Studie MEGASET prokázala účinnost a snášenlivost přípravku MENOPUR® po ICSI u cyklů s antagonisty GnRH


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 212-213

Nová studie doplňuje chybějící kousek ve skládačce léčby neplodnosti

Nové údaje [1], které byly prezentovány na konferenci Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE), prokázaly účinnost a snášenlivost přípravku MENOPUR® (vysoce čištěný menotropin) v situacích, kdy jsou ke stimulaci použity léky ze skupiny antagonistů hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH) a metoda léčby neplodnosti známá jako ICSI (intra-cytoplasmatická injekce spermie). Výsledky studie MEGASET [1] potvrzují názory odborníků na léčbu neplodnosti a poskytují další důkazy o tom, že MENOPUR® je účinný při všech metodách asistované reprodukce (ART) a ve všech protokolech léčby neplodnosti. Nová data tak doplňují další chybějící kousek ve skládačce léčby neplodnosti.

Už několik let existují přesvědčivé důkazy o účinnosti přípravku MENOPUR® a vyšším počtu živě narozených dětí ve srovnání s léčbou rekombinantním folikuly stimulujícím hormonem (rFSH) [2,3] u IVF za použití dlouhého protokolu s agonisty GnRH. O prospěšnosti přípravku MENOPUR® v případě cyklů s antagonisty GnRH a metody ICSI však dosud byly k dispozici jen omezené informace. Současné trendy v ART stále více preferují metodu ICSI, která je pro boj s mužskou neplodností nanejvýš vhodná [4]. Nové výsledky studie MEGASET přinášejí další kousek do skládačky léčby neplodnosti, neboť studie byla provedena právě s využitím ICSI pro fertilizaci a protokolu s antagonistou GnRH pro stimulaci.

„Tyto výsledky upevňují klinický názor o účinnosti a snášenlivosti přípravku MENOPUR® a rozšiřují naše vědomosti ohledně možností léčby neplodnosti,“ vysvětlil prof. Anders Nyboe Andersen, primář Kliniky pro léčbu neplodnosti Kodaňské univerzitní nemocnice. Dále uvedl: „Předchozí studie prokázaly, že MENOPUR® je při použití IVF kvalitním a účinným přípravkem, a výsledky studie MEGASET toto vnímání ještě posílí.“

Studie MEGASET [1] (MENOPUR® u cyklů s antagonistou GnRH s transferem jediného embrya) byla designována jako randomizovaná multicentrická studie, jejímž cílem bylo prokázat účinnost přípravku MENOPUR® na podíl probíhajících těhotenství (non-inferioritu ve srovnání s rFSH). Studie prokázala, že při kontrolované ovariální stimulaci je v antagonistickém protokolu při užití přípravku MENOPUR® podíl probíhajících těhotenství srovnatelný se skupinou léčenou rFSH.

Studie MEGASET se zúčastnily ženy, které byly léčeny pro neplodnost, a porovnávala se účinnost a bezpečnost dvou různých typů ART: vysoce čištěného menotropinu (MENOPUR®, n = 374) a rFSH (Puregon, n = 375).

Bylo prokázáno, že přípravek MENOPUR® je v protokolu s antagonistou GnRH v parametru podílu pokračujících těhotenství stejně účinný jako rFSH, a to jak v případě IIT analýzy (zahrnuty všechny randomizované účastnice studie, které užily hodnocený léčivý přípravek), tak v případě per protokol analýzy (z analýzy vyloučeny subjekty s velkou odchylkou od studijního protokolu). Podíl pokračujících těhotenství činil 30 % u přípravku MENOPUR® a 27 % u rekombinantního FSH (per protokol populace; 95% interval spolehlivosti rozdílu: -3,8; 9,8), resp. 29 % a 27 % (IIT populace; 95% interval spolehlivosti rozdílu: -4,2; 8,6).

Studie MEGASET navíc potvrdila, že subkutánní injekce přípravku MENOPUR® v nové vícedávkové (multidose) formě mají dobrý bezpečnostní profil [1,5] a vyznačují se u pacientek, které podstupují řízenou ovariální stimulaci, dobrou lokální snášenlivostí.

„Problémy s početím má přibližně jeden ze sedmi párů a neplodnost přitom může mít velmi tíživý a ničivý dopad. V léčbě neplodnosti však lze dosáhnout skvělých výsledků, pokud jsou pacientky rychle vyšetřeny a předány do správné péče,“ vysvětlila Sandra Dill z mezinárodní koalice pacientů iCSi. „Doufejme, že tyto údaje poskytnou párům, které se pohybují v často matoucím prostředí asistovaného početí, další informace, jasnou představu a důvěru.“

Menopur

MENOPUR® představuje dobře snášenou [1,6], kvalitní a cenově příznivou léčbu [7], která je u IVF cyklů spojena s vyšším podílem živě narozených dětí, než je tomu u žen léčených rFSH [2,3]. Patří do skupiny léků známých jako gonadotropiny a obsahuje jak aktivitu FSH (folikuly stimulující hormon), tak aktivitu LH (luteinizační hormon) řízenou hCG (lidský choriový gonadotropin). Používá se ke stimulaci vývoje vícečetných folikulů u žen léčených metodami ART. Je využíván rovněž k léčbě ženské neplodnosti způsobené anovulací (chybějící vývoj folikulů a nepřítomnost ovulace). MENOPUR® každý rok užívá přibližně půl milionu pacientek a je v současné době licencován v 97 zemích po celém světě.

O společnosti Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals je biofarmaceutickou společností zaměřenou na výzkum a je aktivní na globálních trzích. Hledá a vyvíjí inovativní přípravky v oblasti reprodukční medicíny, urologie, gastroenterologie a endokrinologie a obchoduje s nimi. Její portfolio léčby neplodnosti dává neplodným párům šanci na to, aby měly děti. Vlajkovou lodí je přípravek MENOPUR® (HP-hMG), uznávaný jako kvalitní léčba neplodnosti. Společnost Ferring Pharmaceuticals má fungující pobočky ve více než 45 zemích. Další informace o společnosti nebo o jejích produktech najdete na www.ferring.com nebo na adrese společnosti: FERRING Pharmaceuticals CZ, s. r. o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy.


Zdroje

1. Nyboe Andersen A, Pellicer A, Devroey P et al. Randomised trial (MEGASET) comparing highly purified menotropin and recombinant FSH in a GnRH antagonist cycle with single blastocyst transfer. Sweden: Stockholm: 27th Annual Meeting of the ESHRE 2011.

2. Platteau P, Nyboe Andersen A, Loft A et al. Highly purified HMG versus recombinant FSH for ovarian stimulation in IVF cycles. Reprod Biomed Online 2008; 17(2): 190–198.

3. Al-Inany HG, Abou-Setta AM, Aboulghar MA et al. Highly purified hMG achieves better pregnancy rates in IVF cycles but not ICSI cycles compared with recombinant FSH: a meta-analysis. Gynecol Endocrinol 2009; 25(6): 372–378.

4. Palermo G, Joris H, Devroey P et al. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. Lancet 1992; 340(8810): 17–18.

5. Helmgaard L, Klein BM, Arce JC. Twice-daily assessments of the local tolerability associated with a new MENOPUR multi-dose formulation during controlled ovarian stimulation. Sweden: Stockholm: 27th Annual Meeting of the ESHRE 2011. Poster 299.

6. European and Israeli Study Group on Highly Purified Menotropin versus Recombinant Follicle-Stimulating Hormone. Efficacy and safety of highly purified menotropin versus recombinant follicle-stimulating hormone in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles: a randomized, comparative trial. Fertil Steril 2002; 78(3): 520–528.

7. Lloyd A, Kennedy R, Hutchinson J et al. Economic evaluation of highly purified menotropin compared with recombinant follicle-stimulating hormone in assisted reproduction. Fertil Steril 2003: 80(5): 1108–1113.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se