Některé aspekty současnéléčby salmonelóz


Some Aspects of Contemporary Treat-ment of Salmonelloses

The analysis is based on a group of 89 patients with salmonelloses, hospitalized betweenJannuary and June 1997. This group was compared, using the chi square test, with a similargroup from 1995 and because they did not differ statistically the combined group was comparedwith a group of patients with salmonellosis treated in 1982-1986. Treatment was elaboratedin detail in GE forms of salmonellosis and as regards the problem of sanitation. As comparedwith the eighties, as expected, at present the prevalence of salmonelloses with a predominanceof S. enteritidis is higher. It is, however, interesting that a substantially higher proportion ofthe patients is above 60 years of age. Nowadays patients with a positive bacteriological findingin the faeces are more frequently discharged from hospital. The hospital period is shorter, inparticular in younger patients. The proportion of gastroenteric forms nor the prevalence ofassociated diseases has changed. In the treatment of GE forms of salmonellosis (due to morefrequent pathological findings in the internal environment) infusion therapy is used morefrequently.

Key words:
salmonelloses - epidemiology- treatment.


Autoři: A. Hejlová;  R. Křenek;  R. Pařízková;  A. Pestremenková
Působiště autorů: Klinika infekčních chorob FN, Brno-Bohunice, přednosta doc. MUDr. P. Chalupa, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (10): 581-583
Kategorie: Články

Souhrn

Základem analýzy je soubor 89 pacientů se salmonelózou, hospitalizovaných v lednu až červnuroku 1997; tento soubor byl dále pomocí chí 2 testu srovnán s obdobným z roku 1995, vzájemněse statisticky nelišily, poté jako celek se souborem pacientů se salmonelózou z let 1982-1986.Léčba byla podrobně zpracována u GE forem salmonelózy a u problému sanace. Oproti 80. létůmje nyní očekávaně vyšší výskyt salmonelóz s převahou S. enteritidis. Co však je zajímavé, žemezi přijatými je podstatně vyšší podíl nemocných starších 60 let věku. Dnes častěji odcházejínemocní domů s pozitivním bakteriologickým nálezem ve stolici. Hospitalizační doba (přede-vším u mladších) je kratší. Nezměnil se procentuální výskyt gastroenteritických forem anivýskyt doprovodných nemocí. V terapii GE forem salmonelózy (vzhledem k častějším nálezůmpatologie ve vnitřním prostředí) je dnes častěji zastoupena infuzní terapie.

Klíčová slova:
salmonelóza - epidemiologie - léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se