Podle čeho si hledámepraktického lékaře


How Do We Choose our General Practitioner

In the majority of health care systems the offer to citizens as regards information on the qualityof offered health care is one of the important priorities of the health policy. The submitted paperdeals with the problem according to which criteria citizens select their general practitioner.Theauthors selected by quota selection a representative sample of 400 respondents from Brno. Thequestionnaire submitted to respondentswas focused on detection of information citizens requirefor selection of their general practitioner, and what type of information is available. The resultsindicate that there are controversies between the information requested by citizens and thatavailable to them. This pertains in particular to information on the professional qualities of thedoctor, achieved therapeutic results, surgery hours, and equipment of the surgery and waitingroom. It may be stated that the majority of citizens lacks information they consider substantial

Key words:
health care - health policy - information physician - patient relationship.


Autoři: P. Kaňová;  L. Prudil
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, LF MU, Brno, vedoucí ústavu prof. MUDr. J. Holčík
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (11): 693-695
Kategorie: Články

Souhrn

Ve většině zdravotnických systémů je přístup občanů k informacím o kvalitě nabízené zdravotnípéče jednou z významných priorit zdravotní politiky. Autoři článku řeší problematiku, podlejakých kritérií si občané vybírají svého praktického lékaře. Kvótním výběrem jsme vybralireprezentativní vzorek 400 respondentů z města Brna. Dotazník předložený respondentům sezaměřoval na zjištění, jaké informace občané pro volbu praktického lékaře potřebují a jakéinformace jsou jim dostupné. Výsledky ukazují, že jsou rozpory mezi tím, jaké informace občanépožadují a jaké jsou jim dostupné. Týká se to zejména informací o odborných schopnostechlékaře, dosahovaných výsledků při léčbě, o ordinační době a o zařízení ordinace a čekárny. Lzekonstatovat, že většina občanů postrádá informace, které považují za podstatné při rozhodovánío volbě praktického lékaře.

Klíčová slova:
zdravotní péče - zdravotní politika - informovanost - vztah lékař a pacient.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se