Vývoj moderní kontracepceII. dílSteroidní hormony


Development of Modern Contraception. Part II - Steroid Hormones

The development and use of female sex hormones for effective contraception was made possibleby physiological discoveries of the laws governing the menstrual cycle during the first half ofthe 20th century, along with extensive biochemical research into the composition, role andfunction of ovarian steroids. These steroids had to be chemically modified to make them effectivealso when administered by the oral route, and the original laborious and very costly isolationswere replaced by new productionmethods which made these processes also much cheaper.Basicdiscoveries included also isolation of 19-nortestosterone progestins. By combination of progestinswith 1% mestranol the first therapeutic and contraceptive preparation - Enovid wasobtained which was tested clinically on a large scale. In the subsequent stage the amounts ofboth sex steroids were reduced and various combinations were formed which reduced oreliminated the adverse side-effects. Modern contraceptive pills do not differ much as to theirclinical effectiveness, they have even some therapeutic and preventive effects and are suitablefor a major part of the female population from teenagers to women of more advanced age.

Key words:
modern contraception - steroid hormones - clinical effectiveness.


Autoři: V. Fuchs
Působiště autorů: Gynekologická a porodnická klinika 2. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (11): 664-670
Kategorie: Články

Souhrn

Využití ženských pohlavních hormonů k účinné kontracepci bylo umožněno fyziologickýmiobjevy zákonitostí menstruačního cyklu v 1. polovině 20. století spolu s rozsáhlým biochemickýmvýzkumem složení, úlohy a funkce ovariálních steroidů. Tyto steroidy bylo třeba chemickyupravit, aby byly účinné i perorální aplikací, a původní pracné a finančně vysoce náročné izolacenahradily nové výrobní metody, které tyto procesy i značně zlevnily. K základním objevůmpatřily také izolace 19-nortestosteronových progestinů. Spojením progestinu s 1%mestranolemvznikl první kombinovaný léčebný i antikoncepční preparát - Enovid, který byl na široké bázivyzkoušen klinicky. V další etapě se snižovaly dávky obou pohlavních steroidů a byly vytvořenyrůzné kombinace, které zmírňovaly až odstraňovaly nepříznivé vedlejší účinky. Moderní kontracepčnípilulky se již jen nepříliš odlišují klinickou účinností, mají dokonce mnoho léčebnýcha preventivních působení a jsou vhodné pro velkou část ženské populace, od teenagerů až kženám vyššího věku.

Klíčová slova:
moderní kontracepce - steroidní hormony - klinická účinnost.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se