Bronchiální hyperreaktivitau dospívající mládeže a jejívztah k vybraným parametrům


BronchialHyperreactivity in Adolescents and its Relation to Selected Parameters

The authors examined, using the non-specific bronchoprovocation test, the bronchial reactivityin 247 children, average ate 15.8 years.Bronchial hyperreactivity (BHR) was found in 16.5% of the group. It was found significantlymore frequently in atopic subjects. If the atopy was associated with clinical manifestations, thepercentage of bronchial hyperreactors increased to 30%. In the tested asthmatic subjects of theinvestigated group (atopic or non-atopic) BHR was recorded of the investigated group (atopicor non-atopic) BHR was recorded in 77.8%. The most important predictive anamnestic factorfor possible BHR seem to be data on sports inactivity combined with dyspnoea. In these childrenBHR was present in 50.0%.

Key words:
acetylcholine test - asthma bronchiale - atopy - bronchial hyperreactivity - dyspnoea- sports inactivity.


Autoři: B. Dlouhá 1;  J. Lebedová 1;  L. Rychlá 1;  E. Švandová 2;  V. Blesková 3;  V. Skokanová 4
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, vedoucí prof. MUDr. M. Cikrt, DrSc. 2Státní zdravotní ústav, Praha, Matematická statistika a programování, vedoucí RNDr. B. Procházka, CSc. 3Ambulance alergologie a klinické imunolo 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (10): 562-565
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři vyšetřili nespecifickým bronchoprovokačním testem bronchiální reaktivitu u 247 dětíprůměrného věku 15,8 roku.Bronchiální hyperreaktivitu (BHR) prokázali u 16,5 % souboru. Statisticky významně častějibyla zjištěna u atopiků. Pokud byla atopie spojena s klinickými projevy, procento bronchiálníchhyperreaktorů stoupla na 30 %. U testovaných astmatiků sledovaného souboru (ať již atopic-kých, nebo neatopických) byla BHR prokázána v 77,8 %. Nejvýznamnějším predikčním anam-nestickým faktorem se pro možnou BHR zdá být údaj o sportovní inaktivitě v kombinacis dušností. U takto vypovídajících dětí byla BHR prokázána v 50 %.

Klíčová slova:
acetylcholinový test - asthma bronchiale - atopie - bronchiální hyperreaktivita dušnost - sportovní inaktivita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se