Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví


Gynaecological sexology and its place in the field of gynaecology and obstetrics

This article summarizes basic information on the position of gynaecological sexology within the field of gynaecology and obstetrics and describes scientific content of this sub-specialisation. Current situation and conception in sexology at home and abroad are provided, as well as information about linking various disciplines in the field of sexual medicine. Need for education of undergraduate and postgraduate gynaecologists in this area is highlighted.

Key words:
gynaecological sexology – medical sexology – sexual medicine – female sexual dysfunction – section of gynecologic sexology


Autoři: Zlatko Pastor 1,2,3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha 1;  Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze 2;  Národní ústav duševního zdraví, Klecany 3
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2016; 20(2): 107-109
Kategorie: gynekologická sexuologie

Souhrn

Článek shrnuje základní informace o postavení gynekologické sexuologie v rámci oboru gynekologie a porodnictví a popisuje odbornou náplň této subspecializace. Rozebírá současnou situaci a koncepce v oblasti sexuologie u nás i ve světě a informuje o propojení různých oborů v rámci sexuální medicíny. Zdůrazňuje nutnost pregraduální a postgraduální edukace gynekologů v této oblasti.

Klíčová slova:
gynekologická sexuologie – lékařská sexuologie – sekce gynekologické sexuologie – sexuální medicína – ženské sexuální dysfunkce

Gynekologická sexuologie – vymezení a popis subspecializace

Gynekologická sexuologie je integrální součástí oboru ženské lékařství. S její problematikou se setkáváme ve své praxi v různých souvislostech prakticky každý den. Ženy řeší svoje sexuální problémy nejčastěji právě u gynekologa. Lékaře, který se zabývá jejich pohlavními orgány a reprodukcí, považují logicky za odborníka, který se orientuje (nebo by alespoň měl) v problematice sexuálního života.

Adekvátní anatomické poměry, fyziologické funkce ženského genitálu a saturace estrogeny jsou základní předpoklady ke spokojenému sexuálnímu životu.

Téměř všechna gynekologická onemocnění (záněty, tumory, inkontinence, stavy po operacích, poruchy plodnosti a ostatní) se dotýkají sexuální oblasti.

Užívání hormonálních přípravků (antikoncepce, substituční terapie, antiandrogeny a jiné) zásadně ovlivňují pohlavní život žen.

Reprodukce, těhotenství a laktace se úzce dotýkají jejich sexuality.

Nejdůležitější oblastí gynekologické sexuologie představují ženské sexuální dysfunkce. Jejich prevalence se pohybuje mezi 20–50 % a je závislá na věku a řadě psychosomatických a sociálních aspektů. Téměř každá žena se v životě setká s nějakým sexuálním problémem nebo ho řeší u svého partnera. Nejčastěji se potíže týkají snížené sexuální touhy nebo averze, nedostatečného ale i permanentního pohlavního vzrušení, lubrikace, dysfunkčního orgazmu, dyspareunie, vaginizmu či bolestí nebo krvácení při koitu. Pacientky s námi konzultují také partnerský nesoulad, přístup k mužským sexuálním dysfunkcím (poruchám erekce, předčasné ejakulaci) a další potíže, které se dotýkají jejich intimního života. Někdy přemýšlí o své sexuální orientaci a identifikaci, jsou oběťmi sexuálního násilí či zneužívání a očekávají od nás alespoň obecnou radu, jak se s těmito situacemi vyrovnat nebo doporučení na koho se mají obrátit.

Sexuální anamnéza by měla být, alespoň v základním rozsahu, samozřejmou součástí gynekologického vyšetření.

Lékařská sexuologie

V naší republice existuje obor lékařské sexuologie, která vychází ze 3 zdrojů, psychiatrie (deviantologie), gynekologie a urologie (andrologie). Zabývá se sexualitou v obecném širokém (hlavně psychiatricko-psychologickém) pojetí. Počítá, že základní sexuální problémy se řeší ve výchozích oborech, ze kterých tito specialisté vzešli. Pojetí lékařské sexuologie (certifikovaný kurz) ani nepředpokládá, že by měl sexuolog, primárně psychiatr nebo urolog, řešit problematiku ženských sexuálních dysfunkcí, zvláště v jejich gynekologických konsekvencích. Tyto potíže by měl řešit v základní rovině gynekolog a pouze komplikované nebo časově náročné případy by měl předat gynekologovi se sexuologickou erudicí. Analogické postupy existují i v jiných subspecializacích, například v gynekologické sonografii, endokrinologii, urogynekologii, onkogynekologii a ostatních. České pojetí sexuologie jako samostatného kompaktního oboru je ve světovém měřítku zcela neobvyklé a do budoucna je pravděpodobně neudržitelné. Moderní koncepce jsou založené na principu sexuální medicíny, které předpokládají, že sexuální problematice se věnují specialisté, kteří vzešli ze základních lékařských oborů. Sexuologické subspecializace jsou při tomto pojetí v gesci velkých klinických oborů jako je psychiatrie, gynekologie, urologie případně dermatovenerologie, ale i nelékařských disciplín, například psychologie či sociálních oborů, demografie a ostatních. Tento model ideálně reflektuje požadavky pacientů, kteří řeší svoje sexuální potíže u odborníka s adekvátní kvalifikací v daném oboru, jenž odpovídá charakteru problémů a zaměření specialisty.

Sekce psychiatrické sexuologie

V rámci české lékařské sexuologie existuje již několik desetiletí sekce psychiatrické sexuologie, která se zabývá především diagnostikou a péčí o parafilní pacienty. Urologové mají také vlastní andrologickou sekci, která řeší mužské sexuální poruchy a problematiku stárnoucích mužů (aging male).

Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP a SGS

V dubnu 2013 byla založena Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP (SGS). V současnosti má 82 členů a uspořádala 3 celostátní konference, které se zabývaly především problematikou ženských sexuální dysfunkcí a mezioborovou spoluprací.

SGS sdružuje gynekology, kteří mají zájem o danou problematiku. Poskytuje organizační zázemí a usiluje o systematické vzdělávání v této oblasti medicíny. Podmínkou členství není absolvování certifikovaného kurzu ze sexuologie (dříve nástavbové atestace). SGS spolupracuje se stávajícími společnostmi a skupinami podobného zaměření (Společnost lékařské sexuologie ČLS JEP, Společnost pro sexuální medicínu ČR, Sekce psychiatrické sexuologie psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce andrologie České urologické společnosti ČLS JEP). SGS se zabývá patofyziologickými souvislostmi, které se týkají vztahu ženského lékařství a sexuologie převážně v rovině somatické medicíny.

K okruhům, jež modifikují sexuální chování a působí ženské pohlavní problémy, řadíme:

 • a) anatomické dispozice, vady a změny polohy ženských pohlavních orgánů ovlivňující ženskou sexualitu (ageneze pochvy, vagíny, rigidní hymen, vaginální septum, descenzus a podobně)
 • b) neurofyziologické mechanizmy sexuálního motivačního systému, principy a modely ženské sexuální aktivity (centrální a periferní komponenty sexuální touhy, vzrušení, orgazmu)
 • c) neuroendokrinní faktory působící na sexuální chování (vliv hormonálních změn a léčby na ženskou sexu­alitu)
 • d) ženské sexuální dysfunkce (poruchy touhy, vzrušení, orgazmu, satisfakce, bolesti při sexu, vaginizmus)
 • e) problematika pohlavní orientace a identifikace (homo­sexualita, transsexualita, případy konverze pohlaví, zejména male to female a následná péče)
 • f) ženské sexuální parafilie a problematika zneužívaných a znásilněných žen (sexuální deviace v objektu nebo aktivitě, posttraumatická stresová reakce)
 • g) vliv zánětlivých gynekologických onemocnění a uroinfekcí na ženskou sexualitu
 • h) vliv těhotenství, šestinedělí a laktace na ženskou sexu­alitu
 • i) psychosexuální problematika sterilního páru
 • j) sexuologická problematika žen s nádory reprodukčních orgánů a mléčné žlázy
 • k) bolest při sexu, krvácení po koitu
 • l) ženská sexualita a uropoetický systém (koitální inkontinence, ejakulační orgazmus, squirting, ženská ejakulace)
 • m) vliv gynekologických operací na ženskou sexualitu
 • n) poranění pohlavních orgánů
 • o) akutní stavy v gynekologii následkem sexuálních aktivit
 • p) psychosexuální problematika v ženském lékařství
 • q) gynekologická sexuologie ve vztahu k jiným oborům medicíny
 • r) edukace v oboru gynekologické sexuologie, etické a právní aspekty

Závěrem

Sexualita je svým způsobem stále tabuizována, ale o to více se šíří mýty o standardních možnostech „superfyziologických“ pohlavních prožitků, jež mohou v některých případech dosahovat pouze výjimečně disponovaní jedinci. Zkreslené informace jsou bohužel transformovány i některými lékaři, kteří čerpají ze stejných bulvarizujících zdrojů jako jejich pacientky. Při absenci údajně běžných fyziologických zážitků, jsou ženy zbytečně frustrovány a jejich pohlavní život trpí. Adekvátní sexuální edukace o variabilitě a individualitě ženského pohlavního prožitku by tuto situaci zlepšila.

V rámci současného integrálně holistického pojetí medicíny s důrazem na kvalitu života bychom měli poskytnout studentům i lékařům vědecky podložené informace o sexuálním chování, patofyziologii pohlavních reakcí, sexuálních dysfunkcích a možnosti jejich terapie. Sexualita je pro většinu lidí důležitá. To si nejlépe uvědomíme v situaci, když naše sexuální funkce nebo spokojenost partnera nejsou podle očekávaných představ. Takové situace ale u našich pacientů nastávají velmi často a my bychom na ně měli být připraveni.

Doručeno do redakce 13. 3. 2016

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

pastor.zlatko@volny.cz

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM,

Praha

www.fnmotol.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×