PHS (21,2 %), plug (16,8 %) a Lichtenstein (9,7 %). K rekurenci ve follow up 12 měsíců došlojednou po TAPP, jednou po McVay-L a jednou po Lichtensteinově plastice (follow up zahrnuje95 % pacientů po plug a 88 % pacientů po TAPP). Obě metody představují bezpečný a spolehlivýzpůsob operací recidivujících tříselných kál.

Klíčová slova:
tříselná kýla - recidiva - laparoskopická plastika - mesh-plug.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se