Závažné infekce měkkých tkání


Severe Soft Tissue Infections

Soft tissue infections are serious because the doctor of first contact must unequivocallydifferentiate infections not serious from the prognostic aspect from life threatening infections.Although the prevalence of severe infections is slightly increasing lately, the GP does notencounter them too often. The authors submit contemporary view on the classification of theseinfections for the benefit of GPs. Special emphasis is laid on the necessity of early differentiationof localised infections from progressing infections with necrosis. Spreading infections withtissue necrosis call for an urgent surgical operation with radical excision of necroses, adminis-tration of broad spectrum antibiotics and symptomatic treatment of developing toxic shock.

Key words:
soft tissue infection - necrotizing fasciitis - gangrene.


Autoři: R. Gürlich;  J. Čermák;  M. Pešková
Působiště autorů: I. chirurgická klinika VFN, Praha, přednostka prof. MUDr. M. Pešková, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (10): 559-562
Kategorie: Články

Souhrn

Infekce měkkých tkání jsou závažné proto, že lékař prvního kontaktu musí jednoznačně odlišitinfekce prognosticky nezávažné od infekcí život ohrožujících. Přesto, že výskyt závažných foremv poslední době mírně stoupá, praktik se s těmito infekcemi nesetkává příliš často. V našemsouhrnu předkládáme současný názor na klasifikaci těchto infekcí tak, aby byla použitelná provšeobecného lékaře. Zvláštní důraz pak věnujeme nezbytnosti časného odlišení infekcí lokali-zovaných od infekcí postupujících s přítomností nekrózy. Pro šířící se infekce s nekrózou tkáněje nezbytný urgentní chirurgický výkon s radikální excizí nekróz, podávání širokospektrýchantibiotik a symptomatická léčba rozvoje toxického šoku.

Klíčová slova:
infekce měkkých tkání - nekrotizující fasciitida - gangréna.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se