Mentální anorexie- komplexní pohledII. díl


Anorexia Nervosa - Comprehensive View. Part II.

Eating disorders are among the most frequent diseases of young women and girls. They causelong-term difficulties not only to the affected subjects but also to their families, friends andemployers.Gradually they interfere with the mental, social and professional life of the patients.On accountof their chronic course and serious somatic, psychic and social consequences they belong to themost serious diseases of adolescents. Some symptoms of anorexia nervosa can be observed inas many as 6% girls at the end of puberty. From fear of obesity, dissatisfaction with their body,unsuitable dietary habits and ways how to „control“ their body weight suffer nowadays alsomany adult women and men. The basic symptomatology has its logical development, biologicaland logical impact. A change of dietary habits and nutrition implies interference with thecomplicated physiology of the organism which has also psychological and long-term socialsequelae. The objective of the presented work is a comprehensive view of anorexia nervosa,possible intervention and evaluation of its effectiveness.

Key words:
eating disorders - anorexia nervosa - biopsychosocial model - pharmacotherapy -psychotherapy.


Autoři: V. Cardová
Působiště autorů: Psychiatrické oddělení Nemocnice Pardubice, Ordinace pro poruchy příjmu potravy
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (11): 660-663
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy příjmu potravy patří mezi nejčastější onemocnění mladých žen a dívek. Působídlouhodobé potíže nejen postiženým, ale i jejich rodinám, přátelům a zaměstnavatelům.Postupně narušují psychický, sociální a profesionální život nemocných. Pro svůj chronickýprůběh a závažné somatické, psychické a sociální důsledky patří k nejzávažnějším onemocněnímdospívajících. Některé příznaky mentální anorexie je možné pozorovat až u 6 % dívek nakonci puberty. Strachemz tloušťky, nespokojeností se svýmtělem,nevhodnými jídelními návykya způsoby, jak „kontrolovat“ tělesnou hmotnost, dnes trpí i mnoho dospělých žen a mužů.Základní symptomatologie má svůj logický vývoj, biologický a sociální význam. Změna v jídlea výživě je zásahem do složité fyziologie organismu, který má své psychologické a dlouhodoběi sociální důsledky. Cílem práce je komplexní pohled na problematiku mentální anorexie,zpracování možnosti intervence a zhodnocení její účinnosti.

Klíčová slova:
poruchy příjmu potravy - mentální anorexie - biopsychosociální model - farmakoterapiepsychoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se