Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 127
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

letošní ročník Praktické gynekologie je v pravdě jubilejní, neboť poslední výtisk roku 2011, nad jehož stránkami Vás vítám, uzavírá patnáct let činnosti časopisu. Praktická gynekologie v průběhu své existence zaznamenala řadu změn jak obsahových a formálních, tak personálních v rámci celého realizačního týmu, a to na pozicích vedoucích redaktorů a členů redakční rady, ale i samotného vydavatele. Od roku 1997 do roku 1999 vydávala časopis Medica Publishing and Consulting, s. r. o., ve spolupráci s vedoucí redaktorkou MUDr. Romanou Hoškovou z Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. V letech 2000–2003 pracoval ve funkci vedoucího redaktora doc. MUDr. Igor Crha, CSc., z Fakultní nemocnice Brno a od roku 2004 doposud mám tu čest vést časopis se stále se rozšiřujícím kolektivem spolupracovníků osobně. Vydavatelem byla v letech 2006–2009 Medica Healthworld, a. s., a od roku 2010 doposud Ambit Media, a. s.

Snahou redakční rady každého vědeckého časopisu je zajistit maximální možnou aktuálnost periodika s vysokou kvalitou prezentovaných prací. Vědecky hodnotné práce však nevznikají snadno, a tak autoři pečlivě zvažují, kam výsledky své často několikaleté práce zašlou k zveřejnění. Pro vědeckou kariéru a postup autorů je rozhodující index citovanosti prací příslušného časopisu. Proces samotné indexace představuje mnohaletou práci všech zainteresovaných a vydavatel i redakční rada stojí před nelehkým úkolem: jak zajistit adekvátní vědeckou kvalitu, čtenost příspěvků a jejich dopad pro praxi a současně udržet ekonomický benefit periodika.

Praktická gynekologie po řadu let využívá k dosažení těchto cílů Index Copernicus International. Metody hodnocení zahrnují v iniciální fázi několikaleté sledování vědecké a redakční úrovně příspěvků a dále je hodnocena jejich mezinárodní platnost. Výsledky kvality recenzních řízení se odráží ve vědecké hodnotě textů, jejich aktuálnosti a přihlíží se i k jejich naučné funkci.

Dalším hodnoceným kritériem je procento původních prací vydaných v průběhu kalendářního roku. Původní práce je text, který obsahuje výsledky empirických výzkumů, klinických nebo laboratorních. Procento původních prací, které jsou v časopise uveřejněny, odráží charakter periodika (vědecký nebo vzdělávací) a naznačuje potenciální zájem vědců v něm publikovat.

Počet prací ze zahraničí publikovaných ročně ukazuje nepřímo na stupeň akceptace časopisu v mezinárodním prostředí. Počet všech textů publikovaných ročně odráží míru akceptace periodika. Do tohoto počtu se započítávají pouze texty publikované v řádných číslech. Texty publikované ve speciálních číslech a supplementech se nezapočítávají, protože jsou považovány za texty, které neprošly recenzním řízením. Zároveň se hodnotí, zda je text napsán autory úzce spjatými s vydavatelem nebo redakční radou. Tato skutečnost snižuje skóre indexace.

Dalším faktorem je prezentace časopisu na internetu, který je pro vědecké publikace a výměnu odborných informací dominantním médiem, a to hlavně díky své globální dostupnosti, rychlosti a nízkým nákladům v porovnání s tištěným médiem. Hodnotí se přístup k redakčním informacím, obsahy, souhrny, full texty a možnosti vyhledávání. Jako jazyk webu se preferuje angličtina. Jako technická kvalita webové i tištěné formy se hodnotí řádné zobrazení vědeckého obsahu, dále se hodnotí kvalita předtiskové přípravy, schopnost tisknout barevně, kvalita papíru a formát časopisu.

Celá redakce Praktické gynekologie se snaží skloubit tyto často protichůdné požadavky: vědeckou kvalitu, aktuálnost a praktický dopad příspěvků s ne-úprosným ekonomickým tlakem. Jestli se nám to daří, můžete posoudit nejlépe sami. Všem těm, kteří se po mnoho let podílejí na dosažení těchto cílů, patří poděkování a obdiv.

prim. MU Dr. Robert Hudeček, Ph.D.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se