Úspěšnost vyhledávánínepříbuzných dárců kostnídřeně a vývoj indikacík nepříbuzenským trans-plantacím v České republicev letech 1992-1998


Search of Non-related BoneMarrow Donors and Development of Indications for „Non-related“ Transplantations in the CzechRepublic in 1992-1998

During the period from 1992 till Sept. 1, 1998 the number of applications of Czech transplan-tation centres for „non-related“ bone marrow donors was recorded, as well as indications fortransplantations from non-related subjects, the time needed to find a donor and the successrate among Czech volunteers. The number of applications for a non-related bone marrow donorincreased every year whereby indications for transplantation were consistent with internatio-nal experience. The time needed to find a donor declined every year and during the last year ofthe investigation it was less than one month in 70% of the applications. For almost 20% of thepatients a non-related donor was found among Czech volunteers. In 13 patients the transplan-tation was not implemented although a donor was found because of the patient’s death orrelapse of the basic disease. Based on hitherto assembled experience it may be in futureconsidered most important to start in time with the search for a non-related donor whena suitable donor is not found in the family, and ensure better collaboration between indicatingtransplantation centres and registers.

Key words:
bone marrow transplantations among non-related subjects - indications - bonemarrow donorship.


Autoři: V. Koza;  H. Pittrová;  P. Jindra;  J. Navrátilová;  Švojgrová M.v
Působiště autorů: Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň, přednosta prim. MUDr. V. Kozav
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (6): 0
Kategorie: Články

Souhrn

V období od roku 1992 až do 1. 9. 1998 byl sledován počet žádostí českých transplantačníchcenter o vyhledávání nepříbuzného dárce kostní dřeně, indikace k nepříbuzenské transplanta-ci, doba potřebná k vyhledávání nepříbuzného dárce a úspěšnost vyhledávání mezi českýmidobrovolníky. Počet žádostí o vyhledání nepříbuzného dárce dřeně každoročně stoupal, přičemžindikace k transplantaci zcela odpovídaly mezinárodním zkušenostem. Doba potřebná k vyhle-dání dárce se každoročně zkracovala a v posledním roce sledování činila méně než 1 měsícu 70 % žádostí. Pro téměř 20 % nemocných byl nepříbuzný dárce nalezen mezi českýmidobrovolníky. U 13 nemocných nebyla transplantace uskutečněna přes nalezení dárce pro úmrtípacienta či relaps základní choroby. Na základě dosavadních zkušeností lze do budoucnapokládat za nejdůležitější včasné zahájení vyhledávání nepříbuzného dárce, a to v okamžikunenalezení dárce v úzké rodině, a další zlepšení spolupráce mezi indikujícími transplantačnímicentry a registry.

Klíčová slova:
nepříbuzenské transplantace dřeně - indikace - dárcovství dřeně.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se