Tea Tree Oil – možnosti klinického použití


Autoři: T. Fait
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2009; 13(3): 161-162

Obliba alternativní medicíny a „přírodních“ léčivých prostředků stále stoupá. Mnohdy je reklamu na tyto přípravky možno označit minimálně za klamavou, jindy se mezi nimi skrývají výrobky vycházející z prastarých klinických zkušeností mimoevropských národů.

Jedním z těch druhých je tea tree olej (TTO). Jedná se o přírodní esenciální olej vyráběný z australského 5–8 m vysokého stromu Melaleuca alternifolia. Jeho širší užití se datuje od roku 1920, kdy byl účinek TTO poprvé odborně popsán [1]. Pro své antiinfekční účinky byl povinnou součástí výbavy australských vojáků za II. světové války. Od 80. let 20. století je strom pěstován na plantážích, kde jsou po 1–3 letech růstu sklízeny celé rostliny. Při použití starších rostlin jsou zdrojem léčebné látky listy a drobné větévky. TTO je extrahován destilací, tvoří zhruba 1–2 % váhy rostliny.

TTO se skládá zejména z aromatických uhlovodíků terpenů. Asi nejdůkladnější analýzu TTO provedli Brophy et al [2] v 880 různých vzorcích plynovou chromatografií. Složení TTO je dáno mezinárodním standardem pro 14 základních složek (tab. 1). Z hlediska složení vyráběného oleje může být Melaleuca alternifolia rozdělena do šesti poddruhů, resp. chemotypů, z nichž jsou užívány ty, které obsahují 30–40 % terpinen-4-olu. Ten je hlavní terapeutickou složkou TTO. Považuje se za důležité, aby TTO nepřekročil povolený obsah 1,8-cineolu, ačkoli jeho význam pro podráždění epitelu nebyl potvrzen. Nicméně obsah 1,8-cineolu je nepřímo úměrný obsahu terpinen-4-olu, který je hlavní významnou antimikrobiální složkou.

Tab. 1. Složení TTO dle ISO 4730.
Složení TTO dle ISO 4730.

Stabilita a složení TTO mohou být narušeny světlem, teplem, vlhkostí a přístupem vzduchu.

Účinnost in vitro

S TTO bylo provedeno mnoho pokusů, které určily minimální inhibiční koncentraci (MIC) pro četné bakterie, houby i protozoa. Většina bakterií je citlivá již na 1% koncentraci (Acinetobacter baumannii, Actinomyces spec., Bacillus cereus, Bacteroides spec., Corynebacterium sp., E. colli, Fusobacterium nucleatum, Klebsiella pneumoniae, Peptostreptococcus anaerobius, Prevotella spec., Streptococcus pyogenes, Veillonella spec.), 2% koncentrace je potřeba k potlačení stafylokoků, enterokoků, Pseudomonas aeruginosa a laktobacilů. MIC pro methicilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) se pohybuje od 0,25 do 0,625 %, a to i pro mupirocin rezistentní kmeny [3,4].

Koncentrace potřebná k inhibici růstu hub nepřekračuje 0,5 %, fungicidní jsou koncentrace kolem 2 %. TTO je účinný na candidy, aspergily, fusaria, saccharomycety, trichosporony i trichophytony [5].

Studiemi je potvrzena účinnost na herpes simplex virus 1 i 2 [6]. Účinnost na volný virus je větší, ale aplikace zmenšuje i postižené plochy s již infikovanými buňkami. V malé studii byl účinek TTO prokázán také na prvoka Trichomonas vaginalis.

Mechanizmus účinku na stěnu bakterií i hub je obdobný. Prokázána byla změna permeability a integrity buněčné stěny, porucha transportu iontů a buněčného dýchání [7].

Ojediněle jsou popisovány rezistence organizmů k TTO, ale není popsána zkřížená rezistence k žádnému antibiotiku.

Účinnost in vivo

K antiinfekčním účinkům se in vivo přidává i prokázaný protizánětlivý vliv. Po lokální aplikaci jsou popsány alergické a chemickoiritační kožní reakce [8]. Perorální podání ve velkém množství by mohlo být nebezpečné.

Pro užití přípravků s TTO bylo provedeno několik randomizovaných studií. V souboru 124 pacientů s akné vulgaris byl 5% TTO stejně účinný jako 5% benzoylperoxid, ale byl lépe snášen při menším množství vedlejších účinků [9]. Nebyl prokázán vliv na rychlejší zhojení opakovaného herpes labialis. 5% šampon významně snížil tvorbu lupů v souboru 126 pacientů ve srovnání s placebem [10]. V eradikaci MRSA byl 4% nazální roztok a 5% tělový šampon srovnáván s 2% nazálním roztokem mupirocinu, 4% triclosanovou koupelí a 1% sulfadiazinovým krémem. Účinek 41 vs 49 % není statisticky významný, pouze v kultivačním vyšetření z nosu je mupirocin účinnější [11]. V léčbě tinea pedis dosahuje 25% TTO stejného účinku jako 50% TTO – tj. kolem 50 %, pro léčbu onychomykózy se TTO neukazuje jako vhodný [12].

Femigel – užití TTO ve vaginální léčbě

V mezinárodní literatuře není publikována žádná studie o účincích TTO na vaginální kandidózu, ačkoli studie na myších příznivý efekt prokázala [13].

V našich zemích proběhlo v 90. letech minulého století několik drobných nepublikovaných pilotních studií s 3% vaginálním gelem Femigel®. A. Prokopenko v prospektivní, nekontrolované, nerandomizované, nezaslepené studii 47 žen s kolpitis acuta potvrzenou nativní mikroskopií i kultivačním vyšetřením podával tento gel 2krát denně po šest dnů. Po skončení aplikace úplné vymizení potíží udalo 85 % pacientek, zlepšení stavu 11 % pacientek a bez pozitivního efektu zůstala 4 % pacientek. Výskyt Lactobacilla, a tedy obnovu fyziologického poševního prostředí, doložil u 32 pacientek, tj. 68 % léčených. Podobně P. Nejedlá prokázala v souboru 16 žen s akutní mykotickou vulvovaginitis účinnost 87,5 %, v souboru 13 žen s kultivačně negativním výtokem účinnost 74,6 %, v souboru 17 žen v preventivním užití před výkonem na hrdle děložním nulové infekční komplikace, v souboru 19 perimenopauzálních žen 79% zlepšení dyspareunie a ve skupině 8 těhotných žen 98,6% ústup recidivujících výtoků. V obdobném designu studie R. Uzel v souboru 22 žen s poševní mykózou dosáhl vymizení patologického nálezu v 86,4 %. Je škoda, že ani po více než deseti letech nedošlo k pokračování těchto pilotních projektů v řádné multicentrické, prospektivní, randomizované studii.

Závěr

Tea tree olej je přírodní antiseptikum s vynikajícím účinkem vůči bakteriím, houbám (zejména rodu Candida albicans) i virům, jak bylo prokázáno v četných laboratorních i klinických studiích. Nemá zkříženou rezistenci s antibiotiky a je účinný i vůči nemocničním bakteriálním kmenům.

Vaginální aplikace 3% gelu Femigel® se ukazuje být účinnou a dobře snášenou léčbou širokého spektra vaginálních dysmikrobií zejména kvasinkového původu s potencí obnovy původního poševního ekosystému. Díky volnému prodeji je velmi vhodný pro časnou terapii vaginálního dyskomfortu či prevenci recidiv. Vzhledem k obecně známé torpidnosti potíží s poševními výtoky je jistě každá možnost léčby vítána.

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha


Zdroje

1. Penfold AR, Grant R. The germicidal values of the pure constituens of Australian essential oils. J R Soc 1924; 58: 117–123.

2. Brophy JJ, Davies NW, Southwell IA et al. Gas chromatographic quality control for oil of Melaleuca terpinen-4-oil type. J Agric Food Chem 1989; 37: 1330–1335.

3. Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of the major components of the essential oil of Melaleuca alternifolia. J Appl Bacteriol 1995; 78(3): 264–269.

4. Carson CF, Hammer KA, Riley TV. Melaleuca alternifolia (Tea Tree) oil: a review of antimicrobial and other medical properties. Clin Microbiol Rev 2006; 19(1): 50–62.

5. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antifungal effects of Melaleuca alternifolia (Tea Tree) oil and its components on Candida albicans, Candida glabrata and Saccharomyces cerevisiae. J Antimicrob Chemother 2004; 53(6): 1081–1085.

6. Minami M, Kita M, Nakaya T et al. The inhibitory effects of essential oils on herpes virus type 1 replication in vitro. Microbiol Immunol 2003; 47(9): 681–684.

7. Cox SD, Mann CM, Markham JL et al. The mode of antimicrobial action of the essential oil of Melaleuca alternifolia (tea tree oil). J Appl Microbiol 2000; 88(1): 170–175.

8. Hammer KA, Carson CF, Riley TV et al. A review of the toxicity of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil. Food Chem Toxicol 2006; 4(5): 616–625.

9. Bassett IB, Pannowitz DL, Barnetson RS. A comparative study of tea-tree oil versus benzoylperoxide in the treatment of acne. Med J Aust 1990; 153(8): 455–458.

10. Satchell AC, Saurajen A, Bell C et al. Treatment of dandruff with 5% tea tree oil shampoo. J Am Acad Dermatol 2002; 47(6): 852–855.

11. Dryden MS, Dailly S, Crouch M. A randomized, controlled trial of tea tree topical preparations versus a standard topical regimen for the clearance of MRSA colonization. J Hosp Inf 2004; 56(4): 283–286.

12. Syed TA, Quereshi ZA, Ali SM et al. Treatment of toenail onychomycosis with 2% butenafine and 5% Melaleuca alternifolia oil in cream. Trop Med Int Health 1999; 4(4): 284–287.

13. Mondello F, De Bernardis F, Girolamo A et al. In vitro and in vivo activity of tea tree oil against azole-susceptible and ‑resistant human pathogenic yeasts. J Antimicrob Chemother 2003; 51(5): 1223–1229.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se