Následky invazivních meningo-kokových onemocnění v souvis-losti s výskytem invazivníhoklonu Neisseria meningitidisET-15/37


Sequelae of Invasive Meningococcal Diseases in Association withthe Incidence of an Invasive Clone of Neisseria Meningitidis ET-15/37.

The authors compared the course and sequelae of invasive meningococcal diseases (IMD) in 226subjects from the western Bohemian region in 1982-1997. Group A (1982-1993) compriseda total of 138 patients. In group B (1994-1997, n = 88) in the severity of the disease a newinvasive clone Neisseria meningitidis C:2a:P1.2,P1.5,ET-15/37 participated in a significantway. In group A the disease had in 75% the manifestations of purulent meningitis, in 13%meningitis with sepsis and in 12% of sepsis. The authors recorded one death, and as regardssequelae, hearing was affected in one patient. In meningitis with sepsis in two instances scarsafter skin necroses persisted. From a total of 17 septic cases of the disease the authors recordedfive deaths caused by fulminant sepsis - Waterhouse-Fridrichsen’s (WF) syndrome. The totallethality was 4%, permanent sequelae were recorded in 2% patients. In group B the diseasetook the course of meningitis in 31%, meningitis with sepsis in 11% and sepsis in 58% of the patients. Perception deafness was recorded in one instance. Of 51 cases with a septic course(incl. 39 with shock) 16 deaths caused by the WF syndrome were recorded. In survivors theauthors observed in 12 patients scars of necroses, in 13 a tendency for vasospastic crises of thelower extremities, in 11 loss of hair, in one patient a body weight loss of 25 kg. The total mortalitywas 18%, incl.41% in sepsis with shock. Permanent sequelae were recorded in 15% patients.Twenty five patients (33%) needed intensive invasive treatment, the mean value of theAPACHE II score was 22. The severity of the condition after the patient’s admission wasanalysed by means of scoring systems (Niklasson APACHE II, NESI, Rotterdam score).

Key words:
invasive meningococcal disease - clinical course - sequelae - scoring system -Neisseria meningitidis C:2a:P1.2,P1.5 - invasive clone ET-15/37.


Autoři: V. Štruncová 1;  E. Kasal 2;  D. Sedláček 1;  J. Táborská 1;  I. Šubrt 1;  D. Matoušková 1;  R. Bárta 1;  P. Pazdiora 3;  M. Valchová 4;  P. Křížová 5
Působiště autorů: Infekční klinika Fakultní nemocnice, Plzeň, přednostka MUDr. J. Táborská Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice, Plzeň, přednosta MUDr. E. Kasal, CSc. 3Oddělení epidemiologie KHS, Plzeň, vedoucí doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc. 4Mikrobiologi
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (6): 310-314
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývali porovnáním průběhů a následků invazivních meningokokových onemocnění(IMO) u 226 osob ze západočeského regionu v letech 1982-1997. V souboru A (z let 1982-1993)bylo celkem 138 nemocných. V souboru B (z let 1994-1997, n = 88) se významným způsobem nazávažnosti průběhů podílel nový invazivní klon Neisseria meningitidis C:2a:P1.2,P1.5,ET-15/37. V souboru A probíhala onemocnění v 75 % pod obrazem purulentní meningitidy, u 13 %osob jako meningitida se sepsí a u 12 % jako sepse. Bylo zaznamenáno jedno úmrtí a z následkůjedenkrát jednostranné postižení sluchu. U meningitid se sepsí ve dvou případech zůstaly jizvypo kožních nekrózách. Ze 17 septických průběhů onemocnění bylo zaznamenáno pět úmrtí nafulminantní průběh sepse - Waterhouse-Friderichsenův (WF) syndrom. Celková smrtnost byla4%, trvalé následky u 2 % nemocných. V souboru B probíhalo onemocnění jako meningitidau 31 %, meningitida se sepsí u 11 % a sepse u 58 % nemocných. S následkem percepční hluchotyjsme se setkali jedenkrát. Z 51 onemocnění se septickým průběhem (z toho 39 se šokem) bylozaznamenáno 16 úmrtí na WF syndrom. U přeživších byly pozorovány u 12 nemocných jizvypo nekrózách, u 13 sklon k vazospastickým krizím na dolních končetinách, u 11 padání vlasů,u jednoho hmotnostní úbytek 25 kg. Celková smrtnost byla 18%, z toho u sepsí se šokem 41 %.Trvalé následky mělo 15 % nemocných. Dvacet devět pacientů (33 %) vyžadovalo intenzivníinvazivní léčbu, průměrná hodnota skóre APACHE II byla 22. Závažnost stavu po přijetínemocného byla analyzována pomocí skórovacích systémů (Niklasson, APACHE II, NESI,Rotterdamské skóre).

Klíčová slova:
invazivní meningokoková onemocnění - klinický průběh - následky - skórovacísystémy - Neisseria meningitidis C:2a:P1.2,P1.5 - invazivní klon ET-15/37.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se