Oběti sexuálního násilí v gynekologické ordinaci
I – co je dobré znát


Autoři: Jitka Čechová
Působiště autorů: Persefona z. s., Brno
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2016; 20(2): 114-115
Kategorie: Aktuality z gynekologie

Několik údajů a informací úvodem

Zdravotnické zařízení, a gynekologická ambulance zvláště, je jedno z prvních míst, které může přijít do styku s obětmi sexuálního násilí. Řada obětí, případně jejich příbuzní a blízcí se totiž obracejí na zdravotnické zařízení, aby si zajistili ošetření případných zranění, prevenci nebo léčbu pohlavně přenosných chorob nebo nechtěného těhotenství, k nimž došlo v důsledku sexuálního násilí, případně zneužívání. Podobně se mohu obracet oběti násilí nebo jejich blízcí na zdravotnické zařízení kvůli zajištění důkazního materiálu, pokud se zdráhají obrátit se na policii z obav z dokazování trestného činu orgánům činným v trestním řízení, ze zátěže plynoucí z trestního řízení nebo kvůli povaze vztahu s násilnou osobou, případně obavy ze své sekundární viktimizace a stigmatizace jako oběti.

Případy sexuálního násilí, které jsou zachyceny v policejních statistikách, jsou jen špičkou ledovce těch, které se skutečně stanou. Například v roce 2015 bylo nahlášeno 480 případů znásilnění a 763 pohlavního zneužívání. Kvalifikované odhady hovoří o tom, že se jedná v případě pohlavního zneužívání o pouhá 3 % a v případě znásilnění o pouhých 8 % všech skutečných případů sexuálního násilí. Ostatní nejsou na policii hlášeny, a tudíž se obětem nedostane ani ochrany ani vhodné psychologické péče. Z uvedených statistických údajů můžeme uvažovat o poměrně velké skupině osob, která prošla traumatizací těla a osobní intimity a která si důsledky násilí nese mnohdy celý život. Toto je skutečnost, která klade na lékařský a nelékařský porodnicko-gynekologický personál velké požadavky na citlivé jednání a porozumění dané problematice včetně informovanosti o povinnostech plynoucích ze zákona o obětech trestných činů. Praxe našeho poradenského zařízení ukazuje, že odborný personál nemá k těmto informacím dostatečný přístup. Zvyšování citlivosti k danému tématu na straně pracovníků zdravotnického zařízení snižuje riziko sekundární viktimizace, které bývá častým následkem nevhodného přístupu k oběti.


Psychosomatické důsledky sexuálního násilí

Znásilnění potažmo sexuální zneužívání je považováno za jeden z nejhorších a nejvíce zraňujících zločinů. Schopnost oběti vyrovnat se s touto zkušeností je do značné míry ovlivněna osobnostními charakteristikami oběti, jejich současnou životní situací, zázemím, které má vybudováno, průběhem násilného jednání a reakcemi okolí na prožitou událost. Je zcela přirozené, že se po sexuálním násilí vyskytnou silné akutní tělesné a emoční reakce – jedná se o normální reakci na traumatický zážitek. Dlouhodobé následky si oběť mnohdy nese celý život a bohužel je není možné zahnat sdělením „Tak na to nemyslete a jděte dál.“. Trauma vyvolává masivní otřes pojetí sebe a světa, což vede k intenzivním pocitům studu, výčitkám svědomí, touhy zemřít, strachu a hnusu. Dále je vážným důsledkem ztráta či narušení důvěry v interpersonálních vztazích. V klinickém obraze jsou časté posttraumatické symptomy: poruchy spánku, noční můry, nespavost, vtíravé vzpomínky, přecitlivělost, změna hmotnosti, deprese, citová otupělost, sebevražedné myšlenky, dále poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, nešetrné až rizikové zacházení se svým tělem v důsledku negativního vnímání a hodnocení vlastního těla, mnohé zdravotní komplikace. Ženy, které byly obětí sexuálního zneužívání, vykazují vyšší výskyt urogenitálních a gynekologických problémů.

V důsledku sexuálního násilí dochází k porušení osobní intimity a traumatizaci těla, následkem toho mají oběti problémy s podstoupením lékařských prohlídek, operací, léčení, případně se jim vyhýbají. Proto je velmi důležité prostředí a způsob, jakým se s obětí sexuálního násilí jedná. Blíže se tomuto tématu budeme věnovat v příštím čísle.

Zdravotnická a terapeutická pomoc obětem sexuálního násilí v zahraničí – dobrá praxe

V zahraniční (Velká Británie, Norsko) se postupuje podle pravidel tzv. správné praxe (good practice) na specializovaných zdravotnických pracovištích, která svým pacientům zajišťují plný servis v rámci jednoho pracoviště (gynekologa, dětského gynekologa, praktického lékaře, pediatra, sociální pracovnice, psychologa) anebo zajišťují průvodce, který je s obětí sexuálního násilí po celou dobu vyšetřování, je jí podporou a předává jí důležité informace o tom, co a proč se bude dít. Důležitou součástí těchto pracovišť je zajištění soukromí. Na tyto služby navazují centra pomoci obětem sexuálního násilí, ve kterých oběť dostává odbornou pomoc založenou na poznatcích o traumatu (individuální poradenství, terapie, svépomocné skupiny apod).

Inspirace pro zavádění „správné praxe“ u nás

Tato správná praxe je pro nás pracovníky organizace Persefona inspirací, jak zlepšit dosavadní systém pomoci obětem sexuálního násilí. Proto usilujeme o zavedení interdisciplinární spolupráce v rámci Jihomoravského kraje, zvyšování informovanosti odborníků a citlivosti k tomuto tématu. Jedním z dlouhodobých cílů je specializované zdravotnické pracoviště – s podporou průvodce. Součástí správné praxe pomoci oběti sexuálního násilí je vhodná pomoc a podpora oběti, která je zpravidla založena na empatickém a individuálním přístupu ze strany zainteresovaných osob a na jejich ověřené spolupráci s vybranými organizacemi a institucemi.

V případě zájmu o spolupráci, případně konzultaci, nás prosím kontaktujte na níže uvedených adresách.

Specializované pracoviště – Persefona z. s. – základní informace

Činnost organizace Persefona je založena na dlouhodobé tradici přímé a komplexní práce s oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Historie poskytování právně-sociálních a psychologických služeb tohoto typu sahá až do roku 1999. Naše vize směřuje od začátku k nastavení efektivního řešení problematiky domácího a sexuálního násilí, a to nejen v Jihomoravském kraji, ale celé České republice. K tomuto cíli vede jediná cesta – přes komplexní přístup. Jedná se totiž o záležitost mnoha faktorů. Proto se věnujeme práci s oběťmi a jejich blízkými, kterým poskytujeme odborné sociální, právní a psychologické poradenství, ale také osobám násilným, pro něž realizujeme program zaměřený na zvládání agrese.

Služby jsou určeny ženám a mužům starším 18 let a poskytují je zkušení odborníci. Veškeré služby jsou bezplatné, důvěrné a na žádost je možné zachovat anonymitu. Usilujeme o co nejmenší bariéry pro vstup do služby. Chápeme, že pro klienta není mnohdy snadné odhodlat se k prvnímu kroku.

Kontakty pomoci obětem sexuálního násilí – specializované poradny:

Persefona z.s.-mobil: 00420 737 834 345

ProFem – mobil: 00420 608 222 277

Případně krizová centra a fondy ohrožených dětí v daném kraji.

Zpracováno v rámci projektu Z labyrintu násilí. Více informací naleznete na www.persefona.cz.

Mgr. Jitka Čechová

ředitelka

jcechova@persefona.cz

Persefona z.s.,

Brno

www.persefona.cz

Z labyrintu násilí

Projekt podpořila Nadace Open Society Found Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se