Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss et al.
Geriatrická onkologie


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2016; 20(2): 116
Kategorie: Z odborné literatury

Mladá fronta: Praha 2015. 431 s. ISBN-13: 978-80-204-3738-9

Kapitoly: Obecná gerontoonkologie: Specifika diagnostika a léčby ve stáří – Komplexní geriatrické vyšetření v onkologii – Epidemiologie zhoubných nádorů u seniorů – Onkochirurgická léčba v seniu – Principy radioterapie u geriatrických onkologických pacientů – Chemoterapie a biologická léčba Speciální gerontoonkologie: Léčba nádorů trávicího traktu u geriatrických pacientů – Uroonkologická problematika senia – Nádory plic – Nádory hlavy a krku u straších pacientů – Nádory prsu v období senia – Gynekologické zhoubné nádory – Lymfomy v seniu – Myeloproliferativní onemocnění a vyšší věk – Chronická lymfatická leukemie u seniorů – Problematika chronické myeloidní leukemie u seniorů – Myelodysplastický syndrom – Akutní leukemie-úskalí diagnostiky a léčby v seniu – Specifika diagnostiky a terapie mnohočetného myelomu u seniorů – Dermatoonkologická problematika senia – Sarkomy vyššího věku Vybrané kapitoly z podpůrné léčby v gerontoonkologii: Paliativní a podpůrná péče ve stáří – Akutní stavy u starších onkologicky nemocných – Problematika výživy onkologicky léčeného seniora – Management nádorové bolesti – Radioterapie u geriatrických pacientů – Cílená terapie u geriatrických pacientů – Psychologická a duchovní podpora


Vzhledem k známému stárnutí populace je tato kniha nepochybně užitečným a zajímavým počinem jak hlavních editorů, tak nakladatelství Mladá fronta. Vždyť pacienti starší 70 let představují 45 % z incidence zhoubných novotvarů v České republice.

Na počátku zaujme neuvěřitelný počet autorů – včetně editorů je jich 73. Sjednotit tak velký počet autorů není snadné, a je to vidět – všechny kapitoly obsahují velmi užitečný stručný závěr pro praxi, ale ne ve všech najdete slibný oddíl kazuistik, v názvech se vyskytují různá označení téže cílové skupiny pacientů, ač ta je již v nadpisu knihy definována, kapitola 5 a 26 slibuje zcela identický obsah a naopak v kapitole 6 marně hledám něco více o v nadpise slibované biologické léčbě.

Na druhou stranou jednotlivé kapitoly jsou velice čtivé, zajímavé a přínosné i pro praktického gynekologa, který nezřídka stojí v první linii spolu s praktickým lékařem. Všechny kapitoly jsou opřeny o velké množství uvedené zdrojové literatury.

Velmi dobře zpracované jsou pro nás užitečné obecné kapitoly o specifikách diagnostiky ve stáří. Gynekologa jistě zaujme kapitola o nádorech prsu s ilustrativní fotodokumentací, stejně jako kapitola gynekologické zhoubné nádory. Obě jsou výborně členěny na podkapitoly s incidencí, diagnostikou, terapií, kazuistikou a graficky zdůrazněným shrnutím pro praxi.

Za nesmírně cenné považuji kapitoly o managementu bolesti, paliativní a podpůrné léčbě a psychologické a duchovní podpoře, které by dle mého názoru mnohdy mohly být smysluplnější a pro pacienta přínosnější než heroické operační výkony a chemoterapie se všemi jejími přínosy i riziky.

Doručeno do redakce 30. 3. 2016

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

tomas.fait@vfn.cz

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

www.vfn.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×