Novější možnosti v léčbě migrény


New Possibilities in the Treatment of Migraine

The pharmacologic management of migraine includes abortive therapy (i.g. the treatment ofan acute attack) and prophylactic (preventive) therapy. The purpose of abortive therapy is therelief from headache and associated symptoms. Agents used in abortive therapy are simpleanalgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ergots and triptans. Prophylactic therapyis administered to reduce the frequency, duration and intensity of attacks. The most commonlyused prophylactic agents are beta-blockers, calcium channel blockers, anticonvulsants, seroto-nin (5-HT2) receptor antagonists and antidepressants. Non-steroidal anti-inflammatory drugscan be also used.

Key words:
migraine - therapy - abortive and prophylactic therapy.


Autoři: R. Kotas
Působiště autorů: Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. Z. Ambler, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (10): 578-580

Souhrn

Farmakologická léčba migrény zahrnuje léčbu akutního záchvatu (abortivní) a léčbu profylak-tickou (preventivní). Smyslem abortivní léčby je úleva od bolesti a přidružených příznaků přivlastní atace migrény. K léčbě akutního záchvatu se používají jednoduchá analgetika, neste-roidní antiflogistika, ergotové preparáty a triptany. Cílem profylaktické léčby je snížit frekvenci,trvání a intenzitu záchvatů. Nejužívanější profylaktika jsou betablokátory, blokátory kalcio-vých kanálů, antikonvulziva, antagonisté serotoninových (5-HT2) receptorů, antidepresiva a lzeužít i nesteroidní antiflogistika.

Klíčová slova:
migréna - léčba - abortivní a profylaktická léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se