Možnosti léčby u bronchogenníhokarcinomu stadia IIIA


Possible Treatment of Bronchogenic Carcinoma Stage IIIA

Bronchogenic carcinoma is one of the most frequent neoplastic diseases in males, and thenumber of female patients is rising. The authors discuss possible treatment of advanced lungcancer, stage IIIA according to the TNM classification. They define first the assessment of thisadvanced stage of the disease according to the TNM system. Then the article is divided into twoparts, treatment of small-cell lung cancer and treatment of non-small cell lung cancer and thecommon approach to treatment is emphasised. At the same time the authors discuss in detailthe possibilities of combined therapy: chemotherapy and actinotherapy in small-cell carcinomaand whether it is advisable to combine non-adjuvant induction chemotherapy with subsequentsurgery or actinotherapy in non-small cell lung cancer, depending on the stage of the diseaseand the affection of mediastional nodes. The authors mention also important clinical trials onwhich the above recommendations are based.

Key words:
bronchogenic carcinoma stage IIIA - non-adjuvant chemotherapy - chemoradiothe-rapy.


Autoři: I. Jirmanová ;  Z. Skácel
Působiště autorů: Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. B. Šťastný, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (6): 342-347
Kategorie: Články

Souhrn

Bronchogenní karcinom patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a zvyšuje sei počet onemconění u žen. Článek pojednává o možnostech léčby pokročilé plicní rakoviny vestadiu IIIA podle TNM klasifikace. Je zde definováno nejprve určení tohoto pokročilého stadiaonemocnění podle TNM systému. Poté je článek rozdělen do dvou částí, léčba malobuněčnéplicní rakoviny a léčba nemalobuněčné plicní rakoviny, a podtržen obvyklý přístup k léčbě.Zároveň je podrobně diskutováno o možnosti kombinační terapie - chemoterapie s aktinoterapiíu malobuněčného karcinomu a vhodnosti kombinace neoadjuvantní-indukční chemoterapies následnou operací či aktinoterapií u nemalobuněčného plicního karcinomu, a to podle pokro-čilosti onemocnění a postižení mediastinálních uzlin. Uváděny jsou i příklady významnýchklinických studií, ze kterých tato léčebná doporučení vycházejí.

Klíčová slova:
bronchogenní karcinom st. IIIA - neoadjuvantní chemoterapie - chemoradioterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se