Léčba arteriální hypertenzeu praktického lékaře: výsledkycelostátní studie


Treatment of Arterial Hypertension by the GeneralPractitioner: Results of a Nationwide Trial

The objective of the investigation was to assess the characteristic of hypertonic patients treatedby general practitioners, the standard of check-ups of blood pressure (BP) and the type ofantihypertensive drugs used. The authors selected 290 general practitioners from the CzechRepublic, each of them provided data on eight patients treated on account of hypertension. Dataon 2322 hypertonic patients were assembled, mean age 58.5 years, 48.4 % were males. Thegroup comprised 18.6 % subjects who smoked regularly. The mean body mass index was 28.9kg/m 2. The basic laboratory parameters (total cholesterol, blood sugar level, creatinine) wereexamined in some 90 % of the probands during the past two years, the mean cholesterol levelwas 6.0 mmol/l. The mean BP in a sitting position assessed in the surgery was 145/86 mm Hg.Assessment of the BP by their own tonometer at home was reported by 10.9 % patients. As toantihypertensive drugs 26 % were beta-blockers, 22 % diuretics, 22 % ACE inhibitors, 20 % Caantagonists, 5 % combined preparations, 3 % centrally acting antihypertensive drugs and 1 %alpha-blockers. The non-retarded form of nifedipine was used by 6.2 % of all patients. Hyper-tonic patients with a history of myocardial infarction or angina pectoris resp. used beta-blockersonly in 45 % and 43 % resp.The investigation indicates that a relatively large number of patients treated on account ofhypertension are regular smokers. The prevalence of overweight is also high, one quarter of thepatients are obese. Assessment of the BP in the patients’ home is not frequent. Short-actingnifedipine is despite its unsuitable character still a popular antihypertensive drug. Beta-bloc-kers are used surprisingly little in patients with ischaemic heart disease.

Key words:
arterial hypertension - treatment - nationwide trial - general practitioner.


Autoři: J. Filipovský 1;  D. Magulová 2;  V. Svobodová 1
Působiště autorů: II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. O. Topolčan, CSc. 2Servier, s. r. o., Praha, generální ředitel MUDr. J. Kraváček 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (6): 351-355
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem naší práce bylo zjistit charakteristiku hypertoniků léčících se u praktických lékařů,kvalitu kontroly krevního tlaku (TK) a skladbu používaných antihypertenziv. Bylo vybráno 290praktických lékařů z celé České republiky, z nichž každý poskytl údaje o osmi nemocnýchléčených pro hypertenzi. Byla získána data o 2322 hypertonicích průměrného věku 58,5 roku,48,4 % bylo mužů. V tomto souboru bylo 18,6 % jedinců, kteří pravidelně kouřili. Průměrnýbody mass index byl 28,9 kg/m 2 . Základní laboratorní parametry (celkový cholesterol, glykémie,kreatinin) byly vyšetřeny zhruba u 90 % probandů v posledních dvou letech, průměrnákoncentrace cholesterolu byla 6,0 mmol/l. Průměrný TK vsedě při kontrole v ordinaci byl 145/86mm Hg. Měření TK doma vlastním tonometrem udává 10,9 % nemocných. Z použitýchantihypertenzních léků tvořily 26 % betablokátory, 22 % diuretika, 22 % ACE inhibitory, 20 %antagonisté vápníku, 5 % kombinované preparáty, 3 % centrálně působící antihypertenzivaa 1 % alfablokátory. Neretardovanou formu nifedipinu užívalo 6,2 % všech nemocných. Hyper-tonici s anamnézou infarktu myokardu, resp. anginy pectoris, užívali betablokátory jen v 45 %,resp. v 43 %.Naše práce ukazuje, že poměrně vysoký počet nemocných léčených pro hypertenzi jsou pravi-delní kuřáci. Rovněž výskyt nadváhy je vysoký, jedna čtvrtina nemocných je výrazně obézní.Měření domácího TK není příliš časté. Krátkodobě působící nifedipin je přes svou nevhodnostdosud oblíbeným antihypertenzivem. Betablokátory jsou užívány překvapivě málo u nemoc-ných s ischemickou srdeční chorobou.

Klíčová slova:
arteriální hypertenze - léčba - celostátní studie - praktický lékař.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se