Zkušenosti z lékařské praxev Íránu


Experience from Medical Practice in Iran

The authors present an account of the experience of a Czech physician who ensured medicalcare of Czech citizens in Iran in 1992-1997 in different places where Czech firms and organi-sations worked.They draw attention to new situations and problems of medical care associated with the generaldeterioration of the ecological and working environment, the increased risk of transmission ofinfectious diseases due to rapid changes of places work made possible by cheap and readilyavailable air transport, and the increase of injuries, in particular transport injuries.The authors draw attention to the mistake of abolition of regulations and instructions whichmade it the duty of all organisations and individuals to ensure examinations of delegatedsubjects in special departments before a trip and after return from risk areas. The increasingnumber of imported exotic diseases, incl. malaria and TB, is a reason why to adopt as soon aspossible legal measures, i.e. amendments of previous regulations and rules. It will serve theprotection of these workers and the population in general.

Key words:
geographical and travel medicine - imported infections - organisation of health care- mental disorders.


Autoři: K. Malý;  Kožnerová J.v
Působiště autorů: Klinika geografické medicíny FN KV, Praha, přednostka prim. MUDr. J. Kožnerová
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (6): 328-329
Kategorie: Články

Souhrn

Práce uvádí zkušenosti českého lékaře, který zabezpečoval lékařskou péči o naše občany v Íránuv letech 1992-1997, a to v různých lokalitách, kde české firmy a organizace pracovaly.Upozorňuje na nové zdravotní situace a problémy, jež přináší celkové zhoršení ekologickéhoa pracovního prostředí, zvýšená možnost přenosu infekčních chorob s rychlou změnou místa přilevné a snadno dostupné letecké dopravě a nárůst vážných úrazů především v dopravě.Připomíná chybná zrušení vyhlášek a předpisů, jež zavazovaly všechny organizace i jednotlivcevyšetřit odesílané osoby na určených speciálních pracovištích před odjezdem a po návratuz těchto rizikových oblastí. Narůstající počet zavlečených cizokrajných chorob včetně maláriea tbc je důvodem přijmout co nejdříve legislativní opatření ve formě novelizace dříve platnýchnařízení a vyhlášek. Jde o ochranu těchto pracovníků, ale i všech našich občanů.

Klíčová slova:
geografická a cestovní medicína - importovaná infekce - organizace zdravotnípéče - psychické poruchy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se