Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 127
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

letošní ročník Praktické gynekologie je v pravdě jubilejní, neboť poslední výtisk roku 2011, nad jehož stránkami Vás vítám, uzavírá patnáct let činnosti časopisu. Praktická gynekologie v průběhu své existence zaznamenala řadu změn jak obsahových a formálních, tak personálních v rámci celého realizačního týmu, a to na pozicích vedoucích redaktorů a členů redakční rady, ale i samotného vydavatele. Od roku 1997 do roku 1999 vydávala časopis Medica Publishing and Consulting, s. r. o., ve spolupráci s vedoucí redaktorkou MUDr. Romanou Hoškovou z Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. V letech 2000–2003 pracoval ve funkci vedoucího redaktora doc. MUDr. Igor Crha, CSc., z Fakultní nemocnice Brno a od roku 2004 doposud mám tu čest vést časopis se stále se rozšiřujícím kolektivem spolupracovníků osobně. Vydavatelem byla v letech 2006–2009 Medica Healthworld, a. s., a od roku 2010 doposud Ambit Media, a. s.

Snahou redakční rady každého vědeckého časopisu je zajistit maximální možnou aktuálnost periodika s vysokou kvalitou prezentovaných prací. Vědecky hodnotné práce však nevznikají snadno, a tak autoři pečlivě zvažují, kam výsledky své často několikaleté práce zašlou k zveřejnění. Pro vědeckou kariéru a postup autorů je rozhodující index citovanosti prací příslušného časopisu. Proces samotné indexace představuje mnohaletou práci všech zainteresovaných a vydavatel i redakční rada stojí před nelehkým úkolem: jak zajistit adekvátní vědeckou kvalitu, čtenost příspěvků a jejich dopad pro praxi a současně udržet ekonomický benefit periodika.

Praktická gynekologie po řadu let využívá k dosažení těchto cílů Index Copernicus International. Metody hodnocení zahrnují v iniciální fázi několikaleté sledování vědecké a redakční úrovně příspěvků a dále je hodnocena jejich mezinárodní platnost. Výsledky kvality recenzních řízení se odráží ve vědecké hodnotě textů, jejich aktuálnosti a přihlíží se i k jejich naučné funkci.

Dalším hodnoceným kritériem je procento původních prací vydaných v průběhu kalendářního roku. Původní práce je text, který obsahuje výsledky empirických výzkumů, klinických nebo laboratorních. Procento původních prací, které jsou v časopise uveřejněny, odráží charakter periodika (vědecký nebo vzdělávací) a naznačuje potenciální zájem vědců v něm publikovat.

Počet prací ze zahraničí publikovaných ročně ukazuje nepřímo na stupeň akceptace časopisu v mezinárodním prostředí. Počet všech textů publikovaných ročně odráží míru akceptace periodika. Do tohoto počtu se započítávají pouze texty publikované v řádných číslech. Texty publikované ve speciálních číslech a supplementech se nezapočítávají, protože jsou považovány za texty, které neprošly recenzním řízením. Zároveň se hodnotí, zda je text napsán autory úzce spjatými s vydavatelem nebo redakční radou. Tato skutečnost snižuje skóre indexace.

Dalším faktorem je prezentace časopisu na internetu, který je pro vědecké publikace a výměnu odborných informací dominantním médiem, a to hlavně díky své globální dostupnosti, rychlosti a nízkým nákladům v porovnání s tištěným médiem. Hodnotí se přístup k redakčním informacím, obsahy, souhrny, full texty a možnosti vyhledávání. Jako jazyk webu se preferuje angličtina. Jako technická kvalita webové i tištěné formy se hodnotí řádné zobrazení vědeckého obsahu, dále se hodnotí kvalita předtiskové přípravy, schopnost tisknout barevně, kvalita papíru a formát časopisu.

Celá redakce Praktické gynekologie se snaží skloubit tyto často protichůdné požadavky: vědeckou kvalitu, aktuálnost a praktický dopad příspěvků s ne-úprosným ekonomickým tlakem. Jestli se nám to daří, můžete posoudit nejlépe sami. Všem těm, kteří se po mnoho let podílejí na dosažení těchto cílů, patří poděkování a obdiv.

prim. MU Dr. Robert Hudeček, Ph.D.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se